Groene waterstof voor Vlaamse industrie komt weer stapje dichterbij

De aankondigingen over waterstofprojecten in België en Nederland volgen elkaar op. Wordt waterstof de energiedrager van de toekomst?

Waarom is dit belangrijk?

Waterstof (H2) is een mogelijke CO2-vrije energiedrager voor tal van industriële activiteiten en kan ook auto's, vrachtwagens en straks wellicht zelfs vliegtuigen aandrijven. De Europese doorbraak hangt af van twee zaken: kan de waterstof grootschalig en op een duurzame wijze geproduceerd worden (bijvoorbeeld met windenergie) en komt er een netwerk van regionale pijpleidingen?

Voor enkele antwoorden op die vragen moeten we richting Zeeland, de Nederlandse provincie aan de grens met België. Daar zijn ontwikkelingen aan de gang die ook een impact kunnen hebben op de distributie van waterstof in ons land.

De regio wil zich profileren als centrum voor waterstof die duurzaam geproduceerd wordt, “groene waterstof” in het jargon. Dat heeft veel te maken met de ligging aan de kust en de mogelijkheden op het vlak van windenergie. De windmolens kunnen groene stroom leveren aan de “electrolysers”, zeg maar de waterstoffabrieken.

Elektrolyse is het chemisch afsplitsingsproces waarbij waterstof uit water gehaald wordt met de hulp van stroom. De waterstof is pas echt klimaatneutraal te noemen als de gebruikte elektriciteit ecologisch is opgewekt, en geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen. In Zeeland zijn inmiddels al meerdere duurzame elektrolyseprojecten in de maak, waaronder een project van de familie Colruyt.

Pijpleidingen

Vandaag volgde een aankondiging over de tweede uitdaging: het transport van de waterstof. De Nederlandse gastransporteur Gasunie en North Sea Port (de fusie van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen) hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een regionaal transportnetwerk voor waterstof in Zeeland. Ze denken onder meer aan het hergebruik van bestaande aardgasleidingen.

Belangrijk voor de bedrijven in het Gentse havengebied en verderop: er wordt daarbij ook gedacht aan een koppeling met België. “Dit ‘Hydrogen Delta Network NL’ bouwt voort op de huidige positie van de regio voor waterstof en moet de komende jaren gestalte krijgen. Daarna volgt de aansluiting van deze regionale infrastructuur aan de landelijke Nederlandse en Belgische waterstofinfrastructuur.”

Eerder raakte al bekend dat North Sea Port samen met het Belgische gastransportbedrijf Fluxys en staalreus ArcelorMittal Gent een vergelijkbaar regionaal netwerk wil uitbouwen in België: eerst in het Gentse havengebied, met op termijn misschien ook verbindingen naar de haven van Antwerpen.

Dat alles kan in 2027 gekoppeld worden aan de landelijke waterstofinfrastructuur die Gasunie in Nederland wil ontwikkelen. “Deze backbone zal niet alleen de Nederlandse industriële clusters met elkaar verbinden, maar ook verbindingen hebben met de waterstofopslag in Noord-Nederland, Duitsland en andere delen van België”, zegt Gasunie.

Waterstofgenerator

Op andere niveaus van de energieketen worden er eveneens innovaties rond waterstof gelanceerd. Het Oost-Vlaamse bedrijf E-Power presenteerde een waterstofgenerator die een milieuvriendelijk alternatief moet zijn voor de klassieke generator op diesel. De “zero-emissiewaterstofgenerator” zet waterstof om in elektriciteit en kan dienen als back-up als er een panne is van het stroomnetwerk of in gebieden zonder elektriciteitsaansluiting.

Van der Straeten

Het wordt ook een thema in de Europese politiek. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) presenteerde eerder deze week op een informele Europese ministerraad in Slovenië het gezamenlijke standpunt van zeven Europese landen – de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en niet-EU-lid Zwitserland – over waterstof als belangrijk vehikel om de klimaatdoelstellingen te halen.

Van der Straeten: “Met een ambitieuze aanpak is waterstof niet langer een verre droom, maar bijna realiteit. Als we willen dat groene waterstof echt bijdraagt aan de klimaatdoelen tegen 2030, dan moeten we nu beginnen.”

(mah)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20