Van der Straeten (Groen) en Demir (N-VA) op ramkoers over gascentrales

Gaan nieuwe gascentrales het energiegat opvullen na de sluiting van de Belgische kerncentrales in 2025? Of moeten de kerncentrales langer open blijven? Het getouwtrek rond een mogelijke nieuwe gascentrale in Tessenderlo legt de onenigheid tussen het federale en het Vlaamse niveau bloot.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die ook bevoegd is voor Omgeving, weigerde vrijdag de milieuvergunning voor een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale in Tessenderlo, die naast de bestaande gascentrale zou komen. Ze wees op mogelijke problemen met het afvalwater en de stikstofuitstoot en vindt ook dat de cumulatieve effecten van beide centrales samen onderzocht moeten worden.

De beslissing leidde tot zenuwachtigheid op het federale politieke niveau, want federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) rekent op nieuwe gascentrales om tijdelijk de energiebevoorrading te verzekeren na de Belgische uitstap uit kernenergie in 2025, in afwachting van grotere capaciteit op het vlak van hernieuwbare energie, zoals windmolens op zee.

Bevoorradingszekerheid

“Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regeringen in dit land”, reageerde Van der Straeten zaterdag. “Daar neem je geen risico’s mee. Eerder deze week bevestigde N-VA dat er ook in hun energieplannen altijd nieuwe gascentrales noodzakelijk zijn. Dat is het gevolg van 18 jaar non-beleid.”

Dat leidde dan weer tot een reactie van Demir. “Bevoorradingszekerheid is inderdaad geen spelletje. Onze welvaart op het spel zetten ook niet. De stekker van voldoende propere energie ligt in handen van mijn federale collega. Laten we die vooral niet uittrekken”, reageerde ze op Twitter.

Volgens het partijstandpunt van N-VA is de sluiting van de kerncentrales van Doel en Tihange in 2025 niet realistisch en zelfs onverantwoord zonder volwaardige alternatieven. De partij spreekt van een kernuitstap “tegen uiterlijk 2065”. Demir beklemtoont evenwel dat de beslissing in Tessenderlo niets over de aanvragen voor gascentrales in Wondelgem en Vilvoorde zegt. “Elk dossier zal op zijn eigen inhoud beoordeeld worden”, klinkt het.

Energie-experten wijzen erop dat België bij een kernuitstap zonder alternatieven erg afhankelijk wordt van energie-invoer uit het buitenland.

Het energievraagstuk leidt ook tot verdeeldheid onder ecologisten, omdat gascentrales veel CO2 uitstoten. De lokale afdeling van Groen juicht om de geweigerde vergunning voor Tessenderlo, en gaat daarmee in tegen Van der Straeten.

“Gesandwicht tussen nucleair Frankrijk en gasminnend Duitsland”

Het debat trekt zelfs de aandacht van de Financial Times, die er een interessante casestudy voor heel Europa in ziet.

“België, gesandwicht tussen pro-nucleair Frankrijk en pro-gas Duitsland, belichaamt een van de problemen waarmee de EU wordt geconfronteerd in haar energievoorziening op weg naar een koolstofneutrale toekomst”, schrijft de zakenkrant.

(lp)

Meer