Vertrouwen in medewerkers levert aanzienlijke dividenden op

Werkgevers kunnen op het gebied van inzet en loyaliteit van hun personeel aanzienlijke voordelen genereren door hun medewerkers toe te laten hun taken naar eigen voorkeur in te vullen. Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Kadence, op basis van een enquête bij tweeduizend werknemers, die over flexibel werken werden ondervraagd.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat werken op afstand tijdens de pandemie ervoor gezorgd heeft dat vele werknemers zich door hun organisaties meer vertrouwd voelen. Dat gevoel van vertrouwen levert de bedrijven ook voordelen op.

Motivatie

De onderzoekers ontdekten dat sinds het begin van de coronapandemie 62 procent van de werknemers aangaf vanuit de bedrijfstop een groter vertrouwen te voelen dat ze hun taak efficiënt zouden uitvoeren, terwijl 64 procent een groter gevoel van vertrouwen ervaarde omdat ze niet langer onder het toezicht van een micromanagement stonden.

Daarnaast merkte 63 procent op zich vrij te voelen hun werk uit te voeren op een tijdstip dat hen het beste paste. Door dit toegenomen gevoel van vertrouwen, getuigde 51 procent van de werknemers zich ook gemotiveerder te voelen om hun werk beter uit te voeren.

 “Vertrouwen is de basis voor een efficiënt flexibel werken”, merkte Rachel Suff, beleidsadviseur bij het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), in een commentaar op de studie.

“Wanneer mensen in staat worden gesteld om hun werk uit te voeren op een plaats en tijd die past bij hun voorkeuren en omstandigheden, kan de organisatie op het gebied van betrokkenheid en loyaliteit van haar medewerkers veel terugwinnen.”

Suff voegde eraan toe dat de conclusies van het onderzoek aantonen dat het potentieel van flexibel werken zowel voor individuen als de organisatie positieve resultaten kan opleveren.

“Indien werkgevers in staat willen zijn het beste talent aan te trekken en te behouden, moeten ze een diverse pool van mensen uit verschillende levensfases en met uiteenlopende verantwoordelijkheden aanspreken”, verduidelijkte Suff. “Het aanbieden van een breder scala aan flexibele werkopties is een belangrijke manier om dat doel te bereiken.”

Steve Warnham, jobexpert bij Totaljobs, voegde eraan toe dat het vergroten van het vertrouwen vooral belangrijk is gebleken omdat voor veel bedrijven het behoud van personeel een grote bekommernis is geworden.

“Vertrouwen is op de werkplek een essentieel onderdeel gebleken om werknemers in staat te stellen hun loopbaan te ontwikkelen, interne grenzen te verleggen en hun vaardigheden te tonen”, betoogde hij.

Managementstijl

Uit het onderzoek bleek tevens dat een grotere aandacht voor flexibiliteit gepaard gaat met de noodzaak om tevens aandacht te besteden aan de balans tussen het werk en het privéleven van de werknemers.

Vastgesteld werd dat 75 procent van de werknemers aangaf meer online communicatiemiddelen te gebruiken, zowel buiten het werk als tijdens de werkuren, terwijl 31 procent benadrukte door het gebruik van deze hulpmiddelen minder behoefte te hebben aan sociale contacten na het werk.

“Nu de kantoren weer open gaan, moeten de werkgevers de behoeften van hun werknemers analyseren, zodat ze kunnen achterhalen welke werksystemen de voorkeur genieten en waar de medewerkers het best gedijen”, voert Dan Bladen, topman van Kadence, aan.

“Op die manier kan een ondersteunende hybride werkomgeving worden gecreëerd. De pandemie heeft bewezen dat werknemers overal productief kunnen zijn. Het is nu aan de bedrijven om een kader te creëren waarin de werknemers de flexibiliteit terugvinden die ze tijdens de coronacrisis hebben leren kennen.”

“De managementstijl moet zich aan dit nieuwe systeem aanpassen”, waarschuwt ook Mandy Garner, hoofdredacteur van het magazine Workingmums.

“Hoewel sommige managers nog steeds proberen om ook flexibele werknemers aan een micromanagement te onderwerpen, heeft de praktijk geleerd dat deze keuzes op het gebied van motivatie niet de beste resultaten zullen opleveren.”

“Gezien de problemen die de bedrijven ervaren om hun vacatures ingevuld te krijgen, is dit niet van aard om werknemers aan zich te binden.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20