Veranderen van werk: hoe bereid je je daarop voor?

Tijdens de coronapandemie hebben veel mensen van werk veranderd. Uit een recent onderzoek dat het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville uitvoerde in opdracht van de hr-dienstenleverancier Tempo-Team blijkt dat één op de vijf werknemers sinds de start van de gezondheidscrisis minder positief is over zijn werk. Het komt dan ook als geen verrassing dat sommigen onder ons dan andere oorden opzoeken. Maar waar moet je op letten als je van werk verandert? 

Veranderen van werk is gewoon geworden

Vandaag de dag zijn er echter veel minder mensen die decennialang bij één en dezelfde werkgever blijven werken. Een heleboel mensen dromen er namelijk van om een nieuwe carrière te beginnen, en op die manier meer geld te verdienen. Op die manier zullen ze niet alleen een leukere baan hebben, maar ook allerlei extra’s kunnen doen waar ze eerder alleen maar van konden dromen. Uit het onderzoek van Tempo-Team blijkt dat één op de vijf werknemers sinds de uitbraak van corona minder positief is over zijn of haar werk. Bijna één op drie ondervindt meer stress en haast één op de vijf werknemers merkt dat de relatie met zijn collega’s en de managementstijl verslechtert.

Daarenboven zijn de meeste mensen erg optimistisch ingesteld en hebben ze zelfs de neiging om te geloven dat het gras altijd groener zal zijn bij de buren. Maar weinig mensen zullen echter ook echt willen gaan voor een vrijwillige verandering van baan. De reden hiervoor kan van persoon tot persoon sterk verschillen. Een aantal redenen om niet van baan te durven veranderen is:

 • je leeftijd, bijvoorbeeld omdat je dan te duur wordt voor een andere werkgever en dus minder snel zult worden aangenomen na een bepaalde leeftijd. Veel wat oudere werknemers zijn om die reden dan ook wat huiveriger om nog vrijwillig van werk te gaan veranderen.
 • de hoogte van het inkomen waardoor het bij een nieuwe werkgever veel lastiger wordt om te onderhandelen over een passend salaris. Niemand zal het immers prettig vinden om voor een veel lager salaris even veel uren per week te moeten werken. Bovendien kan een lager salaris je financiële leven aardig in de war sturen, of je zelfs in de financiële problemen brengen. Er moet namelijk elke maand toch aan bepaalde betalingsverplichtingen worden voldaan.
 • een opgebouwde schuld bij hun huidige werkgever, bijvoorbeeld vanwege een gevolgde beroepsgerichte opleiding of -cursus op kosten van de baas. Op het moment dat je van werk wilt veranderen, kan je werkgever van je verlangen dat je (een deel) van de les- of cursusgelden terug gaat betalen.

Door dit soort factoren zal het in de regel een stuk moeilijker voor iemand worden om van werk te veranderen.

Waarom zou je van werk willen veranderen?

Waarschijnlijk zijn er evenveel redenen om te veranderen van baan als er werknemers zijn binnen je bedrijf. Voor iedereen kan de reden dan ook totaal anders zijn en sterk afhangen van persoonlijke- en financiële omstandigheden en voorkeuren. Een aantal veel gehoorde redenen om van werk te willen veranderen is:

 • je kunt op een andere plaats meer geld verdienen,
 • de werktijden bij je nieuwe werkgever zijn gunstiger dan op je huidige werk,
 • een andere baan zal je meer uitdagen,
 • bij een andere werkgever, of in een andere branche, heb je meer carrièrekansen en kun je hogerop komen,
 • je werk is niet meer boeiend,
 • de sfeer op de werkvloer is niet zoals je graag zou willen,
 • je nieuwe baan betekent dat je minder lang hoeft te reizen om er te komen,
 • de nieuwe baan past beter bij je opleiding, of opleidingsniveau, en werkervaring,
 • de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij de nieuwe werkgever gunstiger,
 • het bedrijf waar je voor werkt heeft reorganisaties aangekondigd voor de toekomst en je wilt niet wachten tot je op straat komt te staan.

Voorbereiden op een verandering van loopbaan

Maar alle eerder genoemde obstakels hoeven je niet tegen te houden om je persoonlijke doelen en dromen na te jagen. Wanneer je dit echter gaat doen, dan zul je je moeten voorbereiden om allerlei struikelblokken te kunnen overwinnen. Volgens deskundigen op het gebied van loopbaanontwikkelingen is ongeveer 40 procent van de beroepsbevolking ooit bezig geweest met het bewust plannen van hun loopbaan. Ongeacht of je op dit ogenblik van plan bent om van baan of carrière te veranderen, zal het verstandig zijn om je grondig voor te breiden op allerlei onverwachte obstakels die je op je pad tegen kunt komen.

Behalve blijven werken in je huidige functie en loopbaan, zul het volgende dienen te doen:

 • Leven met de middelen die je tot je beschikking hebt. De waarde van een financieel plan en een persoonsgebonden budget mag absoluut niet worden overschat. Bij het begroten, dien je een onderscheid te maken tussen je verplichte uitgaven en kosten die je naar eigen inzicht kunt betalen. In het laatste geval dien je de kosten te gaan verminderen als er zich een noodsituatie voordoet (dit kan eveneens het gevolg zijn van een toekomstige loopbaanverandering).
 • Evalueer je vaardigheden, maar ook je tekortkomingen. Bij deze evaluatie dien je op een objectieve manier je sterke en zwakke punten onder de loep te nemen die betrekking hebben op je werk. Hierbij maak je een opsomming van alle dingen die je goed doet, maar eveneens van alle werkzaamheden die je op een acceptabele- of ronduit slechte manier beheerst. Met deze gegevens kun je vervolgens een plan maken en uitvoeren waar je deze vaardigheden en capaciteiten mee kunt verbeteren. Op die manier zul je je lijstje met pluspunten immers al snel kunnen aanvullen. In bepaalde gevallen zul je, om dit doel te kunnen bereiken, echter één of meerdere trainingen of opleidingen dienen te volgen. Door te begrijpen waar je goed, en minder goed, in bent, kun je pas beoordelen welk effect deze aspecten afzonderlijk op je huidige werk, maar ook op je loopbaan kunnen hebben. Waarschijnlijk zul je deze wetenschap goed kunnen gebruiken als je een nieuwe baan wilt vinden.
 • Word je bewust van de factoren die je nieuwe werk kunnen beïnvloeden. Denk hierbij onder andere aan factoren binnen een bedrijf, maar ook in een bepaalde bedrijfstak. De technologische vooruitgang is daar een mooi voorbeeld van. Banen en carrières in heel het land zullen bijvoorbeeld vervangen worden door slimme machines die gecompliceerd- of fysiek zwaar werk foutloos uit kunnen voeren tegen lage kosten. Vaardigheden die kenmerkend zijn voor ons land zullen bovendien worden gekopieerd en uitgevoerd op plaatsen waar er overvloedig goedkope arbeidskrachten aanwezig zijn waardoor steeds meer bedrijven ons land zullen verlaten om zich op een andere locatie te vestigen. Op deze nieuwe locatie kan er immers worden gewerkt met een grotere efficiëntie en tegen aanzienlijk lagere kosten. Om die redenen zul je er dan ook verstandig aan doen om waakzaam te blijven. Zo kan je perfect inschatten in welke maten dergelijke factoren een impact hebben op je huidig of toekomstig werk.
 • Onderhouden en verbeteren van je vaardigheden. Hoewel er niemand, maar ook geen enkele functie, onmisbaar is in de moderne wereld, is het veel beter de kansen te grijpen die je aangeboden krijgt, in plaats van je mee te laten drijven op de stroom. Je kunt bijvoorbeeld profiteren van opleidingen en cursussen die door je werkgever aan worden geboden zodat je een betere en meer productieve werknemer kunt worden. Door verder verantwoordelijkheden op je schouders te nemen en initiatieven te nemen, kun je hogerop komen op de carrièreladder, in plaats van te wachten op het moment dat de leiding van het bedrijf of je collega’s je deze kans ontnemen.

Financiële stappen bij een verandering van werk

Er zijn een aantal financiële stappen die je dient te nemen als je van werk of loopbaan wilt veranderen. Op het moment dat je merkt dat je een nieuw gebied in je loopbaan wilt nastreven, ongeacht of dit uit eigen beweging is, of als gevolg van een actie van je vorige werkgever, is het cruciaal om mogelijkheden te creëren en deze absoluut niet te laten schieten als ze op je pad komen.

Daarenboven is de kans relatief groot dat je toekomstige potentiële werkgever contact opneemt met je huidige werkgever om te achterhalen wat voor persoon je bent. Met een beetje geluk kan het zelfs gebeuren dat je huidige en je voormalige werkgever bereid is om je een helpende hand te bieden door middel van een financiële overgangsregeling, of in de vorm van een opleiding die je mag volgen.

Ga in onderhandeling over het verbreken van het arbeidscontract

Een groot aantal werkgevers is bereid één of meerdere ontslagvergoedingen aan te bieden aan werknemers die uit dienst willen treden. Hierbij kun je onder meer denken aan een betaling op basis van het aantal maanden dat iemand in dienst is geweest, niet opgenomen vakantie- en/of ziektedagen, de voortzetting voor een bepaalde periode van medische-, tandheelkundige- en levensverzekeringen en/of het bieden van hulp bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Er kan zelfs sprake zijn, onder bepaalde voorwaarden, dat een baan opgezegd dient te worden en kan er een opzeggingsvergoeding betaald moeten worden. Bedrijven zullen reorganisaties ondergaan of bonussen aan werknemers betalen voor het blijven werken totdat de betreffende actie is voltooid.

Zorg voor financiële zekerheid

Geld is enorm belangrijk, zeker als je een bepaalde periode niet kunt beschikken over een inkomen. Het is dan ook erg belangrijk om maatregelen te nemen en zo allerlei risico’s te verkleinen en toch de nodige kosten te kunnen dekken. Zo kun je bijvoorbeeld beslissen om de inleg voor je pensioen tijdelijk stop te zetten of uit te stellen totdat je zeker weet dat je voldoende middelen, of inkomsten, hebt die nodig zijn om voor de duur van ​​minimaal 6 maanden, maar beter nog een heel jaar, de kosten te kunnen dekken van je herziene begroting en de uitgaven die moeten worden gedaan. Verplaats gedane investeringen vanuit je beleggingsfonds of –spaarplan, naar een spaarrekening. Op deze manier kun je het risico voor de beschikbare investeringen tijdens een dalende markt voorkomen op momenten dat je het geld zelf nodig hebt. Op het ogenblik dat je eigenaar bent van een woning kun je nagaan of het gunstig is om tot herfinanciering over te gaan en op die manier te besparen op de betalingen die je elke maand doet.

Voortzetting van financiële bijstand

Indien je droomt van een nieuwe loopbaan, of nieuw werk, als gevolg van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of doordat je bent ontslagen, zul je in aanmerking koken voor een claim bij de werkloosheidsverzekering en één of meerdere uitkeringen. Verder kun je nagaan of je in aanmerking komt voor financiële hulp ten behoeve van een opleiding. Deze hulp kan wellicht worden geboden door verschillende plaatselijke- of nationale bronnen. Ook zijn er vaak gelden beschikbaar voor subsidies, beurzen en leningen aan studenten van scholen en organisaties waar beroepsopleidingen worden gegeven die je nodig hebt. Er zijn talloze voordelen waar werklozen uit de publieke en private sector gebruik van kunnen maken. Maar om van deze voordelen te kunnen genieten, zul je een actieve rol moeten gaan spelen bij het vinden en het aanvragen van tegemoetkomingen en subsidies. Wanneer je namelijk bang bent om naar deze mogelijkheden te zoeken en om hulp te vragen aan de betreffende organisaties zul je immers zelf voor veel meer kosten op moeten draaien.

Maak zelf een weloverwogen keuze

Op het moment dat je na gaat denken over het veranderen van werk, of zelfs over het veranderen van loopbaan, denk je daar uiteraard goed over na en bespreek je de plannen waarschijnlijk met een aantal mensen in je directe omgeving. Je kunt je plannen en dromen bespreken met onder andere je partner, familie, vrienden en misschien zelfs met een collega waar je van weet dat je hem, of haar, volkomen kunt vertrouwen. Elke persoon die je spreekt over de verandering van werk zal eigen ideeën hebben hierover. Je zal dan ook de meest uiteenlopende adviezen ontvangen.

De adviezen van de mensen om je heen dien je uiteraard in je overwegingen mee te nemen. Het is echter niet zo dat je anderen laat bepalen wat je verdere stappen zullen zijn. Je bent immers de enige die precies weet wat je kan en wilt, maar ook waar je beperkingen liggen en waar je absoluut niet van houdt als het op werk aankomt. Uiteindelijk zul je dan ook zelf de knoop door moeten hakken en moeten bepalen welke stappen je gaat zetten, als je tenminste hebt besloten om van werk te gaan veranderen.

Conclusie

De beslissing om van werk te veranderen, zal niet van het ene op het andere moment gebeuren. Het is zelfs mogelijk dat een verandering van werk of van loopbaan een buitengewoon lastige klus zal zijn voor de meest zelfverzekerde persoon en/of iemand die zich tot in de puntjes op alles heeft proberen voor te breiden. Er zijn namelijk helemaal geen garanties dat de gemaakte beslissing ook echt zo succesvol zal zijn als je aanvankelijk had gehoopt. Tevens is er geen garantie dat je gelukkig zult worden als je een andere baan, of ander werk, hebt weten te bemachtigen.

Het is voor iedere werknemer mogelijk om na te gaan of je droombaan tot één van de mogelijkheden behoort. Je dient in dat geval de richting te bepalen waar je van weet dat deze de meeste kans zal bieden op succes zodat je je doelen ook werkelijk kunt bereiken. Je dient een plan te ontwikkelen en voortdurend te werken om je doel te kunnen bereiken. Door niets te doen en elke dag opnieuw naar je werk te gaan met de gedachten dat je eigenlijk liever werkzaam was op een andere plek, zal je dan ook geen stap verder brengen. Bovendien zul je als je geen actie onderneemt ook geen resultaten mogen verwachten. Niet geschoten is immers altijd mis, dus de enige manier om erachter te komen of je nieuwe baan of carrière je gelukkig kan maken, is door daadwerkelijk de sprong te wagen en het uit te proberen.

Lees ook: 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20