Wat als de bank geen geld wilt lenen?

Geld lenen als je in financiële nood zit, kan in veel gevallen weliswaar aantrekkelijk lijken, maar toch kan een bank of andere kredietverstrekker je weigeren om een lening aan te gaan. De redenen voor een dergelijke afwijzing kunnen van geval tot geval verschillend zijn sterk uiteenlopen. Hieronder hebben we een aantal belemmeringen op een rijtje gezet die een rol kunnen spelen bij de afwijzing als je geld wilt lenen.

Een codering van het CKP staat achter je naam

Op het moment dat je een lening van meer dan 1000 euro afsluit, of een lening met een looptijd vanaf drie maanden, dan zal deze worden geregistreerd in het kredietregister van de CKP (ook vaak aangeduid als de zwarte lijst). Ook als je een betalingsachterstand op een lopende lening hebt, of in het verleden hebt gehad, zal dit op deze lijst komen te staan. Kredietverstrekkers kunnen, voordat ze je een lening toewijzen, nagaan of je bekend bent bij het CKP en je op grond van een codering weigeren geld te lenen.

Geen vast inkomen uit werk

Voor veel verstrekkers van leningen en kredieten is het erg belangrijk om te weten dat je een vast inkomen hebt uit arbeid. Op die manier krijgen zij immers meer zekerheid dat je een lening ook daadwerkelijk af kunt betalen. In bepaalde gevallen kan het echter ook voldoende zijn als je een eigen huis bezit dat als onderpand voor de af te sluiten lening kan dienen.

Geld lenen is niet verantwoord

Indien je financiële situatie geen, of onvoldoende, ruimte biedt voor de aflossing van een lening dan zal een kredietverstrekker je eveneens weigeren om geld te lenen. Het financieel risico voor de aanbieder van de lening wordt dan namelijk te groot omdat bij slechts een kleine tegenslag wellicht je je betalingsverplichtingen niet meer na kunt komen.

De leensom is te hoog

Het kan gebeuren dat je meer geld wilt lenen dan verantwoord is ten opzichte van je inkomen en/of aflossingscapaciteit. Voor de kredietverstrekker is dit een goede reden om je de lening niet toe te wijzen. Ook in dit geval zal het financieel risico voor de verstrekker van het krediet te groot zijn. Bovendien loop je, als kredietnemer, een grotere kans om verder in geldnood te geraken door erg zware maandelijkse leenkosten.

Lopende leningen en kredieten

Naast de af te sluiten leningen heb je inmiddels al één of meerdere kredieten afgesloten. Voor een kredietaanbieder kunnen andere leningen, en dan in het bijzonder de maandelijkse betalingsverplichtingen, een reden zijn om je geen extra meer te lenen. De kans dat je je aflossingen niet meer kunt betalen wordt immers op die manier vergroot. Voor de kredietverstrekker betekent dit dan ook een mogelijk verhoogd financieel risico.

Problemen met de aflossing in het verleden

Een verstrekker van leningen en kredieten zal minder snel geneigd zijn je geld te lenen als bekend is dat je in het verleden problemen hebt gehad met de aflossing. Een dergelijke situatie zal in alle gevallen gemeld zijn bij het CKP. Met een codering als wanbetaler van het CKP achter je naam wordt het lenen dan ook vaak erg lastig.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20