VBO vraagt “coherent, realistisch en betaalbaar beleid”

Het “bijzonder ambitieus” klimaatpakket dat de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt heeft, moet voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) “uitmonden in een coherent, realistisch en betaalbaar beleid zodat de toekomst van de Europese industrie niet in gevaar wordt gebracht”.

Waarom is dit belangrijk?

De klok van het klimaat tikt. De hele wereld zal zich moeten focussen op een emissiereductie willen we wat tijd winnen. Het is echter aan politici om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt in de weg naar klimaatneutraliteit.

De Belgische werknemersorganisatie is tevreden dat de teksten eindelijk gepubliceerd zijn, zodat bedrijven snel zicht krijgen op de “ingrijpende veranderingen die op hen afkomen”, en ze de nodige stappen kunnen nemen.

Maar het VBO waarschuwt daarbij voor verschillende elementen uit “Fit for 55”. Dat is een wetgevend pakket dat de belangrijkste beleidslijnen van de Europese Unie zo moet aanpassen dat er tegen 2030 zo’n 55 procent minder netto-emissieuitstoot is.

Het Europees Parlement en de Raad moeten ervoor zorgen dat het pakket een coherent én realistisch geheel oplevert, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. “We verzoeken de Belgische overheden en Europarlementariërs dan ook om hierop toe te zien wanneer zij de teksten bespreken. Bovendien kan de groene omwenteling alleen maar succesvol zijn als ze de Europese industrie niet in gevaar brengt. Het pakket moet de industrie ook de ruimte bieden om zich de komende jaren te kunnen heroriënteren naar klimaatneutraliteit in 2050″, zegt Timmermans.

De Belgische bedrijven zullen extra inspanningen moeten leveren om de doelstellingen te halen. Daarom hoopt Timmermans dat het Europese en Belgische wetgevende proces niet te lang aansleept “want voor ondernemingen is een duidelijk regelgevend kader de sleutel tot investeringen”.

Lees ook: Eurobarometer: Europeanen vinden klimaatverandering grootste probleem ter wereld

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20