Waarom je beter een grote vis in een kleine vijver bent, eerder dan…

Malcolm Gladwell is de auteur van inzichtrijke bestsellers als Outliers: The Story of Success’ en ‘Blink’. In zijn nieuw boek, ‘David and Goliath’, heeft hij het over dominante marktspelers, underdogs en concurrentieel voordeel. Alison Griswold vat zijn argumenten kort samen op Business Insider.

  • Gladwell zet zich af tegen de vaak voorkomende neiging van mensen om absoluut naar de beste universiteiten te willen gaan en voor de grootste bedrijven te willen werken. Zo kies je er volgens hem voor om een kleine vis in een grote vijver te blijven, terwijl het omgekeerde een betere strategie is om jezelf te onderscheiden en je carrière vooruit te stuwen.

  • Hij verwijst hiervoor naar het concept van de ‘relatieve ontbering’, dat stelt dat we onze eigen waarde en prestaties afmeten aan die van mensen in onze onmiddellijke omgeving. Een voorbeeld: de slechtste studenten aan Harvard zijn wellicht even intelligent als de top 30% in minder prestigieuze universiteiten. Omdat deze studenten zichzelf vergelijken met de slimste studenten van Amerika, voelen ze zich echter vaak dom en inferieur, wat geheel onterecht is.

  • Gladwell concentreert zich in zijn boek op het hoger onderwijs, maar zijn inzichten zijn ook geldig in het zakenleven. Zo raadt hij programmeurs aan om voor kleine start-ups te gaan werken, eerder dan voor Google, terwijl bankiers-in-spe beter niet voor Goldman Sachs kiezen.

We vragen ons zelden af of de meest prestigieuze instellingen ons het meeste voordeel opleveren,” aldus Gladwell, “maar toch hebben grote vijvers een ontmoedigend effect op intelligente vissen.”

Meer