Woonlening simulatie aanvragen

 

Op het ogenblik dat je plannen hebt om een eigen huis te gaan kopen, dan kan een woonlening vaak een goede oplossing zijn als je verantwoord geld wilt lenen voor deze omvangrijke aankoop. Een woonlening zal namelijk meerdere mogelijkheden om geld te lenen voor de financiering van onroerend goed weten te groeperen. Zo heb je dus een beter financieel overzicht en heb je in de regel maar met één kredietverstrekker te maken aan wie je het geleende geld terug dient te betalen. Allereerst zullen we je een beetje meer vertrouwd maken met de diverse termen die in financiële wereld gebruikelijk zijn.

Tip! Maak een gratis simulatie:

[table id=4 /]

Geld lenen voor de aankoop van een eigen huis

Ongeacht of je nu een huis wilt gaan kopen, verbouwen, zelf gaan bouwen of zelfs als je een kavel grond wilt kopen, dan kun je dit over het algemeen alleen realiseren met behulp van een woonlening die is aangepast aan je persoonlijke behoeften en mogelijkheden. In de praktijk werkt het vaak op de volgende manier: een kredietverstrekker (zoals een bank) zal je geld lenen waar je je project mee kunt gaan realiseren, ongeacht of er sprake zal zijn van kopen, bouwen of verbouwen. Als kredietnemer ga je vervolgens de opgebouwde schuld weer op de afgesproken tijdstippen, en tegen een vaste of veranderlijke rente, terugbetalen. Een woonlening kan echter op twee manieren worden verstrekt, namelijk in de vorm van een:

 • Lening,

Wat is een lening?

Een lening (ook wel als een krediet aangeduid) zal gericht zijn op maar één uit te voeren actie: na de ontvangst van het de leensom van de kredietverstrekker, zul je deze binnen een bepaalde termijn en op vooraf afgesproken tijdstippen weer terug moeten gaan betalen. Om er absoluut zeker van te zijn dat je deze aflossingen ook echt volgens de gemaakte afspraken gaat betalen, zal de kredietverstrekker bij een woonlening een zogenaamde hypotheek op het onroerend goed nemen.

Wat is de kredietopening?

Op het moment dat er sprake is van een kredietopening, dan wil dit zeggen dat je een lening aan bent gegaan waarbij het afgeloste deel van de leensom weer opnieuw op kan worden genomen. Zo is het onder andere mogelijk om eerst een kavel grond te financieren en deze daarna te gaan bebouwen om er wellicht ergens in de toekomst nog eens een verbouwing uit te gaan voeren. Het is namelijk mogelijk om bij elke fase het afgesproken bedrag, of een gedeelte daarvan weer opnieuw op te nemen in de vorm van een nieuwe lening in het kader van de kredietopening. Voorwaarde daarbij is overigens wel dat je in de tussentijd al wel genoeg kapitaal af hebt gelost en je het totale bedrag van de kredietopening niet zult overschrijden.

Een fors aantal woonleningen wordt tegenwoordig verstrekt in de vorm van een kredietopening. Dit kan zonder twijfel een prima oplossing zijn voor mensen in fasen willen gaan bouwen of verbouwen. Het is dan immers mogelijk om je projecten over een langere periode te spreiden en in fasen aan het werk te gaan. Bovendien is het bij een dergelijke manier van geld lenen niet nodig dat er bij elke nieuwe geldopname een notaris in wordt geschakeld waardoor je van een aardige besparing op de kosten kunt spreken.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek, officieel een hypothecair krediet of een hypothecaire lening genoemd, is een lening die aan wordt gegaan voor het financieren van onroerend goed, zoals een huis, een kavel grond, een appartement of een verbouwing. In de regel zal een hypotheek gevestigd worden op het onroerend goed waar de lening voor af wordt gesloten aangegaan. Indien je echter de bezitter bent van nog een ander onroerend goed, dan is het dikwijls ook mogelijk om dit eventueel in hypotheek te geven.

Een hypotheek afsluiten, zal gepaard gaan met een aantal specifieke voorwaarden, zoals:

 • Een hypotheekvestiging: je zult als kredietnemer samen met de kredietgever een schriftelijke overeenkomst dienen op te stellen waarin vast wordt gelegd dat er een hypotheek gevestigd zal worden in het voordeel van de kredietverstrekker.
 • Een hypothecaire inschrijving: de hypotheek dient ingeschreven te worden in de registers van het hypotheekkantoor.  Deze inschrijving zal 30 jaar geldig blijven en kan worden vernieuw.

De hypothecaire inschrijving kan enkel en alleen wanneer er een notariële akte is opgemaakt door een onpartijdige notaris. De akte moet echter alle gegevens te bevatten die van toepassing is op zowel de woonlening als op de hypotheekvestiging.

Een woonlening tegen een variabele of vaste rentevoet afsluiten?

Een woonlening dient afbetaald te worden tegen een rentevoet die zowel vast als variabel kan zijn. Het verschil tussen beide rentes is dat:

 • De vaste rente niet gewijzigd kan worden voor de gehele duur van de looptijd van de afgesloten lening,
 • De variabele rente kan echter wel gaan dalen of stijgen tijdens de looptijd van de lening. Het ogenblik dat de rente verandert, zal van tevoren worden bepaald in de leenovereenkomst. In de meeste gevallen zal de herziening van de rentevoet echter één keer per jaar plaatsvinden, maar kan even goed iedere drie of zelfs elke vijf jaar herzien worden.

De variabiliteit van de rente zal overigens begrensd worden door een zogenaamde cap (bovengrens), en floor (ondergrens). Op die manier zal bijvoorbeeld een cap van +3 betekenen dat de herziene rente in geen geval meer dan 3 procent boven de oorspronkelijke rentevoet mag komen te liggen. Bij een -2 cap wil dit zeggen dat de herziene rentevoet in geen geval meer dan 2 procent onder de oorspronkelijke rente mag zakken.

Wie heeft er profijt van een hypotheek?

Niet alleen de persoon die de lening aangaat (de kredietnemer), maar eveneens de verstrekker van het krediet(de bank) zal een zeker voordeel hebben van een hypotheek. Als kredietnemer kun je immers je voordeel doen op het gebied van bepaalde belastingen, terwijl de kredietverstrekker een zekerheid heeft, in de vorm van het onroerend goed, op het ogenblik dat je als kredietnemer de woonlening (ongeacht om welke reden) niet meer terug kunt betalen.

Kosten die verbonden zijn aan een hypothecaire inschrijving

Een hypothecaire inschrijving zal in alle gevallen bepaalde belastingen en kosten met zich meebrengen. Deze extra’s zullen worden berekend op de totale leensom en zullen de volgende onderdelen bevatten:

 • De registratierechten,
 • De hypotheekrechten,
 • het ereloon van de notaris,
 • diverse notariële kosten, zoals. voor het verrichten van bepaalde opzoekingen, en het plaatsen van zegel.

Het verschil tussen een hypotheek en een woonlening

In de praktijk bestaat er eigenlijk geen verschil tussen een hypotheek en een woonlening. Een woonlening is dus precies hetzelfde als een hypotheek, een hypothecair krediet, een hypothecaire lening en een woonkrediet. Deze verschillende benamingen willen dus eigenlijk alleen maar zeggen dat je geld hebt geleend met de bedoeling om een huis, een kavel bouwgrond of een appartement mee te financieren of te gaan (be)bouwen. Het onroerende goed dat je met dit soort leningen aankoopt zal dan ook dienst doen als onderpand voor deze manier van geld lenen.

Wel is het zo dat het ene woonlening sterk kan verschillen van het andere. Er zijn dan ook uiteenlopende manieren waarop je dit soort leningen volledig naar je persoonlijke situatie aan kunt passen, bijvoorbeeld door zelf de looptijd en de rente van de woonlening te bepalen.

 • De looptijd van de woonlening: de looptijd van deze lening zal afhangen van het bedrag dat je iedere maand af wilt betalen. Op het ogenblik dat je looptijd langer of korter wordt, dan zal eveneens de maandelijkse aflossingstermijn gaan veranderen. Zo kun je al een woonlening aangaan voor een periode van 1 jaar. De langste looptijd van dit soort leningen bedraagt echter 30 jaar. Naarmate de gekozen looptijd van een woonlening langer wordt, zul je natuurlijk eveneens een langer periode rente moeten betalen. De rente bij een lening op lange termijn ligt over het algemeen wel een beetje hoger dan bij een lening die je af wilt betalen op een korte termijn. De druk die de maandelijkse aflossing uit zal oefenen op je maandelijks te besteden budget zal daarom dikwijls iets groter zijn.
 • De rente op de woonlening: de rente over de woonlening is erg nauw verbonden aan de looptijd. Naarmate de looptijd in lengte toeneemt, zul je natuurlijk ook langer rente moeten blijven betalen. De rente bij een lening die dat je aangaat op de lange termijn ligt eveneens een beetje hoger dan de rente van een lening die op de korte termijn is afgesloten. Een lening op langere termijn is voor de meesten kredietnemers overigens wel makkelijker terug te betalen vanwege het feit dat het bedrag dat elke maand betaald dient te worden, bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek, minder hoog zal zijn. De druk die de maandelijkse aflossing uit zal oefenen op je maandelijks te besteden budget zal daarom meestal een beetje lager zijn.

Gunstige woonlening vinden

Geen enkele kredietnemer wil te veel betalen voor een woonlening. Met deze lening ga je namelijk voor een relatief lange periode een aantal verplichtingen aan. Om die reden is het dan ook cruciaal om je woonlening tegen een zo gunstig mogelijke rente en voorwaarden af te sluiten. In de praktijk wil dit meestal zeggen dat je op zoek moet gaan naar een kredietverstrekker die je een hypotheek wil verstrekken tegen een rente en andere leenvoorwaarden die aansluiten bij je persoonlijke- en financiële situatie (zowel vandaag de dag als zoals die in de toekomst worden verwacht).

Om de meest gunstige lening te kunnen vinden, zul je dan ook (meerdere) leningen van meerdere kredietverstrekkers goed moeten bestuderen en met elkaar dienen te vergelijken. Dit kun je doen door bij iedere afzonderlijke kredietverstrekker persoonlijk langs te gaan en een offerteaanvraag te doen. Helaas zal deze manier van werken je aardig wat tijd en moeite kosten waardoor dit voor de meeste mensen als onwenselijk worden gezien. Gelukkig kun je offertes voor een woonlening tegenwoordig ook steeds vaker op minder tijdrovende manieren aanvragen, zoals:

 • Per reguliere post,
 • per e-mail,
 • telefonisch,
 • via een link op de website van de kredietverstrekker,
 • na het uitvoeren van een simulatie op de website van de kredietverstrekker,
 • na het uitvoeren van een simulatie op de website van een vergelijkingswebsite.

Een simulatie van een woonlening

Een simulatie uitvoeren voor een woonlening is van de eerder genoemde mogelijkheden zonder twijfel de meest snelle en overzichtelijke werkwijze. Je weet namelijk al voordat je officieel een offerte aanvraagt wat je te wachten zal staan op het ogenblik dat je deze lening bij deze kredietverstrekker af zou gaan sluiten. Na het online invoeren van allerlei gegevens in de simulator (die je vaak kunt vinden op de website van een kredietverstrekker) kun je meestal al in enkele minuten te weten komen tegen welke rente en looptijd je een bepaald woonlening aan kunt vragen.

Natuurlijk is het niet verstandig om meteen met de eerste de beste kredietverstrekker zaken te gaan doen nadat je een simulatie uit hebt gevoerd voor een woonlening. Andere aanbieders van dit soort leningen kunnen immers veel gunstiger rentes, looptijden en voorwaarden hanteren waardoor je aan het einde van de rit flink minder leenkosten hebt hoeven maken. Goed vergelijken is om die reden de belangrijkste sleutel om geld te kunnen besparen op een woonlening. Denk maar eens aan een gering verschil in rente: dit lijkt op het eerste oog een kleinigheidje, maar doordat je een (langlopend) woonlening aan zult gaan, zal het kleine verschil ook een langere periode door blijven werken en op die manier tot een fors bedrag op kunnen lopen en daarmee de totale leenkosten sterk kunnen beïnvloeden.

Offerte aanvragen na een simulatie van een woonlening

Nadat je een simulatie uit hebt gevoerd voor een woonlening, en de uitkomst interessant is voor je, dan kun je doorgaans meteen een officiële offerteaanvraag indienen. De kredietverstrekker heeft dan echter wel meestal wat aanvullende gegevens van je nodig, zoals recente inkomsten- en identiteitsbewijzen. Verder zul je doorgaans je aanvraag persoonlijk toe moeten lichten voordat de kredietverstrekker deze in behandeling wil gaan nemen. Het indienen van een offerteaanvraag, en zelfs van een definitieve hypotheekaanvraag, wil overigens niet automatisch dat je ook een woonlening toegekend krijgt door de betreffende kredietverstrekker. Op het moment dat de kredietverstrekker bijvoorbeeld het financieel risico te hoog vindt, dan zal er vrijwel zeker een afwijzing volgen en zal de kredietnemer op zoek moeten gaan naar een andere oplossing voor zijn, of haar, financieringsprobleem.

Op het ogenblik dat de kredietverstrekker echter wel akkoord kan gaan met de aanvraag van een woonlening, dan zul je uit worden genodigd om de leenovereenkomst te ondertekenen. Voordat je echter je handtekening onder dit belangrijke document zet, is het cruciaal om volledig op de hoogte te zijn van de afspraken die zijn gemaakt en van de overige inhoud van het contract. Als je niet goed weet wat er in de overeenkomst staat vermeld, maar deze wel gaat ondertekenen, dan kun je achteraf voor vervelende verrassingen komen te staan en met een gigantische financiële strop achterblijven. Indien er dus nog zaken niet volledig duidelijk zijn, of wanneer je iets niet begrijpt, dat in het leencontract staat vermeld, dan doe je er altijd goed aan om hier nadere uitleg over te vragen aan de kredietverstrekker.

Conclusie

Een eigen woning kopen, en doorgaans dus ook een woonlening aangaan, is niet iets waar je regelmatig mee te maken zult krijgen in je leven. Bovendien betreft het een lening waar je voor een langere periode aan vast zult zitten. Om die redenen dien je er dan ook altijd voor te zorgen dat je precies weet waar je mee bezig bent en waar je het meeste voordeel kunt behalen. Een relatief klein verschil in de kosten van een woonlening kan er immers voor zorgen dat je aan het einde van de looptijd flink wat extra kosten hebt moeten maken.

Het maken van een goede simulatie van een woonlening kan je echter prima op weg helpen. Met de verkregen informatie kun je namelijk meerdere woonleningen met elkaar gaan vergelijken en zo de meest gunstige lening kiezen en afsluiten. Uiteraard zul je hierbij ook rekening dienen te houden met de overige voorwaarden van een bepaalde lening en dus niet alles af laten hangen van bijvoorbeeld een gunstige rente en/of looptijd. Het nauwkeurig doornemen van de algemene voorwaarden, maar eveneens van de kleine lettertjes op de leenovereenkomst, is dan ook een must voordat je je handtekening definitief onder het leencontract gaat plaatsen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20