Eurobarometer: Europeanen vinden klimaatverandering grootste probleem ter wereld

Meer dan een kwart van de Europeanen vindt de klimaatverandering ‘s werelds grootste probleem. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête. “Deze cijfers zijn een krachtige oproep voor politici en bedrijven.”

Waarom is dit belangrijk?

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben zich ertoe verbonden om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken en om tegen 2030 de nettobroeikasgasemissies met ten minste 55 procent te verlagen ten opzichte van de niveaus van 1990. Voor de Commissie vormen de cijfers uit deze enquête naar eigen zeggen een “extra motivatie” om volgende week een pakket van wetgevende voorstellen te presenteren waarmee ze deze doelstellingen wil behalen.

Uit de jongste enquête van de Europese Commissie blijkt dat 29 procent van de Europese burgers de klimaatverandering het meest ernstige probleem ter wereld vindt. Zo’n 93 procent van respondenten noemden het een “ernstig probleem” en 78 procent een “zeer ernstig probleem”.

“Steun voor maatregelen”

Daarnaast vindt een grote meerderheid (92 procent) het belangrijk dat hun nationale regering ambitieuze doelstellingen vaststelt om de hoeveelheid gebruikte hernieuwbare energie te verhogen. Bijna 90 procent vindt ook dat de overheid de verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030 moet ondersteunen.

“Ondanks de pandemie en de economische problemen blijven veel Europeanen de klimaatmaatregelen steunen”, zegt Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. “Zij erkennen de langetermijnrisico’s van klimaat- en biodiversiteitscrises en verwachten maatregelen van de industrie, de overheden en de Europese Unie.”

Wie is verantwoordelijk voor verandering?

De meeste van de 26.669 bevraagde burgers EU-burgers (64 procent) neemt volgens de enquête zelf al klimaatmaatregelen en maakt in het dagelijkse leven bewust duurzame keuzes. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor het aanpakken van de klimaatverandering, benadrukten de burgers dat individuele maatregelen voornamelijk gepaard moeten gaan met structurele hervormingen door de nationale overheden (63 procent), maar ook met bedrijven en de industrie (58 %) en de Europese Unie (57 procent). 

Meer dan acht op de tien respondenten is het er bovendien mee eens dat schone energie meer financiële overheidssteun moet krijgen, ook als dat leidt tot minder subsidies voor fossiele brandstoffen. En zo’n 75 procent is van mening dat investeringen in het economisch herstel hoofdzakelijk op de nieuwe groene economie gericht moeten zijn. (lb)

Meer