VN wil honderden miljoenen pompen in Afghanistan om massale armoede te voorkomen

De Verenigde Naties willen 300 miljoen dollar per jaar in cash uitbetalen aan Afghaanse gezinnen met kinderen, ouderen of gehandicapten om de sterk toenemende armoede aan te pakken.

Het VN‑Ontwikkelingsprogramma (UNDP) beschreef het sociaal-economisch vooruitzicht voor Afghanistan voor de komende dertien maanden als “alarmerend”. De VN pusht ook een “cash for work”-project van 100 miljoen dollar om de werkgelegenheid te stimuleren en 90 miljoen dollar in betalingen te doen aan kleine bedrijven.

90 procent in armoede

“Dit is waarschijnlijk de beste manier om de massale ineenstorting van Afghanistan in extreme armoede een halt toe te roepen”, verklaarde Kanni Wignaraja, regionaal directeur van het UNDP voor Azië en de Stille Oceaan, aan Reuters.

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN kampen in het land 22,8 miljoen mensen met acute voedselonzekerheid.

Afghanistan worstelt met een scherpe daling van de internationale ontwikkelingshulp na de machtsovername door de taliban midden augustus. De economie en het banksysteem staan er op instorten. Dat plus de coronapandemie en een ernstige droogte leidde tot de voorspelling van het UNDP dat de armoede tegen midden 2022 meer dan 90 procent van de 39 miljoen mensen in het land zou treffen.

Economische krimp

“Het is een economische krimp die we nog nooit eerder hebben gezien”, zei Abdallah Al Dardari, hoofd van het VN-Ontwikkelingsprogramma voor Afghanistan en voormalig vice-premier van Syrië. “Ik vergelijk met Venezuela, Libanon enzovoort – zo’n onmiddellijke, abrupte daling hebben we nog niet gezien.”

Volgens het UNDP-rapport is een dergelijke krimp in Syrië pas na vijf jaar burgeroorlog bereikt. Er wordt bovendien verwacht dat de krimp volgend jaar tot 30 procent zou verergeren.

De scherpe economische terugval van de Afghaanse staat volgt op nochtans bijna twee decennia van door de VS geleide steun en miljarden dollars aan hulp. Het land was echter niet sterk genoeg om de recente schokken van de Covid-19 pandemie, de droogte en de machtsovername door de militante islamitische groepering te weerstaan.

Maanden salaris tegoed

De Afghaanse economie was voor de talibanovername afhankelijk van buitenlandse hulp, die volgens het UNDP 80 procent van de begrotingsuitgaven uitmaakte.

De Afghaanse geldreserves, die bijna de helft van het jaarlijks bruto binnenlands product van 20 miljard dollar bedragen, werden kort na de machtsovername  bevroren, waardoor een liquiditeitscrisis ontstond. Honderdduizenden werknemers zouden nog maanden salaris tegoed hebben.

(mah)

Meer