Wat als het renteloze spaarboekje het nieuwe normaal wordt? Dit zijn enkele alternatieven

Wie vandaag zijn geld op een spaarboekje parkeert, moet lijdzaam toezien hoe de inflatie jaar na jaar knibbelt aan zijn koopkracht, zeker nu er renteloze spaarboekjes de kop opsteken. Welke alternatieven helpen u om uw koopkracht te behouden?

Op 7 december introduceert Triodos Bank als eerste particuliere bank renteloze spaarboekjes. Wie hoopt zijn koopkracht te beschermen door elders een spaarboekje te openen, is eraan voor de moeite. Bij nagenoeg alle banken is de rente veel te laag om het hoofd te bieden aan de inflatie. Zelfs nu die bijzonder laag is in ons land. In september klokte die af op 0,5 procent. Dat is nog altijd een vijfvoud van wat een traditioneel spaarboekje opbrengt.

Om uw koopkracht te beschermen kunt u een deel van uw spaarkapitaal investeren in één van de onderstaande producten.

De tak21-verzekering

Wie hogere rendementen nastreeft, maar niet te veel risico’s wil nemen, kan overwegen een tak21-verzekering te onderschrijven. Het is één van de veiligste alternatieven voor het spaarboekje.

De voordelen:

 • U krijgt een gewaarborgde rentevoet die aangedikt kan worden met een eventuele winstdeelname. Vorig jaar waren er totaalrendementen van ruim 1 procent (netto).
 • De inlagen worden door het depositogarantiestelsel beschermd tot 100.000 euro
 • U betaalt geen roerende voorheffing (30%) als u uw kapitaal vastklikt voor minstens acht jaar.
 • In sommige gevallen geniet u van een fiscaal voordeel (langetermijnsparen en pensioensparen).

De nadelen:

 • U betaalt instap- beheers- en uitstapkosten (afhankelijk van de verzekeraar)
 • U betaalt een premietaks van 2 procent. Dat is niet het geval bij pensioensparen.

De tak23-verzekering

Wie hogere rendementen nastreeft, kan de weg inslaan van de tak23-verzekering. Al gaat dit gepaard met de nodige risico’s.

De voordelen:

 • Potentieel hogere rendementen. Een tak23-verzekering is namelijk gekoppeld aan beleggingsfondsen.
 • In sommige gevallen geniet u van een fiscaal voordeel (langetermijnsparen en pensioensparen).
 • U betaalt geen roerende voorheffing
 • Bij sommige verzekeraars kunt u een tak23-verzekeringen combineren met een tak21-verzekering om een bescherming in te bouwen.

De nadelen:

 • Uw kapitaal wordt niet beschermd door het depositogarantiestelsel
 • U kunt een deel van uw kapitaal verliezen bij slechte (beurs)resultaten
 • U betaalt instap- beheers- en uitstapkosten (afhankelijk van de verzekeraar)
 • U betaalt een premietaks van 2 procent. Dat is niet het geval bij pensioensparen.

Beleggingsfondsen

Bij nagenoeg alle banken is het mogelijk om te investeren in een beleggingsfonds. Via zo’n fonds investeert u in meerdere bedrijven zonder dat u onmiddellijk over een aanzienlijk kapitaal hoeft te beschikken.

De voordelen:

 • Uw verdeelt uw kapitaal over meerdere bedrijven
 • De potentiële rendementen liggen (hoger) dan producten met kapitaalbescherming
 • De banken zijn verplicht uw beleggersprofiel te bepalen alvorens u intekent op een fonds. Zo bent u zeker dat u een fonds op maat krijgt.
 • Veel banken bieden beleggingsplannen aan waarbij u al vanaf 25 euro per maand kunt beleggen.

De nadelen:

 • Er is geen kapitaalbescherming. U riskeert een deel van uw kapitaal te verliezen.
 • U betaalt instap- en eventuele uitstapkosten. Bij het merendeel van de banken betaalt u ook lopende kosten.
 • Afhankelijk van het type fonds betaalt u beurstaksen, een roerende voorheffing of meerwaardebelastingen.

Obligaties

Het is als particuliere belegger niet altijd eenvoudig om in tijden van lage rentestanden interessante obligaties te vinden. Al komt er nu en dan een bedrijf met een interessante uitgifte over de brug. Zo gaat de staaldraadgroep Bekaert 200 miljoen euro ophalen via obligaties waarop particuliere beleggers kunnen inschrijven. De looptijd is 7 jaar en de coupon bedraagt 1,65 procent netto.

De voordelen:

 • U ontvangt een jaarlijkse coupon
 • In vergelijking met aandelen of beleggingsfondsen zijn er minder risico’s
 • Bedrijven krijgen een rating. Zo u kunt het risico inschatten.
 • Na de looptijd krijgt u uw investeringskapitaal terug. Dat ligt doorgaans beetje lager omdat de uitgifteprijs van een obligatie iets meer bedraagt dan 100 procent.

De nadelen:

 • In principe wordt uw kapitaal vastgeklikt voor een bepaalde looptijd.
 • Hoe klein het risico ook mag zijn, u kunt altijd (een deel van) uw investeringskapitaal verliezen.
 • U betaalt een roerende voorheffing (30%) op de coupon.
 • U betaalt extra kosten en belastingen als u uw obligatie voor de einddatum verkoopt.

Aandelen

Tot slot kunt u investeren in aandelen. Via uw bank of broker kunt u investeren in talloze bedrijven.

Voordelen:

 • Wie op lange termijn belegt, kan mooie rendementen opstrijken
 • Via een gespreide beleggingsportefeuille kunt u uw risico’s spreiden
 • U betaalt geen meerwaardebelasting

Nadelen:

 • Enige kennis is wel vereist
 • U riskeert (een deel van) uw investeringskapitaal te verliezen
 • U betaalt transactiekosten aan de broker
 • U betaalt een beurstaks en eventueel een dividendbelasting

Conclusie: Zoals u merkt zijn er voldoende alternatieven voor uw spaarboekje. Hoe dan ook is het nooit een goed idee om al uw spaargeld te investeren in één van de bovenstaande producten. U houdt best een deel van uw spaargeld opzij voor onvoorziene kosten, zoals een dringende herstelling aan uw woning. Bekijk ook altijd samen met uw bankadviseur of verzekeringsagent welk product u op het lijf geschreven staat. Zij zijn immers verplicht uw risicoprofiel te bepalen.

Meer