Welk effect heeft een lockdown op onze mentale gezondheid?

Een Frans onderzoek waarbij 11.500 mensen deelnamen aan een online bevraging, geeft een eerste indicatie van de impact die de lockdownmaatregelen hebben op ons welzijn. De resultaten moeten nog verder worden verwerkt en het onderzoek is nog niet beëindigd. De Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche kon al wel de eerste resultaten inkijken.

Initiatiefnemers zijn twee psychiaters, die voor de studie samenwerkten met de universiteit van Lyon en een centrum voor psychosociale hulp in dezelfde stad.

Hoewel de ganse bevolking onder de lockdownmaatregelen lijdt, tonen sommige beroepsgroepen zich resistenter dan andere. Mensen die actief zijn in de gezondheidszorg tonen zich meest weerbaar. Dat hoeft niet noodzakelijk te verwonderen, omdat ze zingeving vinden in hun werk en voor het eerst van de samenleving ook de erkenning krijgen die ze verdienen. Het applaus dat ze elke avond krijgen maakt een gigantisch verschil.

Landbouwers en studenten

Ook leidinggevenden en sociale werkers doen het vrij goed. Velen onder hen kunnen vanop afstand zonder al te veel problemen blijven functioneren. Landbouwers en studenten hebben het moeilijkst. Vooral deze laatste groep lijdt onder het verlengd verblijf in kleine ruimtes en het gebrek aan sociaal contact.

Meer dan de helft van de ondervraagden vindt soelaas in het feit dat ze overtuigd zijn dat het milieu beter uit deze periode zal komen. Een iets kleiner percentage gelooft dat deze periode sowieso tot iets beters zal leiden. 5 tot 10 procent van de ondervraagden vindt zingeving in hun geloof. Slechts 3 procent vertrouwt op de media om hoop te vinden of te behouden.

Lockdowns en verslavingen

De studie legt ook een link tussen lockdowns en verslavingen. Er is uiteraard de explosie van de tijd die mensen voor computer- en tv-scheremen doorbrengen. Met alle gevolgen daarvan voor de mentale gezondheid. Alcoholverbruik stijgt bij een kwart van de ondervraagden. Bij rokers geeft een derde tot de helft toe een pak meer te roken dan in normale omstandigheden. Eenzelfde vaststelling voor wat betreft het gebruik van antidepressiva.

Volgens professor Nicolas Franck, een van de initiatiefnemers, doen de eerste symptomen van mentale moeilijkheden hun intrede tussen de tiende en twintigste dag van de lockdown. Hij roept overheden op om een exitstrategie voor te bereiden. ‘De bevolking moet een perspectief krijgen met betrekking tot het einde van de maatregelen. Ze mag niet in het ongewisse worden gelaten.’

Beide psychiaters willen de data gaan gebruiken om de bevolking beter te kunnen voorbereiden op nieuwe pandemieën.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20