De beste vragen om te stellen op een sollicitatiegesprek

 

Zodra je merkt dat een sollicitatiegesprek ten einde loopt, dan is het jouw beurt: je gesprekspartner zal je immers de vraag stellen of er nog vragen van jouw kant zullen zijn. De persoon, of personen, met wie je het sollicitatiegesprek voert, zal dan zelfs van je verwachten dat je één of meerdere vragen zult gaan stellen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je op een dergelijk moment vragen gaat stellen waaruit de ander op zou kunnen maken dat je onvoorbereid of ongeïnteresseerd naar dit gesprek gekomen bent. Het is dan ook zaak om altijd ruimschoots de tijd te nemen om een aantal vragen voor te bereiden die je tijdens een sollicitatiegesprek zou kunnen stellen.

Waarom zelf vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

Het stellen van dergelijke vragen, zal je bovendien ook de mogelijkheid bieden om een aantal van je persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en ervaring nog wat extra te benadrukken. Verder zal het stellen van zeer specifieke vragen je in de gelegenheid stellen om indruk te maken op een potentiële werkgever omdat je dan kunt laten zien dat je over bepaalde kennis en interesse beschikt die betrekking heeft op het bedrijf of de sector waarbinnen je een baan wilt vinden.

Maak vooraf een lijst van vragen die je wilt stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Je kunt, als je weet dat je een sollicitatiegesprek gaat voeren, van tevoren enkele vragen bedenken die je zou willen stellen. Je gaat immers niet alleen een sollicitatiegesprek aan om te proberen om deze baan te krijgen, maar ook om de betreffende werkgever je op een positieve manier te laten beoordelen en hem, of haar, te laten zien dat juist jij de perfecte persoon bent die binnen zijn onderneming past.

Het stellen van vragen is daarnaast een ideale manier om te spitten in de bedrijfscultuur en de specifieke alledaagse verantwoordelijkheden van de vacante baan, zodat je eerste tijd in deze functie niet gepaard zal gaan met gigantische verrassingen en onzekerheden.

De beste vragen om te stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Om je een steuntje in de rug te geven, hebben we hieronder een aantal vragen verzameld die je zou kunnen stellen tijdens een sollicitatiegesprek dat je gaat voeren. Door dergelijke vragen te stellen kun je ervoor zorgen dat er sprake zal zijn van de juiste match tussen jou en het bedrijf op het moment dat je definitief aan wordt genomen. De baan zal dan immers goed aansluiten op je persoonlijke kwalificaties en interesses.

 • Hoe zou u de verantwoordelijkheden van de functie willen omschrijven?
 • Hoe zou u een typische werkdag en -week in deze functie willen omschrijven?
 • Is dit een nieuwe functie? Zo niet, wat is de vorige werknemer in deze positie gaan doen?
 • Wat is de ondernemingsstijl van de leidinggeven?
 • Wie zorgt voor de rapportages van deze functie? Wanneer ik aan wordt geboden voor deze functie, kan ik deze persoon dan ontmoeten?
 • Hoeveel mensen werken in dit bedrijf, of op de betreffende afdeling?
 • Hoeveel zakelijke reizen zullen er verwacht worden?
 • Is overplaatsing naar een andere vestiging ook een mogelijkheid?
 • Worden er in een typische werkweek ook regelmatig overuren verwacht?
 • Wat zijn de eventuele vooruitzichten ten aanzien van de persoonlijke groei en ontwikkeling?
 • Zijn er voorbeelden te noemen van een professionele loopbaan die begonnen is met deze functie?
 • Wilt u een lijst hebben met persoonlijke referenties?
 • Als ik akkoord ga met een jobaanbieding, hoe snel wilt u dan dat ik ga beginnen?
 • Kan ik nog zaken verduidelijken ten aanzien van mijn kwalificaties?
 • Wanneer kan ik een antwoord van u verwachten?
 • Zijn er nog andere vragen die ik kan beantwoorden voor u?
 • Hebt u enig twijfels met betrekking tot mijn kwalificaties?
 • Hanteert u een specifiek beleid voor het helpen van nieuwe teamleden aan te trekken?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen van deze functie?
 • Wat is het meest belangrijke dat ik in de eerste negentig dagen zou moeten bereiken?
 • Hoe zou u de prestaties van deze onderneming willen omschrijven?
 • Hoe is de onderneming in de afgelopen paar jaar veranderd of ontwikkeld?
 • Wat zijn de plannen van de onderneming op het gebied van groei en ontwikkeling?
 • Wat zijn de grootste voordelen van deze functie en het werken voor dit bedrijf?
 • Wat voor soort achtergrond zou iemand moeten hebben die als meest geschikt wordt beschouwd voor deze functie?

Algemene richtlijnen voor het stellen van vragen

Als je vragen gaat stellen, dan kun je niet plompverloren je vragen op gaan dreunen of ze van een spiekbriefje aflezen. Gelukkig kunnen we je ook op dit vlak enkele handige tips en adviezen geven. Lees dus snel verder en doe ook hier je voordeel mee.

Vermijd “me” vragen

“Me” vragen zijn vragen waarmee je jezelf op de voorgrond gaat plaatsen. Deze vragen zullen onder andere betrekking hebben op:

 • het salaris,
 • de ziektekostenverzekering,
 • de vakanties en vrije dagen,
 • het aantal wekelijkse werkuren,
 • andere werknemers voordelen. 

Tijdens een sollicitatiegesprek probeer je altijd aan te tonen aan de werkgever hoe je een toevoeging zult zijn voor het bedrijf, en dus niet andersom. Zodra je een functie aangeboden hebt gekregen, kun je beginnen met het stellen van vragen die betrekking hebben op de voordelen die de onderneming voor jou in petto heeft.

Één vraag tegelijkertijd stellen

Tijdens een sollicitatiegesprek zul je meervoudige vragen absoluut dienen te vermijden omdat deze je gesprekspartner mogelijk kunnen overweldigen. Elke vraag die je wilt stellen, zul je dan ook als een specifiek punt moeten behandelen.

Vermijd “ja” of “nee” vragen

De meeste vragen waar als antwoord “ja”, “nee” of een ander één-woord antwoord op zou kunnen volgen, kun je doorgaans zelf al kunnen beantwoorden door de website van de onderneming goed door te nemen. In plaats van dit soort vragen, is het beter om door middel van de juiste vraagstelling een dialoog tussen jou en de werkgever op gang te brengen.

Stel vragen over meerdere onderwerpen

Vermijd het stellen van vragen over slechts één onderwerp. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld alleen maar vragen stelt over je manager en zijn, of haar, manier van leidinggeven, dan kan je gesprekspartner ervan uitgaan dat je een probleem hebt met mensen die een zekere autoriteit hebben. Bij voorkeur stel je dan ook vragen over een aantal verschillende onderwerpen die zowel je nieuwsgierigheid als interesse tonen voor allerlei aspecten van de vacante functie.

Word niet te persoonlijk

Hoewel het een goed idee om een zekere band op te bouwen met je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek, is het absoluut niet de bedoeling dat je te persoonlijke vragen gaat stellen. Dit wil dus zeggen dat je vragen moet vermijden die geen algemene informatie op zullen leveren, bijvoorbeeld wanneer je een collegevlag aan de muur van de onderneming ziet hangen, dan kun je weliswaar vragen of je gesprekspartner een opleiding aan dat college heeft gevolgd, maar vermijd daarbij al te persoonlijke vragen over onder andere de gezinssituatie, de afkomst en andere privézaken.

Vragen vermijden tijdens een sollicitatiegesprek

Er zijn niet alleen een heleboel vragen die je zonder schroom kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek, maar eveneens een groot aantal vragen dat je absoluut dient te vermijden in een dergelijke situatie omdat deze je niet in een positief daglicht zullen plaatsen. Hierbij kun je onder andere denken aan vragen, zoals:

 • Wat doet dit bedrijf precies? (Je kunt immers van tevoren onderzoek doen naar het bedrijf),
 • Als ik de functie krijg, wanneer kan ik dan vrij nemen voor een vakantie? (Bij voorkeur wacht je met dit soort vragen totdat je een definitief jobaanbod hebt gekregen),
 • Kan ik mijn werkschema veranderen als ik de functie krijg? (Wanneer dit nodig is, is het absoluut niet verstandig om dit tijdens een sollicitatiegesprek aan de orde te stellen),
 • Ben ik aangenomen voor deze functie? (Je moet vermijden om ongeduldig te zijn. Je zult vanzelf uitsluitsel krijgen als de tijd daar rijp voor is).

Veelvoorkomende vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Naast het opstellen van een lijst met vragen aan de personeelsmanager, is het ook van groot belang om van te voren te bedenken welke veelvoorkomende vragen je tijdens het sollicitatiegesprek waarschijnlijk zult moeten beantwoorden. Zo kun je immers al goed gaan nadenken over de manier waarop je deze gaat beantwoorden. De vragen die gesteld zullen worden, zullen vaak van algemene aard zijn, maar doorgaans ook betrekking hebben op je persoonlijke situatie, je opleidingsniveau, werkervaringen motivaties om juist voor de functie te solliciteren.

Vragen tijdens een sollicitatiegesprek die een werkgever niet mag stellen

Er zijn een aantal vragen tijdens een sollicitatiegesprek die werkgevers niet mogen stellen. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan vragen die betrekking hebben op je geloofsovertuiging en je geaardheid. Maar ook vragen naar een eventuele kinderwens is, in het bijzonder voor vrouwen, vaak erg ongewenst (een werkgever zou immers dames met een kinderwens niet in dienst kunnen nemen vanwege het verwachte zwangerschapsverlof dat hier vanzelfsprekend aan gekoppeld zal zijn). Wanneer je gesprekspartner je een dergelijke ongepaste vraag stelt, dien je op een respectvolle manier duidelijk te maken dat deze vraag niets met de vacante functie te maken heeft. Bovendien zul je goed na moeten gaan denken over een eventuele aanvaarding van de functie, zeker als de werkgever er een probleem van maakt dat je bepaalde vragen niet wilt beantwoorden. De kans dat er bepaalde vooroordelen bestaan, jegens zaken die je belangrijk vindt, is dan immers erg groot.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20