Had Afghanistan een spookleger? “De meeste militairen en politieagenten bestonden niet”

De voormalige Afghaanse minister van Financiën Khalid Payenda legt de schuld voor de val van de regering in de schoenen van corrupte ambtenaren die “spooksoldaten” verzonnen en betalingen aannamen van de taliban. Dat bericht de BBC. Dat de Afghaanse veiligheidstroepen veel talrijker waren dan de taliban, klopt niet volgens Payenda.

In augustus veroverde de extremistische taliban in sneltempo Afghanistan. Dat tot grote verbazing van velen. Afghanistan zou zogenaamd een sterk opgeleid en uitgerust veiligheidsapparaat hebben gehad.

Maar, dat klopt niet, zegt Khalid Payenda aan de BBC. De meeste van de 300.000 militairen en politieagenten die in de boeken van de regering stonden, bestonden volgens hem niet. ”Spookpersoneel werd aan de officiële lijsten toegevoegd zodat generaals hun loon in eigen zak konden steken.”

Generaals betaald door taliban

“De manier waarop verantwoording werd afgelegd, was door aan het provinciehoofd te vragen hoeveel mensen er waren en op basis daarvan de salarissen en de uitgaven voor rantsoenen te berekenen, maar die waren altijd overdreven.”

Op 10 augustus nam Payenda ontslag uit de Afghaanse regering en verliet het land nadat de taliban in grote getalen oprukten.

De ex-minister zei dat hij niet dacht dat voormalig president Ashraf Ghani “financieel corrupt” was. Hij voegde eraan toe dat het Westen “deel uitmaakte” van sommige mislukkingen in Afghanistan, en beschreef de betrokkenheid van de VS en de NAVO in het land als “een grote gemiste kans”.

Payenda zei dat troepen die er effectief wel waren, vaak niet op tijd werden betaald, terwijl er generaals waren die “double dipping” deden – hun overheidssalaris in ontvangst nemen, en dan ook nog betalingen van de taliban aanvaarden om zich zonder slag of stoot over te geven.

SIGAR

In een rapport uit 2016 van de Amerikaanse speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Afghanistan (SIGAR) werd gesteld dat “noch de Verenigde Staten, noch hun Afghaanse bondgenoten weten hoeveel Afghaanse soldaten en politieagenten er daadwerkelijk zijn, hoeveel er daadwerkelijk beschikbaar zijn voor dienst, of, in het verlengde daarvan, de ware aard van hun operationele capaciteiten”.

“In januari 2015 meldde SIGAR dat er jaarlijks meer dan 300 miljoen dollar aan, door de VS gefinancierde salarisbetalingen aan de Afghaanse nationale politie gebaseerd waren op slechts gedeeltelijk geverifieerde of met elkaar in overeenstemming gebrachte gegevens, en dat er geen zekerheid was of de personeels- en salarisgegevens juist waren”, lezen we in het rapport.

In een recenter rapport uitte SIGAR “zijn ernstige bezorgdheid over de corrosieve effecten van corruptie … en de twijfelachtige nauwkeurigheid van de gegevens over de werkelijke sterkte van de strijdkrachten.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20