Wereldwijde vraag naar gouden juwelen met ruim een derde ingestort

Het voorbije jaar zijn er wereldwijd 1.412 ton gouden juwelen verkocht. Dat betekende een daling met 34 procent tegenover het jaar voordien. Dit blijkt uit een rapport van de World Gold Council (WGC). Gehoopt wordt dat later dit jaar op enig herstel zou mogen worden gerekend.

Er zijn volgens de studie twee redenen voor de achteruitgang die de verkoop van gouden sieraden vorig jaar moest melden.

Enerzijds had de uitbraak van de coronacrisis ook op de vraag naar juwelen een negatieve impact. Bovendien werd een deel van de potentiële consumenten afgeschrikt door de hoge prijsniveaus die goud het voorbije jaar liet optekenen.

Dieptepunt

De onderzoekers wijzen erop dat de vraag naar gouden juwelen het voorbije jaar is gedaald tot het laagste niveau sinds de organisatie in het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw met het verzamelen van de gegevens van start ging.

‘Vooral tijdens de eerste helft van het voorbije jaar viel de vraag naar gouden juwelen sterk terug,’ benadrukte Louise Street, analiste bij de World Gold Council. ‘In het derde kwartaal kon die achteruitgang enigszins worden beperkt, terwijl een economisch herstel in de belangrijkste markten tijdens de laatste drie maanden van het jaar tot een sterke verbetering leidde.’

‘Die heropleving was echter niet in staat om het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Bovendien is de gemiddelde goudprijs het voorbije jaar met 27 procent gestegen tot een niveau van 1.770 dollar per ounce. Dat heeft de interesse van de consument in gouden juwelen nog meer ondermijnd.’

‘De impact van de coronapandemie heeft zich op de goudmarkt het hele jaar laten voelen,’ zegt de analiste nog. ‘Een combinatie van lockdowns, economische zwakte en hoge goudprijzen creëerde een omgeving waar de verkoop van gouden juwelen moeilijk op een topjaar kon rekenen.”

China

In China, wereldwijd de grootste markt voor gouden sieraden, viel de vraag met 35 procent terug tot 416 ton. ‘Die achteruitgang maakt duidelijk dat de uitbraak van het virus Covid-19 op de uitgaven van de consument een langdurige impact heeft,’ aldus Street.

‘De Chinese daling was ook het gevolg van een aantal structurele veranderingen, waarbij retailers beslisten om hun voorraden af te bouwen en hun verkooppunten te beperken. Maar ook moest er rekening worden gehouden met een verschuiving in de voorkeur van de jonge Chinese consumenten, die vooral interesse in lichtere producten toonden.’

In India viel de vraag zelfs met 42 procent terug tot 316 ton. ‘De winkelsluitingen tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar hebben zwaar op de verkoop van gouden sieraden in India gewogen,’ benadrukt de analiste. ‘Die periode vormt in het land voor de consumentenbestedingen immers normaal een belangrijk moment. Die achteruitgang kon tijdens het vierde kwartaal niet meer worden goedgemaakt.’

In Turkije en het Midden-Oosten viel de vraag met 30 procent terug. In Rusland en de Verenigde Staten was er sprake van een achteruitgang met respectievelijk 25 procent en 10 procent. 

De World Gold Council voorspelt dat de vraag naar juwelen op korte termijn op een relatief laag niveau zal blijven. Massale vaccinaties en verbeterde economische prestaties kunnen in het verder verloop van het jaar volgens de sectororganisatie echter mogelijk voor enige heropleving zorgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20