Straat van Singapore nieuwe hotspot van wereldwijde piraterij

De Golf van Guinee lijkt als hotspot van piraterij in de commerciële scheepvaart vervangen te worden door Zuidoost-Azië. Dat blijkt uit een rapport van het International Maritime Bureau (IMB) van de International Chamber of Commerce (ICC) over de wereldwijde piraterij tijdens het eerste kwartaal van dit jaar.

Opgemerkt wordt daarbij dat Zuidoost-Azië nagenoeg de helft van alle aanvallen van piraten op commerciële schepen vertegenwoordigde.

Status-quo

“Er werden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd zevenendertig aanvallen door piraten gemeld”, voeren de onderzoekers aan. “Dat is één incident minder dan dezelfde periode vorig jaar. Daarbij moest worden vastgesteld dat 41 procent van de aanvallen in Zuidoost-Azië, vooral in de Straat van Singapore, gebeurden.”

“In de Golf van Guinee, die tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar met 43 procent nog de absolute hotspot van de wereldwijde piraterij was, blijkt het probleem gevoelig afgenomen te zijn. In die regio werden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar slechts zeven incidenten gemeld.”

“Er zijn echter aanhoudende inspanningen nodig om de veiligheid van zeevarenden langs de kusten van West-Afrika te blijven garanderen”, stippen de onderzoekers aan. “Ook die regio blijft bijzonder gevaarlijk.”

“Dat blijkt nog uit de kaping van een tanker ter hoogte van Ivoorkust tijdens de tweede helft van januari. Daarbij werden de zeventien bemanningsleden van het schip gegijzeld. Er werd bovendien eveneens melding gemaakt van gewapende overvallen in de kustwateren van Angola en Ghana.”

Het rapport merkt wel op dat de gezamenlijke inspanningen van internationale en regionale autoriteiten de piraterij in de Golf van Guinee blijkbaar hebben doen afnemen.

Verwezen wordt daarbij naar een aanval op de bulkcarrier Arch Gabriel voor de kust van Ghana begin april. Dankzij een tussenkomst van de Italiaanse oorlogsbodem Luigi Rizzo kon de aanval echter worden afgeweerd en kon de Arch Gabriel onder escorte naar een veilige haven worden begeleid.

De onderzoekers wijzen er tevens op dat het voorbije kwartaal voor de eerste keer sinds de start van het voorbije decennium geen ontvoeringen van bemanningen moesten worden gemeld, hoewel geweld en bedreigingen aanhielden.

Wapens

De Straat van Singapore blijkt echter voor de commerciële scheepvaart een gevaarlijke route te zijn geworden. Ongeveer 30 procent van alle incidenten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar vonden in dat gebied plaats.

“Hoewel de incidenten meestal worden omschreven als kleine opportunistische misdrijven en als gewapende overvallen worden gedefinieerd, blijven deze feiten voor de bemanningsleden een risico vormen”, luidt het.

“Bij de incidenten in de Straat van Singapore werden twee bemanningsleden bedreigd. Bij minstens één incident werd een pistool gebruikt om de bemanning onder bedwang te houden.”

“Bij de meeste incidenten is er sprake van gewapende daders, waardoor de bemanning zelfs bij kleine opportunistische incidenten in gevaar komt”, betoogt Michael Howlett, directeur van het International Maritime Bureau, daarbij.

“Kuststaten moeten dan ook meer inspanningen doen om deze criminelen te identificeren en te arresteren, zodat de maritieme veiligheid kan worden verbeterd en over deze belangrijke en strategische routes een veiliger handel kan worden gegarandeerd.”

Peru

Buiten de Straat van Singapore werden voor de kusten van Indonesië en Maleisië de eerste drie maanden van dit jaar vier incidenten gerapporteerd, tegenover twee meldingen tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Volgens het rapport vormt echter ook Peru steeds groter probleemgebied. Daar werden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar tien aanvallen gemeld. Daarnaast werden ook drie incidenten genoteerd voor de kust van Brazilië.

In de Golf van Aden werden de eerste drie maanden van dit jaar geen incidenten geregistreerd. “Toch blijft ook hier nog steeds waakzaamheid geboden”, waarschuwt het rapport. “Er is nog steeds een dreiging van piraterij. Somalische piraten hebben nog altijd de mogelijkheid om aanvallen uit te voeren. Koopvaardijschepen die in dit gebied passeren, moeten bijzonder alert blijven.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20