Wereld lanceert dit decennium 17.000 satellieten

Tot het einde van dit decennium worden er jaarlijks wereldwijd gemiddeld 1.700 satellieten gelanceerd. Dat betekent een verviervoudiging tegenover het niveau van het voorbije decennium. Dat blijkt uit een rapport van analist Euroconsult. Wanneer echter naar de gelanceerde massa wordt gekeken, zou er volgens de onderzoekers slechts sprake zijn van een verdubbeling.

Euroconsult ziet verschillende factoren achter de groei die de sector dit decennium mag verwachten. “In eerste instantie moet worden gekeken naar de ambities van een aantal partijen om snel meganetwerken voor breedbandcommunicatie te creëren of nieuwe constellaties voor aardobservaties te bouwen”, stippen de onderzoekers aan.

“Daarnaast ontvouwen de historische ruimtemachten plannen om in nieuwe satelliettoepassingen, zoals veiligheid, te investeren. Tenslotte moet worden vastgesteld dat een groeiend aantal landen aan de realisatie van hun eerste operationele satellietsystemen – voor telecommunicatie, beeldinformatie of ruimteverkenning – werken.”

Commerciële bedrijven

In de studie wordt gewag gemaakt van ongeveer 170 projecten. Commerciële bedrijven zouden 65 procent van die initiatieven voor hun rekening nemen. “Amper vijf bedrijven – OneWeb, Starlink, Gwo Wang, Kuiper en Lightspeed – vertegenwoordigen samen 58 procent van de volledige vloot satellieten die de volgende tien jaar zal worden gelanceerd”, voeren de onderzoekers aan.

“Anderzijds zullen deze bedrijven amper 10 procent van de totale satellietproductie en de lanceringsbudgetten van de ruimtevaartindustrie voor hun rekening nemen. Dit verschil kan worden verklaard door schaalvoordelen bij de productie van satellieten en een sterke daling van de tarieven voor lanceringen.”

“Er is een duidelijke toename merkbaar in de lancering van commerciële satellietconstellaties”, erkent Euroconsult. “Maar anderzijds blijft het aantal productiecontracten voor satellieten beperkt. Die opdrachten gaan meestal ook naar gevestigde partijen.”

“Afgezien van enkele belangrijke contracten voor grote constellaties en nieuwe communicatiesatellieten in een geostationaire baan (GEO), blijft de wereldwijde concurrentie voor de productie van satellieten beperkt”, luidt het nog.

Overheden

“De sterke activiteit van de overheid in de sector zorgt vooral voor concurrentie onder lokale leveranciers”, wordt in het rapport aangevoerd. “De mogelijkheden voor een internationale uitbreiding blijven meestal beperkt.” Dat heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met het streven van vele landen naar het beschermen van de eigen ruimtevaartindustrie.

“Ondanks de opkomst van nieuwe commerciële spelers, vertegenwoordigen overheden nog steeds driekwart van de inkomsten die de ruimtevaartindustrie kan melden”, voeren de onderzoekers aan. “Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de bestaande satellietfabrikanten de markt blijven domineren. Meer dan de helft van de totale omzet wordt over amper vier partijen verdeeld.”

“De verviervoudiging van de lanceringsactiviteit weerspiegelt structurele veranderingen in het hele ecosysteem van de ruimtevaart”, betoogt Maxime Puteaux, adviseur bij Euroconsult, in een commentaar op de studie.

“In het verleden werd de sector vooral gekenmerkt door nieuwkomers die gevestigde partijen in de exploratie van de ruimte probeerden uit te dagen. Die nadruk is echter verschoven naar strategieën om met satellietconstellaties – voor communicatie of aardobservaties – snel commerciële diensten te kunnen ontvouwen.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20