Wat kost een toerist?

De Spaanse stad Barcelona heeft het voorbije jaar 32 miljoen bezoekers ontvangen. In het stadscentrum werden 9 miljoen toeristen geteld. Dat betekende een stijging met 4,6 procent tegenover het jaar voordien. De toeristische activiteiten vormen voor de stad een belangrijke bron van inkomsten, maar vergen ook aanzienlijke kosten. Om een correct beeld van die balans te kunnen krijgen, heeft burgemeester Ada Colau dan ook aan experts gevraagd om een financiële analyse van de sector te maken, waarbij onder meer ook rekening moet worden gehouden met de sociale en ecologische aspecten.

“In Barcelona biedt het toerisme werk aan ongeveer 90.500 mensen,” aldus de Zwitserse krant Le Temps. “Bovendien geniet de lokale economie uit deze activiteiten ook belangrijke inkomsten, maar er zijn ook aanzienlijke kosten. Daarbij verwijst het stadsbestuur onder meer naar lawaaihinder, maar ook naar de specifieke uitgaven voor schoonmaak, beveiliging en onderhoud waarmee grote stedelijke toeristische centra worden geconfronteerd.”

“Tevens moet er volgens het stadsbestuur ook rekening mee worden gehouden dat zwaar moet worden geïnvesteerd in infrastructuur voor onder meer mobiliteit, waterbeheer en elektriciteit die buiten het toeristische hoogseizoen slechts ten dele wordt benut.”

Overtoerisme

Net zoals een aantal andere populaire locaties in Europa en de rest van de wereld, probeert Barcelona een antwoord te vinden voor de het probleem van het overtoerisme. Niemand trekt het belang van de toeristische industrie, dit wereldwijd vorig jaar 1.300 miljard dollar genereerde, in twijfel, maar wel wordt opgemerkt dat de kosten vaak ongelijk moet worden verdeeld.

“Onder druk van hun bewonersverenigingen proberen de steden met een zware toeristische overlast dan ook een betere verdeelsleutel te realiseren,” aldus Le Temps. “Daarbij wordt vaak ook gehoopt een betere verhouding tussen nationale en lokale belastingen te kunnen vinden.”

Berekend werd dat een toerist in het stadscentrum van Barcelona gemiddeld een bedrag van 84,70 euro uitgeeft. Momenteel kent de stad slechts één toeristische belasting. Per overnachting moet een bedrag tussen 0,65 euro en 2,25 euro, afhankelijk van het type accommodatie, worden betaald.

De inkomsten van die belastingen worden echter niet door het stadsbestuur, maar door de regionale overheid beheerd. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar heeft Barcelona 22,3 miljoen euro aan toeristische belastingen voor de regio Catalonië gegenereerd, maar uiteindelijk heeft de stad daarvan slechts 10,4 miljoen euro ontvangen.

Amsterdam

Bovendien wijst het stadsbestuur erop dat vele toeristen zich voor hun overnachtingen tot alternatieve platformen wenden. Deze accommodaties worden vaak niet officieel aangegeven, waardoor deze activiteiten voor de overheid fiscaal geen enkele meerwaarde blijken.

Ada Colau wil deze activiteiten op dezelfde manier belasten als de hotels. Onder meer wil het stadsbestuur daarvoor ook de onroerende heffingen opvoering.

Vergeleken wordt met Amsterdam, waar volgens berekeningen door het toerisme jaarlijks 64 miljoen euro aan belastingen zouden worden aangebracht. Daartegenover staat echter een overheidskost van 71 miljoen euro om het lokale toerisme te ondersteunen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20