Wat is het verschil tussen zichtrekening en spaarrekening?

Een zichtrekening is in het bijzonder bedoeld om je dagelijkse geldzaken te beheren, zoals:

 • het doen van overschrijvingen,
 • het betalen met je bankkaart,
 • het ontvangen van inkomsten,

Een spaarrekening daarentegen heeft een heel andere functie en is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan een betaalkaart. Je kunt dus niet rechtstreeks geld overschrijven van je spaarrekening naar zichtrekening van een derde. Het is daarentegen wel mogelijk om geld over te schrijven van een spaarrekening naar je eigen zicht- of andere spaarrekening die je bij dezelfde bank hebt geopend. In een heleboel gevallen kun je ook contant geld afhalen van een spaarrekening.

Online een zichtrekening openen?

AanbiederGratis adviesGratis simulatie
Tip: open een gratis zichtrekening!Simulatie maken
Vergelijk alle zichtrekeningen van KBC!Simulatie maken

Een zichtrekening heel divers

Een zichtrekening is voor een heleboel financiële zaken uitermate geschikt, behalve om geld te sparen. Zichtrekening zijn overigens de meest voorkomende bankrekeningen. Zichtrekeningen kunnen naast een spaarrekening worden geopend en worden dan een tegenrekening genoemd.

Een zichtrekening kun je voor een groot aantal doeleinden gebruiken, zoals:

 • het erop (laten) storten van geld (een betaling aanvaarden),
 • overschrijvingen uitvoeren op andere rekeningen,
 • het afgeven van een machtiging (voor het periodiek betalen van een vast geldbedrag op een vast moment),
 • een domiciliëring (het periodiek betalen van een wisselend geldbedrag).
 • Opnemen van contant geld aan een geldautomaat (afhankelijk van het aanwezige saldo, of tot aan een overeengekomen limiet),
 • betalen aan een betaalterminal door gebruik te maken van de gekoppelde betaalkaart, bijvoorbeeld een debet- of een kredietkaart.

Zichtrekeningen zijn bedoeld voor geld dat je dagelijks gebruikt en/of beschikbaar dient te zijn. Als meest belangrijke voordeel van een zichtrekening kan worden genoemd: de directe en flexibele beschikbaarheid van je geld.

Rood staan met een zichtrekening

Een zichtrekening zal in de meeste gevallen erg weinig, maar meestal geen rente opleveren. Op het ogenblik dat je echter het kaskrediet gebruikt dat aan een zichtrekening is verbonden )rood staan), dan zal wel een relatief hoge rente in rekening worden gebracht over dit bedrag. Rood staan kun je dan ook beter zoveel mogelijk vermijden.

Een spaarrekening om te sparen

Een spaarrekening is, zoals de naam al aangeeft, in het leven geroepen om je spaargeld op te storten. Hoewel spaarrekening wel een beetje op zichtrekeningen lijken, zijn er ook duidelijke verschillen waar te nemen. Bij een spaarrekening is je geld, evenals bij een zichtrekening, behoorlijk flexibel en kun je direct geld erop storten, of dit er juist van afhalen. Bij een spaarrekening wordt geen gebruikgemaakt van:

 • een vervaldatum,
 • een opzegtermijn

Tip! Bekijk hieronder de beste spaarrekeningen volgens Rekening.be

AanbiederGratis adviesBekijk alle voordelen
Tip: 100% online, hoge opbrengst en beschermd tot € 100.000 per spaarder!Berekenen
Tip: heel hoge rente!Berekenen
Tip: Uw geldreserve is altijd beschikbaar!Berekenen

Verschillen met een zichtrekening

Anders dan bij een zichtrekening kan een spaarrekening niet worden gebruikt om een betaling te verrichten. Spaargeld dien je telkens eerst op een zichtrekening worden geplaatst om er ermee te kunnen betalen. Je hebt hiervoor dus altijd een tegenrekening nodig.

Daar staat echter tegenover dat geld op een spaarrekening rente oplevert. Deze rente is opgebouwd uit:

 • een basisrente of de spaarrente,
 • een premie: een beloning voor een geldbedrag dat gedurende een bepaalde periode onaangeroerd op de spaarrekening blijft staan.

Een spaarrekening is dus bedoeld voor een financiële reserve die je wellicht wel nodig kunt hebben, bijvoorbeeld voor het doen van grote- en/of onvoorziene uitgaven. De rente van spaarrekeningen zijn bovendien vrijgesteld van roerende voorheffing tot aan een bepaald bedrag voor iedere belastingplichtige. De opbrengst van een spaarrekening is overigens niet altijd te voorspellen omdat de spaarrente en -premie niet vastliggen. Afhankelijk van allerlei veranderingen op de financiële markten kunnen deze immers schommelen. In de regel zijn zicht- en de spaarrekeningen prima aanvullingen van elkaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20