Voordelen van IPT (individuele pensioentoezegging)

Op het ogenblik dat je je zelfstandige activiteit uitoefent binnen een vennootschap, dan bestaat er de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen via:

  • een groepsverzekering,
  • een individuele pensioentoezegging (IPT).

Individuele Pensioen Toezegging (IPT)

De individuele pensioentoezegging, vaak afgekort als IPT, kan onder worden gebracht onder de levensverzekeringen. De onderneming zal een dergelijk fiscaal voordelige contract aan dien te gaan ten hoofde van een bestuurslid. Dit kan zowel ten voordele van de onderneming als van de bestuurder in kwestie.

De bedoeling van de IPT is:

  • het bedrijf financiële ondersteuning te bieden op het moment dat een bestuurder wegvalt, als gevolg van overlijden of pensioen,
  • een geldbedrag te verstrekken aan de bestuurder (of diens erven) in het geval van overlijden of bij pensionering.

Combinatie met vrij aanvullend pensioen

Als zelfstandige kun je een Individuele Pensioen Toezegging met een vrij aanvullend pensioen combineren.  Voorwaarde is dan wel dat aan de zogenaamde “regel van 80 procent” is voldaan. Deze regel houdt in dat het totale kapitaal, dat op is gebouwd uit het vrij aanvullend pensioen, de Individuele Pensioen Toezegging en de groepsverzekering, om is gevormd tot een jaarlijkse rente. Deze mag echter niet hoger zijn dan 80 procent van je laatste bruto jaarsalaris.

Voordelen van Individuele Pensioen Toezegging (IPT)

Door een Individuele Pensioen Toezegging kun je een interessant fiscaal voordeel in de wacht slepen. Omdat het bedrijf de premies betaalt, mag dit deze eveneens aftrekken als beroepskost bij het doen van de aangifte van vennootschapsbelasting. De fiscale tarieven van deze vennootschapsbelasting zullen weliswaar lager zijn in vergelijking tot de personenbelasting, maar desondanks blijft het een interessant voordeel dat kan worden verkregen.

De 80 procentregel

Het fiscaal voordeel dat het bedrijf kan behalen, wordt beperkt door de zogenaamde 80 procentregel. Deze regel houdt in dat de soms van het wettelijke- en het aanvullende bedrijfspensioen niet boven 80 procent van het laatste bruto jaarsalaris van de begunstigde uit mag stijgen. Wanneer deze regel niet wordt nageleefd dan zal de aftrekbaarheid van de premies voor de Individuele Pensioen Toezegging deels teniet zal worden gedaan. Voor de extra dekking met betrekking tot de Arbeidsongeschiktheid geldt echter een 100 procentregel waardoor er soms verwarring kan ontstaan.

IPT of een loonsverhoging?

Op het moment dat je jezelf via je bedrijf een bonus wil geven, dan behoren een verhoging van je loon of een individuele pensioentoezegging beide tot de mogelijkheden. Al snel zal echter blijken dat een individuele Pensioen Toezegging je netto meer voordeel op gaat leveren. Ondanks dat je op de premie voor je IPT een premietaks betaalt, neemt dit niet weg dat je zo netto aanzienlijk meer overhoudt van de som die je bedrijf stort. Op je salaris betaalt zowel je bedrijf als jezelf sociale bijdragen en krijg je te maken met hogere personenbelasting. Daarnaast zal een Individuele Pensioen Toezegging je een vast rendement opleveren.

Meer