Wie niet telewerkt, heeft daar toestemming voor nodig

Het is sinds maandag verplicht om thuis te werken, tenzij dat echt niet anders kan. Wie toch op kantoor gaat werken, moet daar een attest voor aanvragen bij zijn werkgever.

De nieuwe lockdown is een feit. Sinds middernacht zijn alle niet-essentiële winkels gesloten en moeten we weer zo goed als ‘in ons kot’ blijven. Er is geen verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen, maar telewerk wordt wel verplicht ’tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening’, klinkt het in het ministerieel besluit.

Als u echt niet thuis kunt werken, moet uw werkgever dat kunnen bewijzen met een attest ‘dat de noodzaak van de aanwezigheid op de werkplaats bevestigt’.

Strenge controles

Opvallend is dat bij de vorige lockdown in maart een attest niet verplicht was, terwijl niet-noodzakelijke verplaatsingen wel verboden waren. Het is logischer dat je bij zo’n regel een attest nodig hebt, om te bewijzen dat je een noodzakelijke verplaatsing maakt, dan deze keer.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde eerder wel al aan dat de politie streng zou controleren op telewerk en een attest is waarschijnlijk een gevolg van die beslissing.

Lees ook: Nu we weer allemaal thuiszitten: 8 tips om efficiënt te telewerken

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20