Coronapandemie dreigt wereldwijde mentale gezondheid te ondermijnen

Door de coronapandemie dreigt een wereldwijde vloedgolf van psychische aandoeningen. Over de hele wereld worden miljoenen burgers immers door dood en ziekte omringd.

Velen worden tevens met isolatie, armoede en angsten geconfronteerd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties over de impact van het coronavirus op de geestelijke gezondheid.

In een commentaar benadrukt Devora Kestel, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat het isolement, de angst, de onzekerheid en de economische onrust allemaal psychologische problemen veroorzaken of kunnen teweegbrengen.

Prioriteit

Kestel betoogde dat er met een toename van het aantal psychische aandoeningen rekening moet worden gehouden. Ook de ernst van de problemen dreigt te stijgen. Volgens haar zullen de regeringen het probleem in hun beleid centraal moeten stellen. ‘De geestelijke gezondheid en het welzijn van hele samenlevingen zijn door deze crisis ernstig aangetast,’ aldus Kestel. ‘Aan de aanpak van deze problemen moet prioriteit worden verleend.’

Het rapport wijst erop dat een aantal demografieën voor de problemen bijzonder gevoelig zijn. ‘Dat geldt onder meer voor kinderen en jongeren die van hun vrienden op school geïsoleerd zijn,’ aldus de onderzoekers. ‘Maar ook gezondheidswerkers – die met duizenden besmette patiënten worden geconfronteerd en slachtoffers aan de gevolgen van de infecties zien sterven – kunnen het bijzonder zwaar hebben.’

Verschillende studies hebben al de impact van de crisis op de geestelijke gezondheid getoond. Psychologen getuigen van angstige kinderen. In verscheidene landen is een stijging van depressies en angsten opgemerkt. Ook het huiselijk geweld neemt toe.

Historische onderinvestering

Gezondheidswerkers melden bovendien een toenemende behoefte aan psychologische ondersteuning. Artsen en verpleegkundigen getuigen bij collega’s een combinatie van paniek, angst, verdriet, gevoelloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en nachtmerries op te merken.

‘Buiten de gezondheidssector zijn veel mensen verontrust door de onmiddellijke gevolgen voor de gezondheid en de gevolgen van de fysieke isolatie,’ zegt het rapport. ‘Vele anderen zijn bang voor een infectie en een overlijdensrisico.’

‘Bovendien wordt gevreesd voor het verlies van familieleden. Miljoenen mensen worden bovendien geconfronteerd met economische onrust. Ze hebben immers hun inkomen en bestaansmiddelen verloren of dreigen in problemen te komen.’

‘Maar ook verkeerde berichtgeving en ongegronde geruchten wegen op de mentale gezondheid, net zoals een diepe onzekerheid over de duur van de besmettingsgolf. Daardoor voelen velen zich angstig en hopeloos over de toekomst.’

Om het probleem aan te pakken moeten volgens het rapport de historische onderinvesteringen in psychologische diensten worden gecorrigeerd. Tevens wordt aangestuurd op de ontwikkeling van therapieën op afstand. Tenslotte wordt gewezen op de noodzaak van een proactieve aanpak van risicogroepen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20