Waarom hebben zebra’s strepen?

De strepen van de zebra zijn vooral nuttig om de overlast door vliegen aan te pakken. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Bristol en de University of California. De onderzoekers hadden naast de kudde zebra’s ook een aantal paarden voorzien van een zwart-wit gestreepte deken. Gehoopt werd dat het experiment zou kunnen helpen achterhalen welk nut de strepen de zebra’s zouden opleveren.

De onderzoekers menen dat de patronen de dieren bescherming kunnen bieden tegen bloedzuigende insecten, die mogelijk ziektes kunnen verspreiden.

Verwarring

“Zebra’s bleken minder last te hebben van vliegen dan paarden,” verduidelijkt onderzoeksleider Tim Caro, professor natuurbehoud aan de University of California. “Dat kon echter mogelijk ook aan een verschillende geur te wijten zijn. Daarom beslisten we om ook een aantal paarden in een gestreepte deken hullen.”

“Toen bleek dat ook zij minder last hadden van vliegen dan soortgenoten die geen gestreepte deken hadden gekregen. Dit leidde ons tot de conclusie dat de strepen een impact hadden op het gedrag van de vliegen.”

“Vanop een afstand worden de vliegen even frequent door paarden als door zebra’s aangetrokken,” zeggen de onderzoekers. “Wanneer ze echter dichter in de buurt van de zebra’s komen, lijken ze verward te raken. Een groot deel van de insecten vliegt over de rug van de zebra’s zonder te landen. Anderen vliegen tegen de flank van de zebra te pletter.”

“Het gestreepte patroon blijkt dan ook het visuele systeem van de paardenvlieg te verstoren. Daardoor lukken de insecten er niet in om op de huid van de zebra een gecontroleerde landing te maken.”

Zelfrijdende auto’s

Het onderzoek biedt volgens de wetenschappers echter veel meer dan een antwoord op de vraag waarom zebra’s strepen hebben. “De studie biedt de mogelijkheid om de inzichten in het brein van de vlieg te versterken,” merken ze op. “Tegelijkertijd hebben de conclusies ook veel bredere implicaties.”

“Mogelijk kunnen ook zelfrijdende auto’s van de conclusies profiteren. Wanneer een strepenpatroon een vlieg in verwarring kan brengen, is dat misschien ook mogelijk bij automatische voertuigen. Er zijn echter ook andere toepassingen mogelijk. Een gestreept pak zou onder meer fietsers tijdens het insectenseizoen mogelijk tegen hinderlijke vliegen kunnen beschermen.”

De strepen van de zebra houden de wetenschappers al lange tijd bezig. Onder meer Charles Darwin en Alfred Russell Wallace hadden hun eigen theorieën over het fenomeen. Verder werd onder meer gesuggereerd dat het strepenpatroon een strategie zou zijn om roofdieren op afstand te houden. Andere theorieën maakten gewag van een verbeterde warmteregeling of een sociale functie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20