Wereldwijde voedselprijzen op hoogste niveau in tien jaar

De wereldwijde voedselprijzen bereikten vorig jaar het hoogste niveau in een decennium. Er is ook weinig hoop op een terugkeer naar stabielere marktomstandigheden dit jaar. Dat zegt de Food and Agriculture Organisation (FAO), de voedselorganisatie van de Verenigde Naties.

Vorig jaar bereikte de voedselprijsindex, die de meest verhandelde voedingsproducten van de wereld opvolgt, een gemiddelde van 125,7 punten. Dat is het hoogste niveau sinds tien jaar eerder een score van 131,9 punten werd geregistreerd. Vorig jaar lieten de wereldwijde voedselprijzen een stijging met 28 procent optekenen.

Tegenvallende oogsten

“In december kon wel een lichte prijsdaling worden gemeld, maar dat woog niet op tegen de indexstijgingen die de vier maanden voordien onder invloed van tegenvallende oogsten en de sterke vraag naar voedingsproducten werden opgetekend”, voerde de voedselorganisatie aan in een commentaar op de cijfers.

“Naarmate de economieën zich van de coronacrisis herstellen, hebben hogere voedselprijzen een bijdrage geleverd aan een bredere stijging van de inflatie.” De organisatie waarschuwde daarbij dat de oplopende kosten voor voeding armere bevolkingsgroepen in gevaar brengen. Dat geldt vooral in landen die afhankelijk zijn van import.

Het voedselagentschap zegt verder weinig hoop te hebben dat de prijsdruk in de loop van dit jaar zou kunnen afnemen.

“Hoewel hoge prijzen normaal gesproken een stimulans vormen voor een grotere productie, laten de hoge inputkosten van de producenten, de aanhoudende wereldwijde pandemie en de veranderende klimatologische omstandigheden weinig ruimte voor optimisme over een mogelijke terugkeer naar stabielere marktomstandigheden”, wierp Abdolreza Abbassian, hoofdeconoom bij de voedselorganisatie, op.

Een stijging van de prijs van meststoffen, op zijn beurt gekoppeld aan oplopende energietarieven, heeft ervoor gezorgd dat landbouwers zwaarder moeten investeren in hun productie. “Dat doet twijfels rijzen over de vooruitzichten rond de opbrengsten van de oogsten die dit jaar mogen worden verwacht”, luidde de waarschuwing.

Volatiele markt

In december kon in de index wel voor alle categorieën, zuivelproducten uitgesloten, een prijsdaling worden gemeld. Vooral plantaardige oliën en suiker lieten een aanzienlijke daling optekenen.

Daarbij werd gewezen naar een terugval van de vraag, de bezorgdheid over de impact van de Omikron-variant van het coronavirus en de leveringen van de tarweoogsten in het zuidelijke halfrond.

Opgemerkt wordt echter dat alle categorieën uit de index over het hele jaar een sterke stijging vertoonden. De prijsindex voor plantaardige olie bereikte zelfs een recordhoogte.

De organisatie wijst er nog op dat de handel op de wereldwijde voedselmarkten ook begin dit jaar een volatiel karakter had. Opgemerkt wordt dat de markten voor oliezaad werden opgeschrikt door droogte in Zuid-Amerika en overstromingen in Maleisië.

Ook de zuivelprijzen behielden hun hoge niveau dat al tijdens de maand december was opgetekend. Dat fenomeen moet volgens de economen worden toegeschreven aan een lagere melkproductie in West-Europa en Oceanië.

(am)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.