25 zaken die je nooit mag zeggen tijdens een sollicitatiegesprek

 

Een sollicitatiegesprek is van groot belang en kan je om die reden dan ook behoorlijk zenuwachtig maken. Toch is het altijd zaak om je zenuwen in bedwang te houden en niet zomaar van alles en nog wat aan een potentiële werkgever te gaan vertellen als sollicitant. Sterker nog: er zijn zelfs een aantal dingen dat je tijdens een sollicitatiegesprek beter helemaal niet aanhaalt. In de volgende situaties kun je je beter wat terughoudender opstellen tijdens een sollicitatiegesprek en je alleen focussen op je persoonlijke kwalificaties en vaardigheden die relevant zijn voor de baan die je ambieert.

Persoonlijke zaken zijn niet relevant

De persoon, of personen, waar je een sollicitatiegesprek mee voert zijn doorgaans niet geïnteresseerd in je persoonlijke leven, de plannen die je hebt gemaakt voor de komende vakantie en al evenmin waarom het voor jou zo belangrijk is dat je deze betrekking toegewezen krijgt. Je gesprekspartner zal aan de hand van je sollicitatiebrief en CV immers al lang weten om welke reden je binnen deze functie zou passen (of juist niet). Hij, of zij, alleen wat extra informatie met betrekking tot je kwalificaties en een beeld krijgen van jou als persoon (om zo te kunnen beoordelen of je binnen het team kunt passen).

Als je niet denkt dat je over alle benodigde kwalificaties beschikt, dan is het bijvoorbeeld niet verstandig om dit direct op tafel te gooien. Ook wanneer je niet zeker weet hoe je, op het moment dat je de baan krijgt, de kinderopvang moet gaan regelen, je op voorhand al zou willen weten wanneer de vakanties op de planning staan of er wat haken en ogen zitten aan het werkrooster, dan kun je eveneens beter niet meteen dit ter sprake brengen. Ook de wijze waarop je op dit moment tegen je oude werkgever of collega’s aankijkt, is iets waar je beter niet tijdens een sollicitatiegesprek niet helemaal eerlijk over kunt zijn, wanneer dit gevoel negatief is tenminste. Een negatieve houding zal namelijk al snel verkeerd uitgelegd kunnen worden door je gesprekspartner(s) tijdens een sollicitatiegesprek omdat de meeste bedrijven juist op zoek zijn naar positieve medewerkers die niet direct beginnen met klager

25 dingen die je nooit moet zeggen tijdens een sollicitatiegesprek

Hieronder hebben 25 dingen voor je opgesomd die je echt niet moet zeggen tijdens een sollicitatiegesprek en ook de reden waarom je dat beter op niet kunt doen hebben we erbij vermeld.

 1. Ik heb werkelijk een hekel aan mijn werk. Je potentiële nieuwe werkgever zal dan zich zeker afvragen of deze gevoelens ook ten aanzien van de vacante functie zult gaan ervaren op het moment dat je aan wordt genomen. De negativiteit die je op deze manier uitstraalt, kan dan absoluut tegen je gaan werken, zelfs als je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om deze baan naar behoren te kunnen invullen.
 2. Ik heb een vakantie gepland binnen een paar weken. Dit soort informatie kun je beter nog enige tijd voor jezelf houden en pas aanhalen op het moment dat de baan daadwerkelijk aan je is aangeboden. Wanneer een werkgever je wel ziet zitten als nieuwe werknemer is hij, of zij, in de regel wel bereid om samen met jou tot een passende oplossing te komen (en kun je bijvoorbeeld wat later in dienst treden).
 3. Mijn laatste werkgever is de slechtste baas die ik ooit heb meegemaakt. Je gesprekspartner tijdens het sollicitatiegesprek zal zich uiteraard af gaan vragen of je (later of wanneer je ergens niet tevreden over bent) ook over dit bedrijf en diens medewerkers zo negatief gaat spreken tegenover andere mensen.
 4. Mijn huidige werkgever is echt verschrikkelijk. Elke werkgever zal enige loyaliteit van haar medewerkers verwachten en wanneer je je huidige baas of collega’s af gaat vallen tegenover anderen, dan is de kans uiteraard aanwezig dat je dit eveneens zult doen ten aanzien van het nieuwe bedrijf en diens medewerkers.
 5. Hoeveel zal deze functie aan geld op gaan leveren. Beter laat je de potentiële werkgever eerst met een aanbod ten aanzien van je salaris komen en pas dan kun je aangeven of je het daar mee eens kunt zijn, of dat je een ander realistisch loon in gedachten had. Uiteraard dien je goed te motiveren waarom je een bepaald salaris beter bij de vacante functie, en de invulling ervan door jou, vindt passen
 6. Wanneer kan ik een vakantie te krijgen? Voordat je definitief de baan hebt gekregen, is het niet verstandig om al vragen te stellen aan je potentiële werkgever met betrekking tot bepaalde voordelen. Je kunt dan immers de indruk wekken dat je meer belang hecht aan deze voordelen, dan aan de functie en de daarbij behorende werkzaamheden.
 7. Is het mogelijk er vervoer van en/of naar het werk wordt geregeld? Wanneer je voor een bepaald bedrijf wilt gaan werken, zelfs als het op een minder goed bereikbare locatie is gelegen, dan dien je van tevoren zelfs uit te zoeken hoe je het beste het vervoer kunt regelen. Je werkgever is hier immers niet verantwoordelijk voor.
 8. Vindt u het erg als ik dit telefoongesprek even aanneem? Je mobiele telefoon dien je op voorhand uit te schakelen als je een sollicitatiegesprek gaat voeren, maar wanneer dit vergeten bent en onverhoopt toch wordt gebeld, dan kun je je het beste excuseren en het toestel alsnog uitzetten. Je potentiële werkgever zal namelijk van je verwachten dat je de volle aandacht zult hebben voor het sollicitatiegesprek en dus niet gestoord zult worden door bijvoorbeeld een inkomend telefoontje of tekstbericht.
 9. Ik heb deze baan echt heel hard nodig. Hoe graag je een bepaalde functie ook wilt gaan bekleden, of hoe hard je ook werk nodig hebt, je kunt het gewoon niet maken om jezelf als erg wanhopig neer te zetten tijdens een sollicitatiegesprek. Een potentiële werkgever zal bovendien toch geen functie toe gaan wijzen vanwege het feit dat iemand dringend op zoek is naar werk (en daar wellicht een meer geschikte kandidaat voor moet laten schuiven).
 10. Ik heb niet alle ervaring die er nodig is voor deze functie, maar ik ben wel een snelle leerling. Je gesprekpartner tijdens het sollicitatiegesprek moet altijd zelf beoordelen of je wel voldoende gekwalificeerd bent en zich richten op de vaardigheden die je hebt. Door hem, of haar, op de ontbrekende vaardigheden of kennis te wijzen, kun je zelfs je kansen op deze baan een stuk kleiner maken.
 11. Ik weet het niet. Zelfs als je op een gestelde vraag geen direct antwoord weet, is het absoluut niet handig om te zeggen dat je iets niet weet. Beter kun je dan aangeven dat je je wilt proberen om zo snel mogelijk een antwoord te vinden. De potentiële werknemer zal het immers weten te waarderen als je moeite wilt doen om bepaalde zaken boven tafel te krijgen.
 12. De gevraagde informatie staat in mijn CV. Hoewel je waarschijnlijk volkomen gelijk zult hebben, en het antwoord op een gestelde vraag vast en zeker op je CV te vinden zal zijn, zal je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek ook bepaalde dingen van jou persoonlijk willen horen en/of er een nadere toelichting op willen krijgen.
 13. Ik heb zo meteen nog een afspraak, gaat dit gesprek erg lang duren? Het is niet echt handig om kort na een gepland sollicitatiegesprek nog een andere afspraak op je agenda te zetten. Op die manier kun je immers in tijdnood komen en jezelf niet voldoende tijd geven voor dit belangrijke gesprek. Je weet namelijk nooit van te voren hoelang een sollicitatiegesprek zal gaan duren. Beter is het dan ook om hiervoor ruim de tijd te nemen en je bewust te zijn van het feit dat het sollicitatiegesprek zelfs uit kan lopen.
 14. Sorry, dat ik te laat ben. Te laat op een sollicitatiegesprek verschijnen is werkelijk not done. Je dient er dan ook altijd voor te zorgen dat je ruim op tijd aanwezig bent op de afgesproken locatie. Uiteraard zullen er altijd bepaalde noodsituaties zijn waardoor je je niet aan deze afspraak kunt houden, maar verkeersdrukte of een lekke band zijn daarentegen geen redenen om te laat te komen.
 15. Vloeken of scheldwoorden gebruiken tijdens een sollicitatiegesprek. Onbehoorlijk taalgebruik is in alle gevallen uit den boze en beter houd je dit gesprek dan ook professioneel en blijf je altijd beleefd en voorkomend. Zo zul je je potentiële werkgever laten zien dat je weet wat waarden en normen zijn en dat je je naar behoren weet te gedragen.
 16. Wat zijn de regels ten aanzien van daten met collega’s? Een sollicitatiegesprek wo5rdt gevoerd vanwege een functie die ingevuld dient te gaan worden en niet om tegemoet te komen aan je persoonlijke liefdesleven. Je gesprekspartner tijdens het sollicitatiegesprek kan door deze vraag dan ook een erg vertekend beeld van je krijgen en je zelfs als onprofessioneel gaan beschouwen.
 17. Beschikt het bedrijf over een eigen kantine waar alcoholische dranken gedronken mogen worden? Doorzakken en sollicitatiegesprekken gaan normaal gesproken niet goed samen en beter haal je dit onderwerp dan ook niet aan. Je zou je gesprekspartner dan namelijk het gevoel kunnen geven dat de vacante functie niet het doel van dit gesprek is, maar dat je eerder op zoek bent naar een leuke gelegenheid om regelmatig je helemaal te laten gaan.
 18. Ik heb nog geen kinderopvang geregeld, maar ik ben er wel mee bezig. Je wilt je gesprekpartner tijdens het sollicitatiegesprek geen enkele reden geven om te denken dat je de beschikbaarheid af zal hangen van een service die het bedrijf niet eens hoeft te verzorgen. Het regelen van opvang voor je kind is immers jou verantwoordelijkheid en daar heeft je werkgever niets mee te maken.
 19. Ik heb geen auto nog hebben, maar ik zal er binnenkort één gaan kopen. Je werkgever hoeft, net als voor de kindervang, niet voor jouw vervoer te gaan zorgen. Je zult dus zelf moeten regelen hoe je van en naar je werk reist.
 20. Dit werkschema werkt voor mij niet echt. Kan dit aan worden gepast? Hoewel een werkrooster natuurlijk soms slecht in je persoonlijke planning kan passen, is het beter om pas te vragen om wijzigingen als je een baan toe is gezegd. Je kunt dan namelijk samen met je werkgever naar een passende oplossing gaan zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden.
 21. Ik heb zelf geen vragen. Wanneer je uit wordt genodigd voor een sollicitatiegesprek komt het wel zo professioneel over als je zelf ook een lijstje met vragen op hebt gesteld. Zo kun je immers aan je potentiële werkgever laten zien dat je tijd en moeite hebt gestoken in het bedrijf en je er werkelijk in geïnteresseerd bent.
 22. Wat doet u binnen bij dit bedrijf? Van tevoren zul je doorgaans een grondig onderzoek naar het bedrijf uit moeten voeren en bereid zijn daarover te spreken tijdens het sollicitatiegesprek. Dit betekent meestal ook dat je op de hoogte bent van de functie van je gesprekspartner tijdens het sollicitatiegesprek.
 23. Wat is er allemaal inbegrepen bij de secundaire arbeidsvoorwaarden? Over de exacte secundaire arbeidsvoorwaarden kun je beter pas gaan spreken op het ogenblik dat je daadwerkelijk een baan aan is geboden. Doe je dit namelijk niet dan kun je immers al snel als erg veeleisend naar overkomen.
 24. Ik word altijd erg zenuwachtig van sollicitatiegesprekken. Je gesprekpartner zal echter juist op zoek zijn naar een kandidaat die veel vertrouwen heeft in zichzelf, en die dus eveneens zijn zenuwen onder bedwang weet te houden. Wanneer je immers overtuigd bent van je eigen kennis en vaardigheden, dan is er geen enkele reden om nerveus te zijn voor een sollicitatiegesprek.
 25. Kan ik ook vanuit huis gaan werkent? Voordat er definitief een baan aan jeis aangeboden, is het niet verstandig om alternatief werksituaties ter sprake te brengen. Te hard van stapel lopen, zal namelijk ook niet altijd een positieve indruk achterlaten bij je gesprekspartner(s) tijdens een sollicitatiegesprek.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20