WEF vreest voor verloren generatie: de ‘pandemials’

Het Wereld Economisch Forum (WEF) waarschuwt voor de psychologische impact van de coronacrisis op twintigers en dertigers. ‘We moeten er alles aan doen om de ontreddering bij die generatie tegen te gaan, want zij zullen de maatschappij van morgen moeten bouwen.’

Het WEF vroeg naar jaarlijkse gewoonte aan de zakenwereld, de politiek en academici wat zij als de grootste wereldbedreigingen voor de komende twee jaar zien. Weinig verrassend komt de coronacrisis en de impact ervan op de economische situatie van de gezinnen als grootste risico naar boven. Opmerkelijk hoog in de lijst: de desillusie bij de jongere generaties.

De tien grootste wereldrisico’s op korte termijn – bron: World Economic Forum

‘Pandemials’

Saadia Zahidi, directeur bij het WEF, wijst erop dat de dertigers nu al twee grote economische crisissen in hun nog jonge loopbaan meegemaakt hebben: de financiële crisis van 2008-2009 en de huidige coronacrisis. Voor de tieners en twintigers is volgens haar dan weer de kans groot dat ze na deze pandemie te maken krijgen met een grote crisis als gevolg van de klimaatverandering.

Het gevoel dat we van de ene crisis in de andere rollen, kan op korte termijn leiden tot een ontgoochelde generatie van jongeren die uit de boot vallen, de ‘pandemials’. Zij dreigen het moeilijk hebben om hun scholing af te maken en een job te vinden. Het WEF wijst ook op de nefaste impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van de jongeren.

De denktank noemt de wereldwijde arbeidsmarkt op korte termijn een ‘ijstijd’ voor jongvolwassenen die niet over de gevraagde digitale skills beschikken. Daardoor dreigt binnen de generatie van millennials, de mensen die tussen 1980 en 2000 geboren zijn, grote ongelijkheid te ontstaan tussen de ‘haves’ en de ‘have-nots’.

Lees: Arbeidskansen jongeren door Covid-19 zwaar onderuit gehaald

Revolte

Het ongenoegen bij sommige jongvolwassenen kan volgens de denktank leiden tot revolte tegen het systeem. ‘Het risico van ‘ontgoocheling bij jongeren’ wordt grotendeels genegeerd door de mondiale gemeenschap, maar het zal op korte termijn een kritieke bedreiging voor de wereld worden’, voorspelt het WEF.

Vandaar dat het beleid voldoende aandacht moet hebben om de ‘pandemials’ te ondersteunen, is Zahidi’s oproep. ‘Moeilijk bevochten maatschappelijke verworvenheden kunnen uitgewist worden als de huidige generatie onvoldoende wegen naar toekomstige kansen ziet en het vertrouwen in de economische en politieke instellingen verliest.’

Lees verder:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20