Wereldwijde maritieme vloot verloor vorig jaar 54 schepen

De wereldwijde maritieme vloot heeft het voorbije jaar 54 schepen verloren. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse verzekeraar Allianz. De onderzoekers maken daarbij gewag van een sterke verbetering tegenover het verleden.

Tien jaar geleden moest de wereldwijde maritieme vloot nog een verlies van 127 schepen melden. Het gemiddelde over de tussenliggende periode maakt gewag van 89 verliezen per jaar.

Positieve trend

“De wereldwijde scheepvaartindustrie zette het voorbije jaar zijn positieve trend op het gebied van veiligheid verder door”, merkt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) op. “Het jaar voordien moest nog een verlies van 65 schepen worden gemeld.”

“Tegenover tien jaar geleden is er zelfs sprake van een vermindering met 57 procent. Deze positieve resultaten weerspiegelen de toenemende focus op het gebied van veiligheid en zijn te danken aan een combinatie van een efficiëntere wetgeving, een verbeterd scheepsdesign en verdere vorderingen op het gebied van technologie en risicomanagement.”

“De resultaten van het voorbije jaar ogen nog indrukwekkender wanneer men beseft dat de wereldwijde vloot steeds groter wordt”, stipt Allianz nog aan. “Geraamd wordt dat er momenteel wereldwijd ongeveer 130.000 schepen actief zijn. Dertig jaar geleden bestond diezelfde vloot slechts uit ruim 80.000 vaartuigen.”

Uit het rapport van Allianz bleek nog dat het voorbije jaar 27 cargoschepen verloren zijn gegaan. Bij 32 incidenten bleek het schip gezonken te zijn. Daarnaast gingen acht schepen door een brand vernield te zijn. In zes gevallen was er sprake van een mechanisch defect of machineproblemen. Allianz voegt eraan toe dat extreme weersomstandigheden het voorbije jaar tot minstens dertien verliezen heeft geleid.

Oekraïne

“De oorlog in Oekraïne heeft een wijdverbreide verstoring van de wereldwijde scheepvaart veroorzaakt en zal waarschijnlijk de aanhoudende onderbreking van van de toeleveringsketens, havencongesties en bemanningsproblemen als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie verergeren”, merkt Allianz nog op. 

“Maar ondanks de tragische situatie in Oekraïne en de dreiging voor zeevarenden die verstrikt raken in het conflict, is de rechtstreekse impact van de oorlog in Oekraïne op de scheepvaart tot nu toe grotendeels beperkt gebleven tot de Zwarte Zee”, zegt kapitein Rahul Khanna, scheepvaartspecialist bij Allianz.

“De oorlog legt echter een extra last op de maritieme industrie, die al te maken heeft met voortdurende verstoringen van de toeleveringsketen, havencongesties en een bemanningscrisis veroorzaakt door de pandemie.”

“De handel met Rusland en Oekraïne zal onder het conflict lijden, waardoor de wereldwijde toeleveringsketens, die al met een grote spanning worden geconfronteerd, nog meer onder druk zullen komen.”

“Op langere termijn zullen de sancties en een vermindering van de handel met Rusland kunnen leiden tot een herschikking van sommige toeleveringsketens en handelsroutes. Dat proces zal echter tijd vergen en een bijkomende kost veroorzaken.”

In het rapport wordt tenslotte ook nog gewezen op de toenemende omvang van de schepen. “Dit zorgt ervoor dat de schade van een gemiddeld incident verder oploopt”, luidt het. Daarbij wordt dat een grotere lading de omvang van het geleden verlies verhoogt, maar bovendien moet er van duurdere bergingsoperaties gewag worden gemaakt.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20