Markten:
Markten inladen...

VRIJDAG 07 AUG

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Vijandschappen op werkvloer zijn zeker geen uitzondering

Logo Business AM
Economie

11/04/2019 | Marc Horckmans | 4 min leestijd

Veel werknemers moeten toegeven een collega te hebben die ze als een werkvijand beschouwen. Deze animositeit kan voor alle betrokken partijen ernstige gevolgen hebben. Dat zegt een rapport door het platform Totaljobs, gebaseerd op interviews met meer dan zevenduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers benadrukken dat werknemers door deze vijanden op de werkvloer problemen ervaren. Vaak blijkt het zelfs moeilijk om deze professionele problemen uit het privéleven uit te sluiten. De werkgever moet volgens Totaljobs dan ook alle mogelijke inspanningen doen om deze problemen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Totaljobs kwam tot de vaststelling dat 62 procent van de respondenten moet toegeven een collega te hebben die zij als een werkvijand beschouwen. Deze tegenstander bleek bij 71 procent van de antwoorden minstens even oud te zijn als hun opponent. Bij 65 procent van de conflicten hadden de twee partijen ook hetzelfde geslacht.

Tevens moesten 71 procent van de tegenstanders met elkaar op de werkvloer dagelijks communiceren. Door 28 procent van de ondervraagden werd een superieur als een werkvijand aangeduid. “Deze resultaten maken duidelijk dat slechte arbeidsrelaties op het welzijn van de werknemers een grote impact kunnen hebben,” zeggen de onderzoekers.

Egoïsme

Het onderzoek toonde dat 60 procent van de werknemers vooral struikelt over een gebrek aan wederzijds respect. “Vele respondenten klagen dat hun vijand vaak de waarheid verdraait om zichzelf in een goed daglicht te plaatsen,” zeggen de onderzoekers. “Ook maken ze gewag van negatieve commentaren op de prestaties van collega’s.”

“Daarnaast zegt 37 procent dat de werkvijand zich over hen in beledigende of respectloze bewoordingen heeft uitgelaten. Maar ook egoïsme en een gebrek aan gemeenschapszin vormen blijkbaar vaak aan de basis van de vete te liggen. Zo bleek 18 procent zich te storen aan een collega die de verwarming steeds aanpaste aan de temperatuur die hijzelf prefereerde.”

Maar ook gaf 7 procent toe zich te ergeren aan collega’s die de gewoonte hadden om aan hun bureau hun vingernagels te knippen. Daarnaast raakte 57 procent zwaar gefrustreerd omdat ze regelmatig werden onderbroken. Een even grote groep zegt door de werkvijand agressief te zijn aangesproken. Tenslotte vindt 54 procent zich misprijzend behandeld.

“De impact van een werkvijand mag men niet onderschatten,” zeggen de onderzoekers nog. “Een groep van 70 procent maakt gewag van plannen om een andere baan te zoeken. Ook zei 26 procent sociale evenementen op het werk te vermijden. Daarnaast is er ook een impact op de productiviteit, want 17 procent van de betrokkenen zegt al ziekteverlof te hebben opgenomen om even aan de dagelijkse confrontatie met de vijand te kunnen ontsnappen.”

Het probleem zal volgens de onderzoekers bij mannen en vrouwen echter voor verschillende emoties zorgen. Bij de vrouwen erkent 62 procent emotioneel – vaak met huilbuien – op de vijandschap te reageren. Daarentegen zegt 39 procent van de mannen zichzelf te proberen isoleren. Een groep van 29 procent maakt echter gewag van agressiviteit.

Privéleven

De problemen kunnen echter ook naar het privéleven overslaan. De onderzoekers stelden immers vast dat 30 procent van de betrokkenen erkent dat de ongezonde werkrelaties tot slaapstoornissen leiden. Daarnaast geeft 22 procent door de problemen een slechte leefgewoonte – zoals roken – te hebben aangenomen.

Een aantal werknemers toont zich echter vastbesloten om zich tegen de negatieve gevolgen te beschermen. Vooral mannen echter blijken naar die oplossing te grijpen. De onderzoekers stelden immers vast dat 32 procent van de mannen een nieuwe activiteit of hobby opneemt om de stress op het werk achter zich te laten. Bij vrouwen daalt dat cijfer tot 12 procent.

De studie toont echter ook een aantal uitwegen aan. “Zo bleek dat 85 procent van de betrokkenen toegeeft met de werkvijand oorspronkelijk een goede relatie te hebben gehad,” zeggen de onderzoekers. “Hieruit zou men kunnen besluiten dat er een ruimte voor beterschap aanwezig is.”

“Ook bleek dat 14 procent van de betrokkenen toegeeft dat de situatie is verbeterd nadat ze over de problemen een gesprek met hun collega’s hebben gehad. Bij 14 procent was er zelfs sprake van een verbetering na een rechtstreeks onderhoud met de werkvijand.”

“Werkgevers moeten trachten eventuele wrijvingen op de werkplek te identificeren en de oorzaken te analyseren,” zegt Martin Talbot, marketing directeur bij Totaljobs. “Vaak kunnen gesprekken een oplossing voor de problemen aanreiken. Bovendien moet men de medewerkers stimuleren om te communiceren vooraleer de situatie zou kunnen escaleren.”

“Aangezien moeilijke werkrelaties ernstige gevolgen kunnen hebben, moet het concept van de werkvijand ernstig worden genomen. Het conflict heeft niet alleen een impact op de productiviteit en de dynamiek van het team, maar vooral op het welzijn van werknemers.”


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks