Capgemini: “Kernenergie is nodig in strijd tegen klimaatverandering”

De experten van consultancyreus Capgemini nemen in een nieuw rapport duidelijk stelling over een van de gevoeligste vraagstukken in het wereldwijde en Belgische energiedebat: de rol van kernenergie om de uitstoot van CO2 tegen te gaan.

Het World Energy Markets Observatory (WEMO) is een lijvig jaarlijks rapport waarin de Franse ICT- en industrieconsultant Capgemini de elektriciteits- en gasmarkten in de wereld in kaart brengt. Dinsdag kwam de 23ste editie uit. “De toegang tot energie is vandaag een maatschappelijke uitdaging waarbij de sector en de overheid een evenwicht moeten vinden tussen koolstofarm worden en zorgen dat energie wereldwijd voor iedereen toegankelijk blijft”, zo vat hoofdauteur Colette Lewiner, een Franse energie-experte, dé kwestie van het moment samen.

Volgens Capgemini is kernenergie, vandaag goed voor zowat 10 procent van de wereldwijde stroomproductie, “onmisbaar” om de klimaatdoelen te halen. Het consultantbureau gaat daarmee lijnrecht in tegen de traditionele groene beweging, die kernenergie “vervuilend, onveilig, duur en ondemocratisch” noemen.

Het WEMO-rapport geeft drie argumenten:

Kernenergie is een energiebron die weinig broeikasgassen uitstoot”

Gemeten over de levenscyclus van elke elektriciteitsbron is de CO2-uitstoot per kilowattuur volgens Lewiner als volgt:

  • Wind: 26 gram CO2 per kilowattuur
  • Water: 26 gram
  • Kernenergie: 29 gram
  • Zon: 85 gram
  • Aardgas: 499 gram
  • Steenkool: 888 gram

Nog een andere statistiek: de stroomopwekking in Frankrijk, die sterk op kernenergie steunt, stoot 50 gram CO2 per kilowattuur uit, of tien keer minder dan het gemiddelde van de G20-landen.

“Kernenergie maakt een 24/7 stabiele stroomvoorziening mogelijk”

Capgemini herhaalt ook het bekende argument dat de stroomproductie via kernenergie stabiel is en daarmee de ideale steun vormt voor de meer grillige weerafhankelijke productie via wind- en en zonne-energie. “Daardoor is er geen nood aan back-up capaciteit via fossiele energiecentrales.”

Back-up capaciteit – en vooral het gebrek eraan – staat centraal in de hoogoplopende debatten over de Belgische kernuitstap tegen 2025. De federale regeringspartijen Groen en Ecolo zien in nieuwe gascentrales een tijdelijke oplossing om het wegvallen van de stroom afkomstig van de kerncentrales van Doel en Tihange op te vangen, in afwachting van grotere capaciteit uit hernieuwbare energie.

Maar dat leidt tot grote onenigheid binnen de groene beweging. De actiegroep Tegengas protesteerde maandag nog aan de hoofdkwartieren van Groen en Ecolo tegen de komst van nieuwe fossiele centrales. De ecomodernistische beweging vindt zelfs, zoals Capgemini, dat kernenergie een deel van de oplossing is.

“Nucleaire stroom is erg geschikt om groene waterstof mee te maken”

Capgemini’s derde argument heeft te maken met waterstof, door velen gezien als een beloftevolle energiedrager van de toekomst. Het probleem is echter dat 95 procent van de opgewekte waterstof vandaag gemaakt wordt met fossiele brandstoffen. Groene waterstof, geproduceerd via groene stroom, staat nog in de kinderschoenen.

Volgens de adviesgroep moeten we daarbij niet automatisch denken aan windturbines of zonnepanelen, maar kan ook kernenergie een bron van “schone elektriciteit” zijn voor de productie van groene waterstof.

Besluit: “Kernuitstap is prematuur”

Capgemini-experte Lewiner noemt de afbouw van kernenergie in landen als België en Duitsland (de Energiewende) “prematuur”. Zo riskeert België een grote importeur van elektriciteit te worden, als er tenminste genoeg stroom beschikbaar is op de Europese markt.

Ze schrijft evenwel “hoop te hebben dat zulke beleidsbeslissingen herroepen zullen worden, gezien de noodsituatie op het gebied van klimaatverandering en de moeilijkheid om stroomnetwerken met veel hernieuwbare energie met elkaar in evenwicht te brengen.”

De consultancygroep pleit niet alleen voor het herzien van de kernuitstap, maar roept landen ook op om “heldere beslissingen te nemen om hun bestaande reactoren te vernieuwen”.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20