Venezuela maakt zich op voor nog eens 6 jaar dictatuur Maduro

De Venezolaanse president Nicolas Maduro begint vandaag aan zijn tweede ambtstermijn van zes jaar, nadat hij in mei vorig jaar verkiezingen won waaraan de oppositie niet deelnam en waarvan de uitslag door zo goed als geen enkel ander land ter wereld werd erkend. 

Geen enkel EU-land zal dan ook op de inhuldiging present zijn. Maduro kan nog wel op enige sympathie rekenen van Cuba, Nicaragua en Bolivië, maar een groep van 14 Latijns- en Midden-Amerikaanse landen (de Groep van Lima) heeft de verkiezing van Maduro ondertussen onwettelijk verklaard.

Verschillende Spaanstalige kranten besteden aandacht aan de presidentiële inhuldiging. Zo zou de beveiliging van Maduro tijdens de plechtigheid donderdag worden verzekerd door paramilitairen, dat zijn gewapende burgers, en niet door de Bolivariaanse Nationale Garde, om de eenvoudige reden dat steeds meer militairen Maduro laten vallen. De voorbije maanden zouden ruim 4.000 soldaten en militairen het leger hebben gedeserteerd.

Volgens de Washington Post zou minister van Defensie Vladimir Padrino López (links op de foto), de president  (rechts) vorige maand de keuze hebben gelaten: opstappen of zijn ontslag aanvaarden, maar de minister lijkt zijn dreiging niet te hebben waargemaakt.

De aanval blijft ook volgens Maduro de beste verdediging en hij waarschuwt alle landen die zijn ambtsaanvaarding niet erkennen voor de gevolgen. Dat zijn zowat alle landen ter wereld.

De exodus: 9 miljoen Venezolanen verlieten hun land

Opgemerkt tenslotte is een opiniestuk van oppositielid Julio Borges in de Spaanse krant El Mundo. die maakt gewag van een totaal van 9 miljoen Venezolanen die hun land ondertussen hebben verlaten. 

Venezuela is failliet, schrijft Borges, en haalt een aantal cijfers aan die deze stelling moeten ondersteunen:

  • Ondanks dat het land over ‘s werelds grootste bewezen oliereserves beschikt werd het oliestaatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) geplunderd door het regime en produceert het nog amper 1 miljoen vaten per dag, vergeleken met 3,5 miljoen in het tijdperk van Maduro’s voorganger en mentor Hugo Chavez.
  • het bruto binnenlands product (bbp) van het land is met 56% gedaald sinds Maduro vijf jaar geleden aan de macht kwam.
  • de inflatie wordt nu op 2.000.000% geschat.
  • de Venezolaanse staatsschuld bedraagt 1,7 keer het bruto binnenlands product (bbp).

Door rest van Amerika geleide militaire coup 

Hij vraagt de landen van Latijns Amerika politiek en militair in te grijpen omdat de Venezolanen niet bij machte zijn de door Rusland en Cuba gesteunde dictatuur van Maduro op eigen kracht omver te werpen. Volgens Borges is een militaire coup de enige manier om Maduro opzij te zetten, waarbij het Venezolaanse leger moet worden geholpen om de grondwet  en de democratie te herstellen.

“Een man kan sterven voor zijn land,’ besluit Borges, “maar nooit moet een gans land sterven opdat de machtshonger van één enkel man gestild kan worden.”

Hoe roof je een land leeg?

Venezuela was ooit het rijkste land van Zuid-Amerika. Op het einde van de jaren negentig van de voorbije eeuw, toen de socialist Hugo Chavez voor de eerste keer tot president werd verkozen, leefde 48 procent van de Venezolaanse bevolking in armoede. Onder Nicolas Maduro, de opvolger van Chavez, is dat ondertussen opgelopen tot 82 procent. 

De economie van het land is door mismanagement en dalende olieprijzen volledig ingestort. Venezuela genereerde 1.000 miljard dollar inkomsten uit de olieverkoop, maar daarvan blijkt ongeveer een kwart door insiders te zijn gestolen. De kindersterfte neemt toe, er heerst hongersnood en door een gebrek aan geneesmiddelen stijgt ook de mortaliteit bij de rest van de bevolking.

Of snel verandering moet worden verwacht wordt door velen betwijfeld. Maduro heeft het geld en de wapens. Degenen die geld inzetten op de nakende val van de dictator denken beter nog eens na, want “J’y suis et j’y reste,” geldt ook in Caracas.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20