Wereldwijde bedrijfswinsten na anderhalf jaar opnieuw naar beneden

De wereldwijde bedrijfswinsten zullen tijdens het derde kwartaal een terugval van gemiddeld ongeveer 8 procent moeten registreren. Het is de eerste keer in anderhalf jaar dat er van een achteruitgang gewag moet worden gemaakt. Dat staat in een rapport van analisten van het persbureau Reuters, gebaseerd op data van bijna 2.550 ondernemingen met een marktkapitalisatie van minstens 1 miljard dollar. Het voorbije kwartaal kon er nog van recordwinsten gewag worden gemaakt.

De analisten betogen dat de verspreiding van de Delta-variant van het virus Covid-19 de toeleveringsketens onder druk zet en de arbeidskosten verhoogt.

Aanvoerkosten

“Massale fiscale stimuleringsmaatregelen ter ondersteuning van economisch herstel en een versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zorgden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar voor een hoge consumentenvraag”, stipten de onderzoekers aan.

“Bedrijven die te kampen kregen met verstoorde leveringen en dalende voorraden, bleken bovendien hun prijzen te verhogen om de hogere aanvoerkosten te compenseren. Hierdoor kon een gezamenlijke nettowinst van 734 miljard dollar worden gemeld. Dit kwartaal moet echter met een terugval tot ruim 678 miljard dollar worden gevreesd.”

“In China werden de bedrijfsactiviteiten verstoord door nieuwe uitbraken van het coronavirus en een aantal zware overstromingen”, voert het rapport aan. “Ook in de Verenigde Staten laat de bedrijfsactiviteit inmiddels al drie maanden op rij een vertraging optekenen.”

“Bovendien moet worden vastgesteld dat de tekorten aan halfgeleiders, die de voorbije maanden al op de productie van de autofabrikanten en smartphoneproducenten wogen, in een nieuwe crisis dreigen te kunnen uitmonden. De heropstoot van het coronavirus belemmert immers de productie in de Aziatische landen, die de sleutel tot ’s werelds toeleveringsketens vormen.”

“Tijdens het derde kwartaal zal dan ook met problemen bij de toeleveringsketens, knelpunten op de arbeidsmarkt en een stijging van de aanvoerkosten rekening worden gehouden”, luidt het nog.

“Het vermijden van omzetverlies wegens problemen met de toeleveringsketen is tegenwoordig een acuter probleem dan in het verleden het geval was. Er moet rekening worden gehouden met hoge transportkosten. Bovendien kan de afnemende steun van de stimuleringsmaatregelen de samenstelling van de consumentenbestedingen veranderen.” 

Marges

De analisten verwachten dat de Amerikaanse bedrijfswinsten tijdens het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 7,2 procent zullen dalen, na een stijging met 12,4 procent de drie maanden voordien. “Een sterke dollar zou de Amerikaanse exporteurs kunnen schaden en een verdere daling van de rente zou de winsten bij de banken kunnen drukken”, voeren de economen aan.

In Europa en Azië zouden de winsten een respectievelijke daling met 10,3 procent en 9,6 procent kennen.

Het rapport wijst er nog op dat de vastgoedsector met een inkrimping van 22,2 procent mogelijk het zwaarst zou kunnen worden getroffen, gevolgd door de financiële industrie (18,8 procent) en de duurzame consumptiegoederen (16,2 procent).

De gemiddelde nettomarges zouden naar verwachting tot 10,66 procent terugvallen, tegenover 11,43 procent vorig kwartaal. “Knelpunten in de toeleveringsketen leiden tot ofwel een gebrek aan beschikbaarheid van inputs of tot prijsstijgingen”, verduidelijken de economen. “In sommige gevallen kunnen bedrijven de hogere kosten doorrekenen aan hun klanten, maar indien dat niet lukt, dreigen de marges onder druk te raken.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20