Goud beleefde zijn beste jaar in een decennium

De goudprijs laat dit jaar de sterkste prestatie in een decennium optekenen. Het edelmetaal profiteerde van de tumultueuze periode die de wereldwijde economie dit jaar heeft doorgemaakt. Dat is de boodschap van een rapport van het persbureau Bloomberg. Opgemerkt wordt dat de winsten deze maand nog werden geholpen door de zwakke prestatie van de dollar, die is teruggezakt tot het laagste niveau sinds april twee jaar geleden.

‘In augustus bereikte de goudprijs nieuwe records,’ aldus Bloomberg. ‘Beleggers vreesden immers dat een golf stimuleringsmaatregelen door centrale banken en regeringen tot een devaluatie van de valuta en inflatie zou leiden. Belangen in goudfondsen bereikten in oktober een recordhoogte.’

Onzekerheid

‘Toen de uitrol van de coronavaccins op de financiële markten tot enig optimisme leidde, werd aan die hoge vlucht een einde gemaakt. De aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar heeft er echter voor gezorgd dat de goudprijs zijn hoog niveau tot het einde van het jaar heeft kunnen vasthouden.’

‘Wanneer over de toekomst wordt gesproken, blijkt er onder de grote financiële instellingen op Wall Street weinig consensus te kunnen worden gevonden over de richting die de goudprijs verder zou kunnen uitgaan,’ merkt Bloomberg op.

‘Morgan Stanley verwacht dat goud en andere metalen onder druk zullen komen, nu de financiële markten zich normaliseren en de rente op obligaties met een langere looptijd oploopt. Anderzijds maakt HSBC Holdings gewag van een aanhoudende onzekerheid die de goudprijs verder zal doen stijgen.’

‘De prestaties van de goudmarkt zullen volgend jaar afhangen van een wisselwerking tussen een uiteindelijke terugkeer naar de normaliteit en de richting die het financieel beleid wordt uitgestuurd,’ benadrukt Bloomberg nog. ‘Onder leiding van haar voorzitter Jerome Powell heeft de Amerikaanse Federal Reserve al aangegeven dat haar ondersteunende politiek ook in het nieuwe jaar zal worden verder gezet.’

Winst

‘De belangrijkste drijvende krachten achter de hogere goudprijs – een zwakkere Amerikaanse dollar en lage reële rentetarieven – zullen zich wellicht blijven laten voelen, ongeacht het feit dat coronavaccins over de hele wereld worden gedistribueerd,’ benadrukt Vasu Menon, directeur investeringsstrategie bij de Oversea-Chinese Banking Corp in Singapore. ‘Met een vooruitzicht op een langere periode met lage rentetarieven, is het veel te vroeg om goud te negeren.’

Bloomberg merkt op dat goud deze maand 6,6 procent aan waarde heeft gewonnen. Over het hele jaar is er sprake van een winst van 25 procent. Dat is de grootste sprong die het edelmetaal sinds 2010 heeft laten optekenen. Zilver boekte dit jaar een winst van 48 procent. Palladium boekte een een stijging met meer dan 20 procent. Ook platina won sinds begin dit jaar 11 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20