25 steden met de beste levenskwaliteit

Steden zijn de toekomst. Er wordt verwacht dat ongeveer 60procent van de wereldwijde bevolking tegen 2030 in verstedelijkte gebieden zalwonen. De beste steden vinden een gezond evenwicht tussen plannen voor detoekomst en werken voor vandaag de dag.

In het wetenschappelijk tijdschrift Monocle is een onderzoekverschenen, waaruit blijkt dat steden niet enkel veranderen, maar dat wat weervan verwachten ook verandert. Sommige essentiële eigenschappen blijven echterdezelfde: de veiligheid in de stad, het aantal groene zones die voorzien zijnen de culturele instituten die ter beschikking zijn.

Maar nu de wereld drastisch aan het veranderen is, moetenonze steden en dorpen ook volgen. Dat is niet gemakkelijk, maar sommige stedenpakken het wel juist aan. Een goed voorbeeld is de Duitse stad München.

Groene zones en goede restaurants

De stad is veilig en efficiënt met veel groene zones engoede restaurants. De Duitse stad wordt steeds succesvoller. Er komen nietalleen steeds meer studenten naar München (er zijn maar liefst 18universiteiten gevestigd in de stad).

Verder floreert ook het bedrijfsleven er, vooral in demobiliteitssector, de technologische sector en de IT-sector. Bovendien zijn erveel vluchtelingen gevestigd in de stad en de integratie verloopt redelijkvlot.

Ook andere steden zijn in de ranglijst geklommen, waaronderParijs en Lissabon. Andere steden zijn dan weer uit de lijst gevallen.

(De meest gehoorde klachten over restaurants kan je hier raadplegen.)

60 criteria

Het rapport werd opgesteld op basis van een survey. Mensenkregen 60 criteria voorgeschoteld, waarvoor ze hun stad moesten beoordelen. Hetging om vragen zoals ‘hoeveel kilometers fietspad zijn er?’, ‘hoeveel vuilniswordt er in de stad gerecycleerd?’ en ‘hoeveel betaal je voor een goed glaswijn?’.

(Wat er gebeurt met gestolen fietsen lees je hier.)

1. München


© istock

In veel steden betaal je je blauw, maar in München is datniet het geval. Het is één van de goedkoopste steden om in te leven vanDuitsland. De stad heeft zowel een excellente infrastructuur, een bommendeeconomie, redelijk veel natuur, een rijk cultureel leven en een sterke lokaleidentiteit met een verwelkomend ‘kosmopolitisme’.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, beschikt München ookover een luchthaven mét douches.

München ligt in de regio Zuid-Tirol en wordt weleens”de allernoordelijkste stad van italië” genoemd. Maar anders dan veelZuid-Europese steden, is het publieke transport in de stad goed uitgebouwd. Deondergrondse U-Bahn wordt door zowat alle stadsbewoners gebruikt en je geraakter overal mee in München. Verder beschikt München over maar liefst 18 openbarezwembaden. Daarvan hebben er 10 een sauna.

Er is in München sprake van een werkloosheidsgraad van amper3,5 procent en bij jonge mensen is die nog lager. Daarmee doet München veelbeter dan de meeste andere steden. De stad staat traditioneel sterk in deauto-industrie, op het vlak van machinefabrieken en media.

Er zijn zelfs zeven DAX-bedrijven in München gevestigd. Geenenkele Duitse stad heeft er zo veel. Verder krioelt het de jongste jaren van deIT- en biotechnologie-alternatieven.

Die worden uiteraard bevolkt door de 18 alumni van deuniversiteiten in de stad en de slimme investeerders die in de plannen van delokale zakenmannen geloven.

Die sterke economie trekt mensen aan vanuit de hele wereld.Mensen denken vaak dat de Duitse hoofdstad Berlijn de geweldige metropool is,maar eigenlijk is dat München met een buitenlandse bevolking van ongeveer 28procent.

Daarnaast is München ook een ongelooflijk veilige stad. Jekan je fiets ’s nachts zonder slot op straat laten staan en die zal erhoogstwaarschijnlijk nog steeds staan de volgende ochtend. Hetzelfde geldt voorvergeten handtassen. Ooit waren er grote inbraakplagen in de stad, maar volgensde politie zijn die tussen 2016 en 2017 met meer dan 20 procent gedaald.

Daarnaast is München ook een ongelooflijk veilige stad. Jekan je fiets ’s nachts zonder slot op straat laten staan en die zal erhoogstwaarschijnlijk nog steeds staan de volgende ochtend. Hetzelfde geldt voorvergeten handtassen. Ooit waren er grote inbraakplagen in de stad, maar volgensde politie zijn die tussen 2016 en 2017 met meer dan 20 procent gedaald.

München is ook beroemd omdat het zo dicht bij de Alpen ligt.Dat geeft je de mogelijkheid om er verschillende, toeristische activiteiten uitte voeren, zoals skiën, wandelen, fietsen en zeilen.

Dit jaar heeft München er nog een nieuwe treinroutebijgekregen naar Berlijn. De start was vrij moeizaam, maar nu verloopt hettreinverkeer tussen de twee steden vlot. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft deeerste lokale trein er nu wi-fi.

Er zullen in de toekomst meer subsidies vrijgehouden wordenvoor kunst en creatief ondernemerschap. München zal ook zorgen voor nog meerbetaalbare woningen.

(Meer over de 28-urenweek in Duitsland lees je hier.)

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 1,5 miljoen in de stad, 2,9 miljoen in omgevingvan de stad
 • Moorden: 3
 • Werkloosheidsgraad: 4 procent
 • Openbare parken: 56
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 8.300
 • Cultuur: 46 musea, 82 bioscopen en 111 bibliotheken
 • Design scholen: 23

2. Tokio


© istock

Er ligt een voorstel op tafel voor een futuristische stadmet een half miljoen mensen in de Baai van Tokio. De nieuwe stad zou werken opgroene energie en er zou een toren van zo’n anderhalve kilometer hoog staanwaarin 55.000 mensen zouden wonen. Het project biedt antwoorden op problemenzoals klimaatverandering en natuurrampen.

Toch is Tokio helemaal niet een grote, boze stad zoals veelJapanners op het platteland denken.

Jonge kinderen wandelen er zonder opzichters naar school,inwoners vegen de straten zelf schoon en de meeste mensen weten wie hun burenzijn. Bovendien is er nauwelijks misdaad in de Japanse hoofdstad.

Al die veiligheid zorgt er ook voor dat het openbaar vervoererg veilig en stipt is. Er heerst een bruisende uitgaanscultuur en zelfs bij dekleinste interacties zijn mensen erg beleefd tegen elkaar. Het is niet moeilijkom rond 10 uur ’s avonds een degelijke maaltijd te eten.

Toch is Tokio, zoals altijd, aan het veranderen. Het groeiendaantal toeristen heeft verschillende initiatieven en projecten uitgelokt en destad zal beslist nog drastisch veranderen in de aanloop naar de OlympischeSpelen in Japan van 2020.

De Japanse overheid verwacht dat er tegen 2020 elk jaarongeveer 40 miljoen toeristen naar het land zullen komen. In residentiëlewijken, waar het vroeger rustig was en nooit iets gebeurde, is nu elke dag hetgedaver van rollende trolleys te horen.

Tokio is allesbehalve bruut en onpersoonlijk te noemen.

De stad herinnert ons eraan dat het echte leven op straat,in scholen en winkels geleefd wordt, en niet online.

(10 duizelingwekkende feiten over de metro van Tokio lees je hier.)

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 9,5 miljoen
 • Moorden: 49
 • Werkloosheidsgraad: 2,9 procent
 • Openbare parken: 6.094
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 150.000
 • Cultuur: 260 musea, 226 bibliotheken, 575 kunstgalerijen

3. Wenen


© istock

Wenen prijkt al geruime tijd hoog op de lijst van steden meteen goede levenskwaliteit. Dat heeft de Oostenrijkse hoofdstad vooral te dankenaan haar architecturale schoonheid, betaalbare huurprijzen, het feit dat destad niet al te groot in oppervlakte is, efficiënt openbaar vervoer, cultuur,excellente eetgelegenheden en decennia van sociale investeringen.

Dit jaar is de sociaaldemocratische burgemeester MichaelHäupl na 25 jaar op pensioen gegaan. Zijn opvolger Michael Ludwig van dezelfdepartij krijgt een grote verantwoordelijkheid. En het zal hem wellicht nietgemakkelijk gemaakt worden met de rechtse federale regering in Oostenrijk.

Het feit dat er opnieuw een sociaaldemocratisch bestuur aande macht is in de stad wil zeggen dat er zal blijven geïnvesteerd worden insociale huisvesting. Dat wordt in Wenen al gedaan sinds de jaren 20.

Bovendien zijn er veel vluchtelingen gevestigd in deOostenrijkse hoofdstad. De jongste jaren is het bevolkingsaantal er gegroeidmet 43.000. Het stadsbestuur heeft echter vooruit gedacht om die mensen eenplaats te kunnen geven en niet alles over te laten aan de private sector.

Verder wordt er verwacht dat winkels in Wenen langer zullenopen blijven in de toekomst, vooral op zondag. Tot nu toe is er op die dagbijna geen enkele winkel open in de Oostenrijkse hoofdstad.

(Meer over het afgeschafte rookverbod in Oostenrijk lees je hier.)

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 1,8 miljoen
 • Moorden: 12
 • Werkloosheidsgraad: 13,2 procent
 • Kost van maandelijkse travelcard: 51 euro
 • Openbare parken: meer dan 950
 • Cultuur: meer dan 100 musea, 41 bibliotheken en 140 kunstgalerijen

4. Zürich


© istock

Er zijn verschillende redenen waarom de grootste stad vanZwitserland blijft stijgen in de lijst van steden met de beste levenskwaliteit:ontzagwekkend openbaar vervoer, een hoge koopkracht (de tweede in de wereld),een gemakkelijk te gebruiken luchthaven met veel bestemmingen, excellenteinfrastructuur op het vlak van wonen en een prachtig meer.

Zürich is ook enorm veilig. Dat heeft de stad vooral tedanken aan haar massale politieaanwezigheid.

Wel moet de stad iets doen aan haar reputatie saai enslaperig te zijn. Het zou er goed aan doen om eerder een 24-op-24-mentaliteitte krijgen dan het openbare leven stil te leggen om 10 uur ’s avonds.

Nieuw is Zürich is de Europaallee en er zijn allerleiwerkzaamheden aan de gang in en rondom het treinstation. Helaas is er in destad niet veel groen te bespeuren.

(7 redenen waarom Zwitserland het best geleide land ter wereld is, raadpleeg je hier.)

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 415.000 in de stad, 1,9 miljoen in het stedelijkgebied
 • Moorden: 10
 • Werkloosheidsgraad: 3,5 procent
 • Openbare parken: 70
 • Maandelijkse kost voor travel card: 71 euro
 • Onafhankelijke boekenwinkels: 54
 • Internationale connecties: 178 bestemmingen vanuit ZürichAirport
 • Kranten: 3 nationale kranten in de stad, 9 lokale krantenvoor Zürich
 • Oplaadpunten voor elektrische wagens: 71

5. Kopenhagen


© istock

De Deense hoofdstad staat jaar na jaar weer in de lijst vansteden met de beste levenskwaliteit. En dat heeft natuurlijk alles te maken methet feit dat Denen specialisten zijn in het construeren van gezelligehuisvestingen in hun kille weersomstandigheden.

Bovendien is er een eersteklas gezondheidszorg en onderwijs.Kopenhagen beschikt over 375 kiloeter fietsbaden en niet-bevuilde straten.Hoewel de lange, barre winters veel energie van de stad vergen, vertoeven er inde zomer veel mensen in de talrijke parken en groene zones van Kopenhagen.Verder kan je er eten in de vele restaurants die over de hele wereldgerespecteerd worden.

Het restaurant Noma met twee Michelinsterren is de parel vande Scandinavische, culinaire scene en is dit jaar geopend op een nieuwelocatie. Onlangs is ook de Market Copenhagen Street Food heropend opRefshaleøen, een eiland waar vroeger vooral industrie aanwezig was.

Bovendien was Denemarken het eerste land dat de  Sustainable Development Goals van deVerenigde Naties aannam.

Momenteel is het voor motorfietsers nog toegelaten om op devele fietspaden in Kopenhagen te rijden. Volgens heel wat experten en criticizou het een goed idee te zijn om dat voortaan te verbieden en zo het gebruikvan de fiets verder te promoten.

(Meer over de avondklok voor jonge migranten in Denemarken lees je hier.)

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 600.000 in de stad, 1,3 miljoen in het stedelijkgebied
 • Moorden: 13
 • Werkloosheidsgraad: 5 procent
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 5.000
 • Aantal restauranten geopend in het afgelopen jaar: 700
 • Internationale connecties: 159 bestemmingen vanuitCopenhagen Airport

6. Berlijn


© istock

In Duitsland zijn ze het nogal gewoon dat de overheid zichoveral mee bemoeit, maar voor Berlijn gaat dat niet op. In de Duitse hoofdstadlijkt alles beter te werken als er zo weinig mogelijk regulatie is.

Berlijn is tegenwoordig een plek waar mensen dingen komenuitproberen. Het creatieve ondernemerschap bloeit er. Op het vlak van zowelpopulaire als hoogstaande cultuur zijn de inwoners van de stad trouwens ergverwend. Zo vindt je in de stad maar liefst 350 kunstgalerijen.

En voor eten geldt hetzelfde. Alleen al vorig jaar zijn erin de Duitse hoofdstad maar liefst 1.250 nieuwe restaurants geopend.

Bovendien zijn er in Berlijn nog meer opties voor transport,waaronder fietsen, scooters, de auto en elektrische fietsen.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is Berlijn één van deweinige plaatsen ter wereld waar je 36 uur aan één stuk mag feesten zonder naarbuiten te hoeven gaan. Als Berlijn nu nog een behoorlijke luchthaven had, washet een van de beste steden ter wereld. Volgens veel mensen is het hoog tijd omde oude Brandenburg-luchthaven af te breken en een nieuwe, grotere luchthavente bouwen op een locatie die meer geschikt is.

(7 interessante weetjes over de val van de Berlijnse Muur lees je hier.)

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 3,67 miljoen in de stad, 6 miljoen in hetstedelijke gebied
 • Moorden: 91
 • Openbare parken: 2.500
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 11.000
 • Cultuur: 175 musea, 97 bioscopen, 350 kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 175 bestemmingen

7. Madrid


© istock

De Spaanse hoofdstad is er de jongste jaren in geslaagd omsteeds meer levenskwaliteit te verwerven. Dat heeft het vooral te danken aaneen aantal projecten. Zo is de Gran Vía opnieuw aangelegd en staan er momenteelmaar liefst 240 bomen op de centrale boulevard. Verder zal er een nieuwewoonwijk gebouwd worden in het noorden van de stad nar jarenlangeadministratieve en bureaucratische strubbelingen.

Bovendien zal het vervallen gebouw ‘Edificio España’ opnieuwopen gaan als een hotel en winkel in 2019. Vanaf november zal het autoverkeervan mensen die niet in het centrum van de stad wonen aan banden worden gelegd.Daarmee hoopt het stadsbestuur haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 3,3 miljoen in de stad, 3,5 miljoen in destedelijke omgeving
 • Moorden: 16
 • Werkloosheidsgraad: 10,8 procent
 • Onafhankelijke boekenwinkels: 580
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 1,600
 • Cultuur: 74 musea, 18 bioscopen, 68 kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 171 bestemmingen

8. Hamburg


© istock

Sinds de opening van de concertzaal Elbphilharmonie wordtHamburg steeds sterker. Er komen steeds meer toeristen naar de stad, wat dehotelsector zeer ten goede komt.

Sinds kort is het in Hamburg verboden om met een dieselwagenrond te rijden (als eerste Duitse stad) en er zijn een aantal stedelijkeconstructieprojecten aangekondigd, waaronder een nieuw park op de site van eenbunker uit de Tweede Wereldoorlog. Verder zal de Hammerbrook-wijk in het oostenvan de stad opgeknapt worden.

Deze progressieve initiatieven hebben ervoor gezorgd dat erzich een groot aantal startups gevestigd hebben in Hamburg.

Hoewel de zon niet vaak schijnt in Hamburg en het er overhet algemeen zeer slecht weer is, zijn er veel groene zones en zandstranden inde stad, waar menig toerist al eens vertoeft.

Een werkpunt: de luchthaven van Hamburg biedt niet veelbestemmingen aan, zelfs Heathrow in Londen niet.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 1,8 miljoen in de stad, 4,3 miljoen in destedelijke omgeving
 • Moorden: 74
 • Werkloosheidsgraad: 6,6 procent
 • Openbare parken: 111
 • Prijs van travel card voor een maand: 106 euro
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 7.000
 • Cultuur: 60 bioscopen, 40 theaters, 100 concerthallen
 • Kranten: 4 nationale kranten met een hoofdzetel in de stad,18 kranten gericht op Hamburg
 • Internationale connecties: 130 bestemmingen

9. Melbourne


© istock

De toekomst van deze Australische stad ziet er goed uit.Veel nieuwe mensen trekken naar de stad om te kunnen proeven van dewereldberoemde, ontspannen sfeer die er heerst. De Australische staat Victoriaheeft enkele miljarden aan de stad toegekend om haar infrastructuur teverbeteren op het vlak van wegens, trams en treinen. Met dat geld zal er onderandere ook een langbesproken spoorweg gebouwd worden tussen de stad enTullamarine airport.

Betaalbare woonprijzen blijven nog een werkpunt van de stad.Melbourne prijkt zo hoog in de lijst met leefbare steden omdat het een goedegezondheidszorg, aanbod van onderwijs, groene zones en diverse groene enculinaire scenes heeft.

Bovendien zijn honden en andere huisdieren welkom in cafés,je mag in parken drinken en bars hebben geen sluitingsuur. Dit alles komt delokale economie ten goede.

Verder wordt er aan gedacht om de historische Queen VictoriaMarket te ronoveren en om autovrije zones in te richten in de stad.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 148.000 in de stad, 4,85 miljoen in de stedelijkeomgeving
 • Moorden: 12
 • Werkloosheidsgraad: 10,9 procent
 • Prijs van een travel card voor één maand: 97 euro
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 5.100
 • Cultuur: 31 musea, 42 bioscopen en meer dan 100kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 38 bestemmingen

10. Helsinki


© istock

Helsinki is op veel vlakken een typische, Noord-Europesehoofdstad. Het gaat om een groene stad dichtbij de zee met een behoorlijknetwerk van openbaar vervoer en vele fietspaden. Waar je ook leeft in de stad,je bent slechts enkele minuten verwijderd van een verkwikkende zwemsessie in dezee of een picknick in het park, tenminste, als het zomer is.

Het toerisme is fors aan het stijgen in Helsinki. Er openendan ook steeds meer luxueuze hotels en restaurants.

Helsinki is proper, veilig en leuk en er is ook ruimte voorplezier in de Finse hoofdstad. Zo zijn de nachtclubs er de hele nacht open enje kan de flessen, die je er koopt, zelfs mee naar huis of je afterparty nemen.

Bovendien zijn er een recordaantal jonge designers, startupsen festivals gevestigd.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 640.000 in de stad, 1,1 miljoen in de stedelijkeomgeving
 • Moorden: 6
 • Werkloosheidsgraad: 9,6 procent
 • Openbare parken: 108
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 4.400
 • Cultuur: 59 musea, 15 bioscopen, 92 kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 145
 • Aantal restaurants die het afgelopen jaar geopend zijn: 90

11. Stockholm


© istock

Stockholm groeit sneller dan ooit. Steeds meer mensen uithet binnenland én het buitenland verhuizen naar de Zweedse hoofdstad. De stadplant om tegen 2020 maar liefst 40.000 nieuwe appartementen te bouwen. Waar jeook gaat in de stad, je ziet overal wel een bouwwerf. Helaas is segregatie eenserieus pijnpunt in Stockholm.

Maar op andere vlakken doet de Zweedse hoofdstad het erggoed. Stockholm is hét Noordelijke symbool voor gendergelijkheid. Jonge ouderskrijgen lang vrij van hun werk en er is universele gezondheidszorg voorkinderen. Ook is er veel aandacht voor de werk-privaat balans.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 950.000 in de stad, 2,3 miljoen in de stedelijkeomgeving
 • Moorden: 50
 • Werkloosheidsgraad: 6 procent
 • Openbare parken: meer dan 30
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 7.000 in Stockholm,18.000 in Groot-Stockholm
 • Cultuur: 100 musea, 20 bioscopen, meer dan 50 kunstgalerijen
 • Internationale bestemmingen: 158 bestemmingen vanuitStockholm Arlanda Airport

12. Lissabon


© istock

Lissabon is altijd zonnig en er heerst een ontspannencultuur, maar de Portugese hoofdstad is meer dan een vakantiebestemming. Veelmensen die Lissabon bezoeken, blijven er voor altijd. De stad barst van de nieuweideeën en personen, van Braziliaanse restaurantuitbaters tot uitbaters vancoffeeshops.

Lissabon heeft een stevige economie, bestaande uit kleinebedrijven, en een bruisende, creatieve scene

Verder is de stad fel veranderd door het massatoerisme. Erworden dan ook maatregelen genomen om de bewoners te beschermen: betaalbarehuurwoningen over de hele stad en het opnieuw instellen van oude tramroutes.

Bovendien wordt er veel in de publieke ruimte geïnvesteerd.De pleinen en wegen zijn tegenwoordig een stuk properder en mooier, wat dezakenwereld aantrekt.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 550.000 in de stad, 2,8 miljoen in de stedelijkeomgeving
 • Moorden: 82
 • Werkloosheidsgraad: 9,5 procent
 • Openbare parken: 132
 • Cultuur: meer dan 50 musea
 • Internationale connecties: 124 bestemmingen vanuit LisbonAirport
 • Kranten: 9 nationale kranten met een hoofdzetel in de stad

13. Sydney


© istock

In Sydney houden ze hun werk-privé balans erg hoog inachting. De kust vlakbij de stad is erg geschikt om te surfen. Nog een tip vooravontuurlijke toeristen en inwoners: de heuvels langs de kust beklimmen. Diebieden een prachtig uitzicht over de oceaan. Bovendien zijn er enkele uren vande stad vandaan prachtige, grote bergen en een wereldwijd geprezen wijnregio.

Maar niet enkel de natuur en het uitzicht zijn aantrekkelijkaan Sydney. Er zijn uitzonderlijk veel kunstgalerijen en musea gevestigd. Jekan zowat overal goede koffie krijgen en er zijn veel bruisende restaurantjes.Ze dragen bij tot de kosmopolitische sfeer in de stad. Fun fact: bijna 4 op 10 van de inwoners is in het buitenlandgeboren.

Doordat het bevolkingsaantal zo snel stijgt, worden destraten van Sydney steeds drukker en betaal je je er blauw aan een(huur)woning. Politici hebben jarenlang het openbaar vervoer in de stad genegeerden nu hebben ze veel moeite om bij te benen.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 208.000 in de stad, 5 miljoen in de stedelijkeomgeving
 • Moorden: 3
 • Werkloosheidsgraad: 4,8 procent
 • Openbare parken: 400
 • Cultuur: 85 musea, 65 bioscopen, 140 kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 56

14. Hongkong


© istock

Hong Kong is al meer dan 20 jaar een zelfstandige,administratieve regio binnen China. De misdaadscijfers zijn op hun laagst sinds1975 en op het vlak van toerisme en handel gaat het erg goed met de Oosterse stad.

Ook op cultureel vlak lijkt Hongkong onstopbaar. Er zijn ditjaar twee grote kunstcomplexen geopend: een vertikale wolkenkrabber met de naamH Queen’s, waarin kunstgalerijen zullen komen van  David Zwirner en Hauser & Wirth, en TaiKwun. Dat laatste complex is een voormalig politiekantoor dat een faceliftgekregen heeft van het architectenbureau Herzog & de Meuron.

Verder zijn er in Hongkong ook veel openluchtzwembaden,zandstranden en goed onderhouden wandelpaden. In 2022 zal er een nieuwsportcomplex openen, waar Hong Kong de Gay Games zal laten doorgaan. Er zijnmaar weinig steden in de buurt die de infrastructuur en tolerantie hebben voorzo’n project.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 7,4 miljoen
 • Moorden: 24
 • Werkloosheidsgraad: 3,1 procent
 • Openbare parken: 26 grote parken en meer dan 500 kleineparken
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 17.000
 • Cultuur: 19 musea, 53 bioscopen, 82 bibliotheken
 • Internationale connecties: ongeveer 170 vanuit Hong KongInternational Airport

15. Vancouver


© istock

Vancouver zit geplet tussen de Stille Oceaan en met sneeuwbeklede bergen. In Vancouver heb je mooie landschappen en mogelijkheden totvrije tijd, die er in maar weinig andere steden te vinden zijn. Er heerst eenmild klimaat en bij mooi weer durven mensen al eens op het strand gaan teliggen.

Toch liggen de prijzen om er een woning te huren erg hoog. Derestaurant scene in de stad is wereldberoemd en er staat ook een nieuwefaciliteit van de Vancouver Art Gallery in stellingen, ontworpen door Herzog& de Meuron.

Het stadsbestuur wil het gebruik van de fiets promoten ensteeds meer mensen in Vancouver maken gebruik van het openbaar vervoer.Bovendien zijn er twee snelle tramlijnen geïnstalleerd.

Een werkpunt van Vancouver is de grote brain drain. Veel hoogopgeleiden trekken uit de stad naar hetoosten. De Canadese stad zou er goed aan dan om meer jobkansen voorafgestudeerden te voorzien.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 630.000 in de stad, 2,5 miljoen in de stedelijkeomgeving
 • Moorden: 17
 • Werkloosheidsgraad: 4,7 procent
 • Openbare parken: 240
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 22.600
 • Cultuur: 12 musea, 94 kunstgalerijen, 10 bioscopen
 • Internationale connecties: 98 bestemmingen vanuit VancouverAirport

16. Amsterdam


© istock

De charme van Amsterdam is hoe veel er te beschikbaar is opzo’n kleine oppervlakte. Er zijn maar weinig hoofdsteden, waar je in minder danuur met de fiets overal raakt. Amsterdam barst bovendien van de culturele enhistorische bezienswaardigheden en de pittoreske restaurants.

De Nederlandse hoofdstad is de jongste jaren steedsbelangrijker geworden. Zo hebben belangrijke multinationals, waaronder Netflixen Nike, hun Europese hoofdzetels in de stad gezet.

De nadruk in Amsterdam ligt nog steeds op gezelligheid en destad wemelt van de creatieve mensen. Amsterdammers zijn over het algemeenopen-minded en het enige waarvoor ze je zouden veroordelen is een slechtemanier van fietsen.

Bovendien is de stad erg verbonden met de rest van Europa enis er een nieuwe metrolijn geïnstalleerd van het noorden naar het zuiden van destad. Alsof dat allemaal niet genoeg is, zijn er ook veel groene zones in destad.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 855.000 in het centrum, 2,4 miljoen in destedelijke omgeving
 • Moorden: 19
 • Werkloosheidsgraad: 6,7 procent
 • Openbare parken: 40
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 5.100
 • Cultuur: 173 kunstgalerijen, 26 bibliotheken, 20 bioscopen
 • Internationale connecties: 332 vanuit Schiphol Airport

17. Kyoto


© istock

Het is moeilijk om niet in zwijm te vallen voor Kyoto. Hetis de oude hoofdstad van Japan en staat symbool voor het architecturale enculinaire erfgoed van het land.

Het bestuur van de stad promoot actief om transport te voetof met het openbaar vervoer te doen.

Bovendien wordt er hard gewerkt om de traditioneleschoonheid van de stad te behouden. Zo zijn er strikte regels voor pamflettenen reclame in de openlucht.

De stad heeft niet veel openbare parken, maar wel veel picknickzones en voetpaden langs de oevers van de rivieren Kamo en Takano. De openbareparken en ontspanningszones zijn meer dan 50 jaar oud en zijn dringend aanvernieuwing toe.

Het stadsbestuur wil ook dat de inwoners minder voedselweggooien.

Een werkpunt: Kyoto heeft niet haar eigen internationalevluchthaven. Kansai International is een autorit van 90 minuten verwijderd vanKyoto, naar Osaka rijd je een uur.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 1,5 miljoen
 • Moorden: 6
 • Werkloosheidsgraad: 2,4 procent
 • Openbare parken: 915
 • Aantal restaurants die het afgeopen jaar openden: 460
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 8.900
 • Cultuur: ongeveer 200 musea en 140 kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 69 bestemmingen vanuit KansaiInternational Airport

18. Düsseldorf


© istock

Düsseldorf is de zevende grootste stad van Duitsland, maarhet heeft de derde grootste luchthaven van het land. Bovendien beschikt de stadover twee internationale scholen.

De stad heeft dit jaar 180 miljoen euro geïnvesteerd ingemeenschapsscholen en woonmogelijkheden en 80 miljoen euro in transport.

Düsseldorf wordt in twee gespleten door de Rijn. Aan de eneoever heb je de oude stad met bruisende bars en restaurants en aan de anderekant is er de drukke zakenwijk.

De woningprijzen gaan de lucht in, maar het kost niet veelom in Düsseldorf te leven vergeleken met andere Duitse steden. Het afgelopenjaar heeft het stadsbestuur 80 miljoen euro geïnvesteerd in openbaar vervoer ener is in totaal 700 kilometer aan fietspaden. Fit blijven is er dus een fluitjevan een cent.

De renovatie van het hoofdplein bij het station zou tegenhet einde van het jaar afgerond moeten zijn.

Düsseldorf heeft een goeie kunstscene en een bruisendetelecommunicatie-industrie.

Bevolkingsaantal: 604.000 inwoners

19. Barcelona


© istock

We kunnen er niet omheen: vorig jaar was niet mals voorBarcelona. De Catalaanse hoofdstad maakte in 2017 een terroristische aanslagmee, het separatisme en de spanningen daarronder laaiden hoog op en er wordtsteeds meer geprotesteerd tegen het massatoerisme.

Barcelona heeft eigenlijk alles wat je hartje maar begeert:een rijke culturele scene, progressieve, stedelijke infrastructuur, restaurantsom je vingers van af te likken, stranden, bergen en openbare faciliteiten.

Toch lijdt het stadsbestuur erg onder hetonafhankelijkheidsstreven van Catalonië.

Ondertussen is de rust teruggekeerd in Barcelona. Volgendjaar gaan er gemeenteraadsverkiezingen door en of die zonder strubbelingenzullen verlopen, is nog maar af te wachten.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 1,6 miljoen in de stad, 3,2 miljoen in destedelijke omgeving
 • Moorden: 28
 • Werkloosheidsgraad: 12 procent
 • Openbare parken: 96
 • Huizen gebouwd in het afgelopen jaar: 1.000
 • Cultuur: 56 musea, 48 kunstgalerijen, 61 bibliotheken
 • Internationale connecties: 162 bestemmingen vanuitBarcelna-El Prat

20. Parijs


© istock

Parijs heeft altijd in de lijst van steden met de bestelevenskwaliteit gestaan. Haar troeven: elegante architectuur, mooie parken eneindeloos veel culturele bezienswaardigheden.

Door de jaren heeft is de Franse hoofdstad echter heelweinig veranderd. Parijs kampt met trage bureaucratie, maar dat begint nulangzamerhand te veranderen. Steeds meer inwoners van de stad zetten in opinnovatie.

Het bike­sharing project Velib is gefaald en daardoor is dehuidige burgemeester Anne Hidalgo (PS) een stuk minder populair.

Toch weet ze het respect van een aantal Parijzenaars terugte winnen met initiatieven zoals ‘re­vegetatie’ of opnieuw meer groen in destad integreren, gedaalde parkingtarieven en beperkingen op dieselwagens. Datalles zorgt ervoor dat het leven een stuk aangenamer is in Parijs.

In 2024 gaan de Olympische Spelen door in de Fransehoofdstad en dat zal de infrastructuur er ten goede komen.

Wel zijn er weinig zwembaden en parken in de stad.

Enkele cijfers:

 • Bevolking: 2,2 miljoen in de stad, 11 miljoen in destedelijke omgeving
 • Moorden: 73
 • Werkloosheidsgraad: 9,6 procent
 • Openbare parken: 500
 • Onafhankelijke boekenwinkels: 756
 • Cultuur: 206 musea, 88 bioscopen, 1.016 kunstgalerijen
 • Internationale connecties: 241 bestemmingen vanuit Charlesde Gaulle Airport

21. Singapore


© istock
© istock

De regering van de stadsstaat Singapore zou er misschien welvan beschuldigd kunnen worden te goed gepland, gebouwd en bestuurd te hebben.Er zijn onlangs heel wat flats opgezet en een futuristische, nieuwe zakenwijk.

Ook qua transportnetwerken doet Singapore het goed.

Bovendien zijn er de jongste jaren steeds meer cultureleevenementen en kunstgalerijen.

Singapore is ook één van de veiligste steden van de werelden er zijn veel parken.

Het enige wat er nog mist is een creatieve sector die focustop innovatie.

Bevolkingsaantal: bijna 6 miljoen

22. Fukuoka

Fukuoka is één van de mooiste Japanse steden. Er heerst eenzonnig klimaat, op zowat alle straten kan je fietsen, er is een levendigehaven, er zijn stranden en de restaurant scene is er uitmuntend.

Er wonen momenteel zo’n 1,5 miljoen mensen, maar Fukuoka isde snelst groeiende stad van het land naast Tokio.

Onder de leiding van burgemeester Soichiro Takashimainvesteert Fukuoka in haar eigen hightech toekomst met programma’s die hetgemakkelijker maken voor startups en zakenmannen.

De stad zet bovendien in op het verminderen van de uitstooten heeft een papierrecyclefabriek opgezet.

Elk jaar komen er miljoenen toeristen langs metcruiseschepen en vliegtuigen. Soms kijkt het stadsbestuur meer naar hun nodendan naar die van haar eigen inwoners.

Bevolkingsaantal: 1,5 miljoen

23. Auckland


© istock

De betaalbaarheid van huizen is in Auckland, de grootstestad van Nieuw-Zeeland, nog steeds een probleem, maar er wordt gepland om meerhuizen neer te zetten. Ook is er een transportplan van 16,8 miljoen euro. Aucklandheeft heel wat moois te bieden: een mooie haven, gezellige stranden, een vulkanischlandschap en bruisende wijnregio’s in de buurt.

Het centrum van de stad heeft ook een goede restaurantscene, kunstgalerijen en veel kansen om zaken te doen.

Bevolkingsaantal: 1,57 miljoen

24. Brisbane


© istock

Wonen kost veel in de Australische stad Brisbane, maar hetis nog steeds goedkoper dan in Sydney en Melbourne.

Wel krijg je hetzelfde, aangenaam Australisch klimaat,prachtige natuur vlakbij en een veilige, familievriendelijke omgeving.

Bovendien is het openbaar vervoer in de stad niet duur.

Onlangs heeft het stadsbestuur nog serieuze investeringengedaan. Er is ongeveer 100 miljoen Australische dollar of ongeveer 65 miljoen eurogepompt in de transformatie van de vervuilde Brisbane-rivier in watertaxi’s.

In Brisbane, net als in de rest van Australië, mogen koppelsvan hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Dat mag maar in 26 landen op de helewereld. De samenleving is er over het algemeen erg open-minded.

Omdat er tegenwoordig zo veel internationale betrekkingenzijn, heeft de stad ook 135 miljoen Australische dollar of 84 miljoen eurogestoken in de uitbreiding van haar internationale luchthaven. Tegen 2020moeten de werkzaamheden af zijn. De luchthaven zal meer capaciteit hebben dandie van eender welke andere stad in het land.

Bevolkingsaantal: 1,977 miljoen

25. Oslo


© istock

Oslo mag dan wel 1.000 jaar oud zijn, maar de stad heeft eenerg futuristische vibe met elektrische auto’s, elektrische bussen, innovatievearchitectuur en groene zones.

De Noorse hoofdstad heeft drie grote pilaren: een bibliotheekvan vijf verdiepingen, het Munch museum en een nationale galerij.

Oslo staat symbool voor de liberale waarden en hoge niveausvan vertrouwen van Noorwegen.

Bovendien blijven de bars er open tot half 4, maar deprijzen zijn wel erg hoog. Wie liever niet veel betaalt, mag een fles wijn inhet park gaan drinken.

Verder plant het linkse stadsbestuur om het centrum van Osloautovrij te maken.

Bevolkingsaantal: 630.000

(Of Noorwegen zonder olie een toekomst heeft, lees je hier.)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20