Waar kan ik een privé lening aanvragen?

Het kan gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, in financiële nood terechtkomt waardoor je drastische maatregelen moet nemen en wellicht zelfs een lening af dient te sluiten om je geldzaken weer op de rit te kunnen krijgen. Geld lenen is echter meestal niet kosteloos, zeker niet als je een lening bij een officiële kredietverstrekker aan wilt gaan. Een privé lening aangaan zal om die reden dan ook met de nodige aandacht en voorzichtigheid moeten gebeuren. Met een privé lening ben je in staat om je financiële speelruimte weer wat te vergroten en/of je geldzorgen wat te verlichten. Om tegemoet te komen, hebben we hieronder allerlei weetjes, tips en adviezen uiteengezet die je moet weten voordat je een privé lening af gaat sluiten. Onnodig veel leenkosten betalen, wil immers niemand, en dus ook niet als je een prove lening aangaat.

Wat is een privé lening?

Een privé lening is een term die gebruikt wordt in de bancaire wereld om een bepaald consumptief krediet mee aan te duiden. Bij een privé lening ontvang je, als kredietnemer, de leensom in één keer uitbetaalt op het ogenblik dat je aanvraag wordt geaccepteerd door de kredietverstrekker.

Deze lening zal echter in een vooraf overeengekomen aantal termijnen afgelost dienen te worden. Bij de terugbetaling van de ontstane schuld moet je trouwens wel altijd rekening houden met het feit dat de kredietverstrekker het geld nooit gratis aan je beschikbaar zal stellen. Behalve de reguliere aflossing zul je dan ook altijd een rentedeel moeten voldoen. Een afbetalingstermijn zal om die reden bestaan uit:

 • een aflossingsdeel,
 • een rentedeel.

De rente die je verschuldigd bent, zal worden berekend door een van te voren afgesproken percentage van de nog openstaande schuld te nemen.

Bij het afsluiten van een privé lening zullen alle overeengekomen afspraken vast worden gelegd in een leenovereenkomst, zoals aspecten die betrekking hebben op:

 • de looptijd van de privé lening,
 • de hoogte van de rente die betaald moet worden over de openstaande schuld.

Gedurende de looptijd is het bij deze leenvorm echter niet mogelijk om de gemaakte afspraken, zoals die in het leencontract op zijn genomen, te wijzigen. Dit geldt zowel voor de kredietverstrekker die de privé lening heeft verstrekt als voor de kredietnemer.

Door een privé lening aan te gaan, accepteer je dat je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een doorlopend krediet, het afgeloste deel van de lening niet opnieuw op kunt nemen. Het verloop van een privé lening zal om die reden dan ook helemaal vaststaan en er is geen ruimte voor het aanbrengen van tussentijdse wijzigingen.

In de regel zal de rente, die betaald moet worden als leenvergoeding over een privé lening, hoger uitvallen dan de rente die berekend wordt over een hypotheek. Dit verschil heeft te maken met het ontbreken van zekerheid bij een privé lening. De rente van een privé lening zal daarentegen wel lager zijn in vergelijking tot die van een doorlopend krediet omdat er evenmin gesproken kan worden van een bepaald renterisico voor de kredietverstrekker.

Om een privé lening aan te gaan, kun je natuurlijk eerst contact opnemen met je eigen bank. Maar tegenwoordig worden privé leningen eveneens door een heleboel andere financiële instellingen aangeboden en kun je zelfs online bij een groot aantal kredietverstrekkers een leenaanvraag indienen voor een privé lening. De rentetarieven en de andere leenvoorwaarden zullen echter niet bij alle kredietverstrekkers hetzelfde zijn. Om dus een gunstige deal te kunnen afsluiten, is het nodig dat je meerdere leenvormen van diverse kredietverstrekkers aandachtig gaat bestuderen.

Een privé lening aangaan tegen de meest gunstige rente

Voor de meeste mensen die een privé lening af willen sluiten, is het van cruciaal belang om een zo voordelig mogelijke deal te sluiten. Het gaat in de regel immers om een aanzienlijk leenbedrag waardoor ook geringe kleine verschillen achteraf grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Eén van de factoren die de kosten van een privé lening kan beperken is dan ook de rente. Hoe lager deze rente is, hoe minder de kredietnemer maandelijks hoeft te betalen over de totale lening: een lage rente zal er niet alleen voor zorgen dat je te maken krijgt met minder hoge maandlasten, maar mogelijk ook dat de looptijd van de lening kan worden verkort.

Factoren die de hoogte van de leenrente bepalen

De hoogte van de leenrente zal met diverse factoren samenhangen en één ervan is de Euribor. De Euribor is een term om een rentetarief aan te duiden en wordt vooral gebruikt binnen de interbancaire wereld. Banken en andere financiële instellingen zullen dit tarief doorgaans volgen en in tijden van een minder gunstige economische situatie in een land zullen mensen minder snel een lening aangaan om bijvoorbeeld een grote aankoop te financieren. Bij voorkeur zal er dan gewacht worden tot de rentetarieven weer gedaald zijn, of zal er eerder worden gekozen voor sparen en zo de beoogde aankoop uit eigen middelen te bekostigen.

Oriënteren en vergelijken om voordelig te lenen

Om een privé lening tegen de meest gunstige rente af te kunnen sluiten, zal er de nodige oriëntatie nodig zijn. Door de leenvormen van meerdere kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken, kun je immers eerder een leenvorm vinden die je zowel gunstige voorwaarden hanteert als de laagste rente biedt. Aan het einde van de looptijd zul je dan het meeste voordeel hebben ten aanzien van de leenkosten.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, is het verstandig om bij meerdere banken en/of andere financiële instellingen (online) offertes aan te vragen voor een privé lening (en eventueel nog één of meerdere andere leenvormen die interessant zouden kunnen zijn). Op basis van deze offertes en de algemene voorwaarden die horen bij de leningen die je in overweging neemt, kun je vervolgens bepalen welke lening het meest interessant is, en het beste aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie.

Offertes kun je overigens op een aantal verschillende manieren aanvragen, namelijk:

 • door persoonlijk een bezoek te brengen aan een kredietverstrekker,
 • door telefonisch een offerteaanvraag te doen bij de klantenservice van een kredietverstrekker,
 • door online een offerteaanvraag te doen op de website van een kredietverstrekker,
 • door online een leensimulatie uit te voeren en eventueel daarna een offerteaanvraag te doen op de website van een kredietverstrekker,
 • door online een leensimulatie uit te voeren op een zogenaamde vergelijkingswebsite en eventueel daarna één of meerdere (online) offertes aan te vragen bij een kredietverstrekker.

Het zal dan ook niet altijd nodig zijn om een heleboel tijd en moeite te steken in het aanvragen van meerdere offertes. Op het ogenblik dat je ervoor kiest om online op zoek te gaan naar een gunstige privé lening, dan hoef je in de regel zelfs de deur niet uit en om de offerteaanvraag te kunnen doen. Zelfs de uiteindelijke leenaanvraag kan doorgaans gemakkelijk vanachter je eigen computer worden geregeld. De gegevens die nodig zijn om een offerte aanvraag in te dienen, en zelfs om een lening aan te vragen, kunnen immers vaak digitaal worden verstuurd.

Wachten op het juiste moment loont

Wanneer je een privé lening af wilt gaan sluiten, maar absoluut niet onnodig veel wilt betalen aan rentekosten, dan kan het lonend zijn om te wachten tot de geldende rentetarieven gedaald zijn. Het kan gebeuren dat het voordeel van gelijksoortige lening erg klein lijkt, maar ook al een kleine daling van de rente over een privé lening kan uiteindelijk flinke financiële gevolgen hebben. De leenkosten die je uiteindelijk moet gaan betalen, zullen er immers eveneens door gaan stijgen. Ondanks het feit dat een rentedaling dikwijls maar met tienden van procenten plaats zal vinden, kan het voordeel toch al gauw oplopen omdat de berekening ervan over de nog openstaande schuld zal plaatsvinden. Bovenal zullen de rentekosten keer op keer terugkeren zodat maandelijks de rentedaling door kan werken op de uiteindelijk leenkosten van de privé lening.

De laagste rente is niet automatisch de meest gunstige deal

Als een kredietverstrekker je een privé lening aan kan bieden tegen een erg aantrekkelijke rente, dan is desalniettemin onverstandig om blindelings hierop in te gaan. Om te kunnen bepalen of een privé lening werkelijk gunstig is in je persoonlijke situatie zul je namelijk ook de algemene voorwaarden moeten kennen die gekoppeld zijn aan de betreffende lening. Zo kan er bijvoorbeeld door de kredietverstrekker een hogere maandelijkse aflossing worden gevraagd als de rentevergoeding wat minder hoog is. Een kredietnemer zal dan weliswaar minder kosten maken om een bepaald geldbedrag te kunnen lenen, maar zal daarnaast elke maand een grotere druk voelen op het beschikbare budget.

Daarnaast kunnen kredietverstrekkers de looptijd van een privé lening met een relatief lage rente langer maken met als gevolg dat er aan het einde van de looptijd toch nog een aanzienlijk geldbedrag aan rentevergoeding is betaald. Om dergelijke leenvoorwaarden te vermijden, is het dan ook altijd cruciaal om, voor het ondertekenen van de leenovereenkomst, de kleine lettertjes van dit document en de algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Indien er dingen aan worden gehaald die je niet begrijpt of die onduidelijk zijn, dan moet je voor de definitieve ondertekening van het leencontract eerst voldoende uitleg vragen bij de betreffende kredietverstrekker. Een contract ondertekenen zonder exact te weten wat er in genoemd staat, kan namelijk achteraf voor ernstige gevolgen zorgen.

Hoe vind je een privé lening met de gunstigste rente?

Indien je het besluit hebt genomen om een privé lening in te gaan zetten voor het financieren van een bepaald project, maar daar niet te veel rente over wilt betalen, dan kun je de volgende stappen nemen:

 • stel het exacte bedrag vast dat je op deze manier wilt gaan lenen,
 • ga bij jezelf na of je deze lening (inclusief de rentevergoeding) zonder problemen af kunt betalen (als dat niet het geval blijkt te zijn, dan dien je resoluut een andere oplossing voor je geldprobleem te zoeken),
 • zoek een paar betrouwbare kredietverstrekker (bijvoorbeeld door online reviews en klantbeoordelingen te lezen, die je kunt vinden via een zoekmachine zoals Google),
 • voer bij meerdere aanbieders van privé leningen een online leensimulatie uit en/of vraag een (online) offerte aan zodat je de verschillende leningen aandachtig onder de loep kunt nemen. Vandaag de dag is het overigens ook mogelijk om gebruikt te maken van online simulaties die aan worden geboden door diverse vergelijkingswebsites.
 • lees, van twee of drie interessante kredietverstrekkers de algemene voorwaarden en de kleine lettertjes op de leenovereenkomst, die zijn gekoppeld aan de gewenste privé lening, aandachtig door,
 • pas op het ogenblik dat je exact op de hoogte bent van de voorwaarden die verbonden zijn aan een privé lening (en alles wat er van je wordt verwacht), dan pas kun je definitief een keuze maken,
 • wanneer werkelijk alles wat met de privé lening te maken heeft, volkomen duidelijk is, dan  kun je het leencontract gaan ondertekenen. Je zult je namelijk voor een bepaalde tijd verbinden aan de bijbehorende financiële verplichtingen van deze lening.

Tips bij het afsluiten van een privé lening

 • Leen in geen geval meer geld dan je werkelijk nodig hebt omdat iedere euro die je extra gaat lenen ook extra leenkosten met zich mee zal brengen. Meer lenen dan je aanvankelijk voor ogen had, is dan ook zeker niet verstandig.
 • Bepaal de meest gunstige looptijd: dit betekent dat je een looptijd moet kiezen waarbij de maandelijkse aflossingstermijnen ook werkelijk kunnen worden gedragen door het beschikbare budget. Een te korte looptijd zal bijvoorbeeld voor zeer hoge maandlasten zorgen, terwijl een te lange looptijd juist weer onnodige veel leenkosten tot gevolg kan hebben.
 • Op het moment dat een kredietverstrekker je een privé lening aanbiedt tegen voorwaarden, of een rentetarief, die te mooi lijken om waar te zijn, dan kun je beter meteen van de deal afzien. Je loopt dan namelijk de kans dat er een addertje onder het gras verscholen zit waardoor je achteraf met nog meer (geld)problemen opgezadeld zult worden.
 • Betaal nooit om een privé lening, of welke leenvorm dan ook, af te mogen sluiten. Kredietverstrekkers mogen dit soort kosten wettelijk immers niet berekenen en zodra dat wel gebeurt, dan loop je een grote kans om te maken te hebben met een malafide partij. Ook in dit geval doe je er goed aan om direct van de deal af te zien.

Conclusie

Geld lenen is een fenomeen dat je niet dagelijks doet en daarom is het absoluut verstandig om je altijd goed voor te bereiden voordat je deze belangrijke stap gaat zetten. Een goede voorbereiding betekent in de praktijk meestal dat je je eerst goed gaat oriënteren alle beschikbare mogelijkheden om geld te lenen in je individuele situatie en tevens na te gaan welke kosten en voorwaarden er aan deze opties verbonden zijn.

Verder is het cruciaal om je persoonlijke- en financiële situatie goed in beeld te brengen en uiterst eerlijk tegenover jezelf te zijn als het gaat om bijvoorbeeld je terugbetalingscapaciteit. Een privé lening afsluiten en jezelf daarmee maandelijks financieel volledig voor het blok zetten, is bijvoorbeeld niet erg verantwoord. De kans bestaat dan immers dat je niet aan de betalingsverplichting kunt blijven voldoen of dat er andere rekeningen niet meer voldaan kunnen worden. Dit geldt overigens voor alle leningen die je af wilt gaan sluiten. Vaak zul je extra kosten maken als je nalaat om je goed voor te breiden. De hoogte van een heleboel leenkosten kun je namelijk zelf (tot op bepaalde hoogte) onder controle te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20