Waarom cryptocurrency ICO’s steeds vaker STO’s worden

ICO of STO: in de wereld van de cryptocurrency zal u deze termen vaak tegenkomen. Meer en meer ICO’s nemen ook de vorm van STO’s aan, maar is dat ook een goede zaak en wat betekent dat concreet als u in crypto wil investeren?

STO of de Security Token Offering is de ICO van twee jaar geleden: in cryptotermen is het de investering die de moeite loont. Maar wat is zo een STO nu precies en wat zijn de grote verschillen met ICO’s?

Wat is een ICO?

Even herhalen wat een ICO is: een Initial Coin Offering is de fase van nieuwe blockchain of cryptomunten waarin geld wordt opgehaald. U kan het losjes vergelijken met een crowdfunding of IPO. Maar er zijn ook erg veel nadelen aan een ICO verbonden: zo zijn er geen bindende afspraken buiten een whitepaper.

Er is ook geen controle op van externe instanties of de overheid. Ze zijn dus niet strikt genomen illegaal, maar als u bedrogen uitkomt, heeft u ook geen verhaal. Lees er HIER alles over.

Kort gesteld investeert u eerst via een ICO dus in wat later een cryptomunt zal worden. Tot die munt op de markt terechtkomt, bent u echter niets met de opbrengsten. Sommige van die munten halen het nooit, anderen blijken scams te zijn.

Als zo’n ICO een goedwerkende cryptomunt wordt, dan kan u er wel veel geld mee verdienen. Toch: voor veel investeerders weegt de potentiële winst niet op tegen het risico.

Wat is een STO?

Enter de STO: de Security Token Offering. Die kan u het beste vergelijken met een effect. Dat biedt ook meteen heel wat meer zekerheden. In ruil voor uw investering krijgt u een token. Die kan u verhandelen, we zijn dus duidelijk al voorbij de ICO-fase, en daar staat ook iets tegenover.

Dat betekent dat de cryptowereld zijn best doet om de onzekerheden van de ICO te verzoenen met het wettelijk kader van gewone effecten. U krijgt er bijvoorbeeld inspraak mee, en tegenover uw token staat ook een economische waarde. De tokens hangen ook vast aan een onderpand, ze zijn dus iets veiliger. Met andere woorden: u investeert in cryptomunten en daar hangen ook rechten aan.

Nog voordelen van STO

Het voordeel van STO is natuurlijk dat uw crypto-effecten vastgelegd worden in blockchain. Zoals we hier uitleggen, moet u natuurlijk erg goed naar de whitepaper kijken vooraleer u investeert. Zodra de voorwaarden van die whitepaper gecodeerd zijn en vastgelegd worden in blockchain, kan u namelijk niet meer terug.

Het hele proces is geautomatiseerd. Dat heeft ook zijn voordelen: er zijn geen tussenpersonen meer nodig. Wie goed oplet, begrijpt ook dat STO IPO op termijn zou kunnen vervangen, al zijn we daar helemaal nog niet.

Daarnaast zijn STO’s substantieel geloofwaardiger dan ICO’s. Zij volgen veel meer voorschriften en dat zou ook meteen de redding van de cryptocurrencymarkt kunnen betekenen. Ze hebben ook de omkadering van traditionele effecten, maar zonder de tussenpersonen en logge administratie die daar bij hoort.

De markt wordt door STO’s ook stevig opengetrokken: waar de beurs zich beperkt tot makelaars, kan iedereen met een internetverbinding zich met crypto bezighouden.

Wetgeving en STO’s

Nu stelt zich de vraag of STO’s ook binnen de gangbare wetgeving vallen. Het is natuurlijk niet omdat een STO zich gedraagt als een effect, dat dat ook zo is. Om te beginnen is het nog maar de vraag onder welke lokale wetgeving zo’n STO valt. Dat valt te zeggen voor alle zaken met crypto. Maar aangezien STO’s de Howey Test voor effecten doorstaan, valt te beargumenteren dat overheden zeer snel een kader zullen voorzien.

De Howey Test heeft vier criteria voor effecten:

  1. Het is een financiële investering.
  2. Er wordt winst verwacht uit dit project.
  3. De investering van geld is in een gewoon bedrijf (er zit dus een partij ‘tussen’).
  4. Alle winst komt van de investering van een promotor of derde partij.

Dat derde criterium wil zeggen dat u dus ook beter beschermd bent, maar dat u mogelijk ook moet aangeven hoeveel uw STO’s opbrengen. Landsgrenzen zullen dan weinig effect hebben op uw STO’s, hetzelfde kan u niet zeggen voor uw belastingsaangifte.

Momenteel blijft die wetgeving echter steken. Aangezien veel STO’s hun oorsprong ook niet in België of Nederland ligt, lijkt dat ook geen prioriteit voor lokale overheden. Dat wil ook zeggen dat u nog steeds afhankelijk bent van de werking van de blockchain. Ook STO is dus geen goede investering voor beginnende crypto-avonturiers.

De toekomst van STO

Momenteel zien beleggers en banken STO’s maar al te vaak als een bedreiging. Toch ziet het er naar uit dat zij steeds meer zullen regulariseren en dat het verschil tussen effecten en STO zal vervagen. Dan kan het alleen maar goed nieuws betekenen voor de sector, met meer automatisatie.

Anderzijds wil dat ook zeggen dat de decentralisatie van blockchain, da’s één van de veiligheidsmechanismes achter cryptocurrency, ook in gevaar komt.

Centraal gezag, centraal probleem voor STO

Bij blockchain, een soort database van alle transacties, bestaat de veiligheidsfactor eruit dat alle gebruikers alle informatie bezitten. Om een volgende transactie uit te voeren en te valideren, wordt een hash, een soort algoritmisch raadsel, berekend met erg veel serverkracht. In elke blockchain zit een hash die verwijst naar het vorige block (voor een volledige uitleg, kijkt u hier).

Dat wil niet zeggen dat blockchain volledig onhackbaar is, maar hoe langer een block in gebruik is en hoe meer mensen gebruik maken van de blockchain, hoe kleiner de kans op een 51%-attack. Maar centrale controle over een blockchain zou, dat zegt het woord, ook servercapaciteit van één bron vergen, net zoals de ECB nu alle bankbiljetten drukt.

Laat dat nu net de reden zijn waarom veel individuele investeerders zich achter de blockchaintechnologie geschaard hebben. Zoals we in dit artikel uitleggen, is die decentralisatie ook cruciaal. Al kan er tegen dan een nieuw veiligheidsmechanisme opduiken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20