Weyts wil voor elke leerling een laptop in het vijfde leerjaar

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts afhangt, krijgt elke scholier in het vijfde leerjaar een laptop om te gebruiken voor schoolwerk. Weyts wil fors inzetten op ICT in het onderwijs, want het budget wordt in één klap vertienvoudigd.

Minder dan 70 eurocent per leerling, zoveel kunnen lagere scholen per leerling besteden aan informatica. De Pano-reportage van 21 oktober toonde aan dat de digitale kloof in het Vlaamse onderwijs zeer diep is, een fenomeen dat pijnlijk duidelijk werd door de coronacrisis. Veel leerlingen die afstandsonderwijs moesten volgen, hadden daar simpelweg de hulpmiddelen niet voor.

In de internationale indicatoren van de OESO scoort Vlaanderen slecht op vlak van de beschikbaarheid van computers voor leerlingen. Ook qua digitale vaardigheden van leerkrachten scoren we slecht internationaal.

‘De grote Digisprong voorwaarts’

Weyts wil nu die digitale achterstand wegwerken met wat hij de ‘grote Digisprong voorwaarts’ noemt. Volgens zijn nieuwe visienota stijgt het budget voor ICT van het Vlaamse onderwijs in één klap van 32 miljoen euro in 2019 naar 375 miljoen euro. Met dat budget moet elke leerling in het vijfde leerjaar een eigen laptop krijgen. Verder wordt er ook geïnvesteerd in aangepast ICT-materiaal op school. Er komen ook ICT-opleidingen voor leerkrachten, en in de leerkrachtenopleiding zal er meer aandacht besteed worden aan digitalisering. In het plan zijn ook middelen voorzien om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd van het nodige ICT-materiaal te voorzien.

De digitalisering moet de administratiedruk op leerkrachten helpen verlichten. Een vlottere communicatie moet ervoor zorgen dat onderwijzers meer tijd hebben voor hun kerntaak: lesgeven.

‘Laptops zullen leerkrachten nooit vervangen, maar ze kunnen wel een fantastisch verlengstuk zijn voor het contactonderwijs dat je krijgt in de klas’, zegt Weyts aan het persagentschap Belga. ‘Deze Digisprong mogen we historisch noemen: eindelijk stapt ons onderwijs het digitale tijdperk in. Het zal enkele jaren duren om deze operatie gefaseerd uit te rollen, maar het plan ligt nu klaar en de middelen zijn voorzien’.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20