Zeker 1 op 4 bleef thuiswerken na versoepelingen

In oktober, toen thuiswerk nog geen verplichting was, werkte minstens een kwart van de bedienden van thuis uit. Op managementniveau was dat cijfer nog hoger.

Sociaal secretariaat Attentia meet regelmatig het aantal thuis gepresteerde uren. Sinds de piek in april is dat aantal uren afgezwakt. Toch ziet het bureau dat er in oktober nog steeds massaal thuisgewerkt werd. In november, nu telewerk verplicht is waar het kan, zal dat cijfer nog hoger liggen.

In oktober presteerden 23,5 procent van de bedienden hun uren thuis of alvast niet op kantoor. Het gaat eigenlijk om een kwart van de uren, sommige mensen werken dus deeltijds op kantoor. Dat geldt trouwens ook voor 39,7 procent van de uren bij directie en kaderleden. In april was dat substantieel meer, weet Attentia, maar het is nog altijd opmerkelijk hoger dan voor de uitbraak van het coronavirus.

Attentia heeft de steekproef afgenomen bij 70.000 medewerkers, 29.000 van hen waren arbeiders, 41.000 bedienden. Ze waren allen afkomstig uit bedrijven met minstens honderd medewerkers. De bedrijven noteerden ook hun telewerk in april.

Het nieuwe normaal

De eerste lockdownmaatregelen onder De Croo I hadden nauwelijks impact op de telewerkcijfers. Op 19 oktober is het opnieuw de norm geworden. Op 2 november werd het verplicht, dat zal wellicht wel te zien zijn in de statistieken.

Bedrijven zijn wel weer op het prestatieniveau van voor de eerste lockdown, zowat 70 procent van de uren wordt ingevuld. Ter vergelijking: in april was dat 37 procent bij arbeiders en 55 procent bij bedienden.

Attentia waarschuwt wel dat het mentaal welzijn van werknemers niet in de schaduwen mag verdwijnen. ‘Het werken vanop afstand brengt bij veel medewerkers extra stress met zich mee. Zeker nu het om een tweede lockdown gaat in een periode met korte, donkere dagen. Bovendien zitten op dit moment veel medewerkers door de verlengde vakantie nu ook met de opvang voor de kinderen. Als een bedrijf de aandacht voor het welzijn van de medewerkers vooropstelt, dan hoort het mentale welzijn daar zeker ook bij’, vertelt Mirabel Hoys, directeur HR Consulting bij Attentia. 

Tijdelijke werkloosheid

Bij arbeiders, die niet thuis kunnen werken, is er vooral nieuws vanuit de hoek van de tijdelijke werkloosheid. De piek ligt ook daar achter ons, maar er is sinds augustus toch een lichte stijging te merken van 4,5 procent naar 6,18 procent in oktober. Bij kaderleden is daar nauwelijks iets van te merken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20