Wat is de maximale aftrek voor een woonbonus in het aanslagjaar?

Op het moment dat je een hypothecaire lening (hypotheek) aangaat voor de financiering van een eigen woning, dan kun je een belastingvermindering krijgen voor de duur van de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kun je zelfs nog profiteren van een hogere belastingvermindering.

Geïntegreerde woonbonus

Vanaf 1 januari 2016 is de woonbonus omgevormd tot de zogenaamde geïntegreerde woonbonus. Deze geïntegreerde woonbonus heeft betrekking op zowel enige als niet-enige woningen waarvoor een hypothecaire lening af is gesloten vanaf 1 januari 2016. De geïntegreerde woonbonus is een samenvoeging van een drietal Vlaamse belastingverminderingen voor de eigen woning:

 1. de woonbonus (met betrekking op een enige en eigen woning),
 2. de belastingvermindering voor het lange termijnsparen (met ebtrekking tot een niet-enige, eigen woning),
 3. de belastingvermindering voor de gewone interesten (met betrekking tot een niet-enige, eigen woning).

De Vlaamse belastingvermindering voor het lange termijnsparen en de gewone interesten zullen concreet niet langer van toepassing zijn voor leningen die vanaf 1 januari 2016 af zijn gesloten. Voor zowel de niet-enige als de enige eigen woning zul je vanaf die datum in aanmerking kunnen komen voor het basistarief van de geïntegreerde woonbonus. Bij een enige, eigen woning zul je de eerste 10 jaar echter ook kunnen profiteren van extra verhoging bovenop het basistarief.

Als gevolg van het samenbrengen van de voordelen voor de niet-enige woning in de geïntegreerde woonbonus, zal voor leningen vanaf 1 januari 2016 een groter voordeel opleveren als je een enige eigen woning hebt, dan wanneer je een lening afsluit voor een niet-enige eigen woning. Indien je al een lening af hebt gesloten, voor de enige of niet-enige woning, voor 1 januari 2016, dan zal er niets veranderen. Voor de enige woning kun je voor leningen die af zijn gesloten voor 1 januari 2016 profiteren van de woonbonus.

Voorwaarden van de woonbonus

Om een woonbonus te kunnen krijgen dient een lening:

 • af te zijn gesloten na 31 december 2004,
 • door middel van een hypothecaire inschrijving te zijn gewaarborgd,
 • af te zijn gesloten bij een instelling binnen de Europese Economische Ruimte (EER),
 • af te zijn gesloten met een looptijd van ten minste tien jaar,
 • dienen om een enige en eigen woning in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te financieren of te kunnen behouden.

De lening dient dan gebruik te worden voor:

 • de aankoop van de woning,
 • de bouw van de woning,
 • het renoveren van de woning,
 • de betaling van de successierechten voor de woning,
 • de betaling van schenkingsrechten voor de woning.

Procedure voor belastingvermindering

Om aanspraak te kunnen maken op je recht op de belastingvermindering, dien je op je belastingaangifte een vermelding te maken van het bedrag dat je hebt betaald aan rente en aan kapitaalaflossingen. De hypothecaire bestedingen geven echter alleen recht op een belastingvermindering voor de enige en eigen woning op het ogenblik dat je over de noodzakelijke fiscale attesten beschikt. Dergelijke attesten worden altijd door de verstrekker van de hypothecaire lening uitgereikt.

Meer