Wat betekent de Vlaamse begroting voor jouw portefeuille?

Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister-president, deed maandag tijdens de Septemberverklaring het beleid voor dit werkjaar uit de doeken. De Vlaamse regering heeft verschillende beslissingen genomen die een impact kunnen hebben op jouw financiën. Een overzicht.

De Vlaamse regering streeft ernaar om 900 miljoen euro te besparen tegen 2024. Bedoeling is om het begrotingstekort van 1,8 miljard euro tegen 2024 te halveren. Om die doelstelling te halen, heeft de Vlaamse regering verschillende maatregelen genomen die velen van ons in onze portefeuille zullen voelen. De een zal er zijn voordeel mee doen, terwijl een ander meer zal moeten afdragen aan de staat.

Aanpassing registratierechten

Om te beginnen sleutelt de Vlaamse regering aan de registratierechten. Die worden vanaf 1 januari 2022 verlaagd van 6 naar 3 procent voor wie een eigen woning koopt. Wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, ziet die belasting zelfs dalen tot 1 procent.

Slecht nieuws is er voor wie een tweede woning koopt. Zij zullen meer geld op tafel moeten leggen wanneer ze bijvoorbeeld een woning kopen om te verhuren. De registratierechten stijgen van 10 naar 12 procent.

De meeneembaarheid van de registratierechten, waarbij je de registratierechten die je betaald hebt op je huidige woning gedeeltelijk kan aftrekken van de registratierechten die je betaalt op je nieuwe woning, verdwijnt tegen 2024. Er komt wel een overgangsperiode. Tot 1 januari 2024 zal je kunnen kiezen tussen het voordeel van de meeneembaarheid of de verlaagde registratierechten.

Indexatie kinderbijslag

Tot op vandaag wordt de kinderbijslag, ook wel het Groeipakket genoemd, jaarlijks met 2 procent verhoogd. Dat zal de komende jaren niet langer het geval zijn. De indexatie blijft dan beperkt tot 1 procent. Dat betekent dus dat de maandelijkse financiële tegemoetkoming van ongeveer 170 euro per kind de komende jaren minder snel zal stijgen. De beslissing is ook van toepassing op gezinnen met kinderen die geboren werden voor 2019 en die dus nog onder de oude regeling vallen.

Jobbonus

Er komt een jobbonus van 50 euro per maand voor de laagste lonen. Zelfstandigen zullen weliswaar niet kunnen genieten van die bonus. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor startende ondernemers.

Doelgroepkorting

De doelgroepkorting is in principe een verlaging van de sociale bijdragen voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen niet langer genieten van die korting als ze 58-plussers in dienst houden. De leeftijdsgrens wordt tegen 2024 opgetrokken tot 61 jaar. De korting geldt wel nog voor nieuwe aanwervingen van 58-plussers en jongeren zonder diploma.

Dienstencheques

De Vlaamse regering raakt niet aan de dienstencheques. De prijs voor de eindgebruiker blijft dus 9 euro. De regering investeert wel 40 miljoen euro extra in de sector. Dat geld moet in de eerste plaats naar de poetshulpen vloeien.

Verbranden afval

Ook de PFOS-affaire heeft zijn stempel gedrukt op het beleid voor dit werkjaar. “Het is afgelopen met bepaalde bedrijven die denken dat ze om het even wat kunnen lozen in de natuur, laat staan dat de mensen de ­rekening betalen”, zei Jambon tijdens de Septemberverklaring. De Vlaamse regering heeft daarom beslist om de heffing op afvalverbranding voor bedrijven te verhogen van 13 tot 25 euro per ton.

(lb)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20