Vliegtuigbouwer Boeing kondigt ontslag 2.000 werknemers aan

Toen de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing recent aankondigde in de ontwikkeling en productie dit jaar tienduizend aanwervingen te plannen, werd tevens gemeld dat elders in het bedrijf arbeidsplaatsen zouden worden geschrapt. Het Amerikaanse bedrijf heeft nu bevestigd dat in de divisie human resources en de financiële diensten in totaal tweeduizend banen zullen verdwijnen.

Waarom is dit belangrijk?

Boeing wil de productie van vliegtuigen gevoelig opdrijven. De vloot van de wereldwijde luchtvaart zal de volgende jaren immers een sterke groei vertonen. Om de orders tijdig te kunnen leveren, zal de Amerikaanse vliegtuigbouwer meer arbeidskrachten moeten inzetten. Maar elders in het personeelsbestand worden mogelijkheden tot besparingen gezien.

Gedeeltelijke uitbesteding: Boeing merkte op dat de afslanking zal worden gerealiseerd door een combinatie van afvloeiingen en een natuurlijk personeelsverloop.

 • Ongeveer een derde van de getroffen arbeidsplaatsen zal worden vervangen door taken die aan Tata Consulting Services in de Indiase stad Bangalore zullen worden uitbesteed. Andere ontslagen zullen niet worden vervangen.
 • “Boeing heeft beslist om zijn diensten op het gebied van financiële zaken en human resources te verminderen”, beklemtoonden woordvoerders van het bedrijf op tegenover The Seattle Times, een krant in de Amerikaanse stad waar de vliegtuigbouwer een van zijn belangrijkste fabrieken heeft.
 • “Doorheen de jaren zijn een aantal divisies bij Boeing vrij groot geworden”, merkten de woordvoerders nog op. “Die groei geeft echter vaak ook aanleiding tot een toenemende bureaucratie en systemen die met een gebrek aan efficiëntie worden geconfronteerd. Die situatie wil Boeing nu bijsturen.”
 • “Maar zelfs met die ontslagen en de pensioenen zal de aanwerving van productiemedewerkers en ingenieurs ervoor zorgen dat het bedrijf dit jaar een aanzienlijke groei zal kennen.”

Strengere evaluaties: In de afdeling financiële diensten van Boeing zullen 1.500 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Dit betekent dat de afdeling – die wereldwijd 5.800 medewerkers telt – ongeveer met een kwart zal worden afgeslankt. In de divisie human resources zouden 400 banen verdwijnen. Daarmee wordt de personeelsbezetting van die afdeling met 15 procent ingekrompen.

 • The Seattle Times merkt nog op dat het personeel van de getroffen diensten geschokt reageert op het bericht dat hun tewerkstelling later dit jaar mogelijk zal verdwijnen.
  • Een aantal van de betrokken medewerkers heeft bij Boeing al een lange staat van dienst en velen drukken de vrees uit – rekening houdend met de grote golf ontslagen in de technologiesector – dat het wellicht bijzonder moeilijk zal worden om elders een nieuwe betrekking te kunnen vinden.
  • “Bij sommigen dringt het besef door dat het vertrek bij Boeing het einde van hun carrière dreigt te worden”, wordt er opgemerkt.
 • Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat Boeing bij de bedienden in alle geledingen van het bedrijf tot striktere prestatiebeoordelingen is overgegaan.
  • Daarbij zouden diensthoofden verplicht worden om bij 10 procent van de medewerkers te vermelden dat ze niet aan de verwachtingen voldoen.
  • Woordvoerders van de directie gaven toe zich dit jaar strikt aan de richtlijnen voor de beoordelingen te houden.
 • (fjc)
Meer