Unizo misnoegd over nieuw expertenpanel: ‘Waar zijn de economische stemmen aan tafel?’

De 12 nieuwe experts die de Nationale Veiligheidsraad bijstaan met adviezen over de coronacrisis weerspiegelen te weinig het economische leven in België. Dat vindt zelfstandigenorganisatie Unizo, die aandringt op een correctie. ‘Eén economische stem moet het opnemen tegen virologen en medici’, zegt topman Danny Van Assche.

Tijdens de recentste Nationale Veiligheidsraad werd aangestipt dat we alweer een nieuwe fase in de coronacrisis bereikt hebben. Tegen een volgende vergadering wil de regering alle huidige maatregelen geëvalueerd hebben. Expertengroep GEES, onder leiding van infectiologe Erika Vlieghe, wijkt voor een nieuwe adviesraad met voornamelijk aandacht voor mentaal welzijn en sociaal contact. Zij moeten een langetermijnstrategie uittekenen.

Alleen heeft de 2.0-versie van Celeval te weinig economische stemmen aan boord, hekelt zelfstandigenorganisatie Unizo. Topman Danny Van Assche noemt de hersamenstelling op Twitter ’totaal onaanvaardbaar’. Vooral het feit dat voormalig bpost-topman Johnny Thijs en Nationale Bank-directeur Pierre Wunsch verdwijnen, kan er bij Van Assche niet in. Er moet wel aangestipt worden dat Thijs om persoonlijke redenen bedankte voor een nieuwe rol.

Correctie

Binnen het nieuwe panel blijft enkel Vinciane Morel van sectororganisatie Belgian Events Federations over, met gezondheidseconoom Lieven Annemans als een profiel dat ook eerder naar het economische overhelt als halve tweede. ‘Met Johnny Thijs en Pierre Wunsch verdwijnen twee economische zwaargewichten. Vinciane doet dat uitstekend, maar één economische stem moet het opnemen tegen een veelheid aan virologen en medische experts’, stelt Van Assche, die zich niet laat verleiden tot suggesties voor nieuwe namen. ‘Er moet een correctie komen, maar ik ga hier niemand lanceren. Misschien kan nauwer overleg met de sociale partners een oplossing zijn’, stipt hij aan.

‘Weinig overleg’

‘We hebben al verschillende keren meegemaakt dat men te weinig overleg had gepleegd met de economische sectoren, en dat had altijd nefaste gevolgen. Een voorbeeld? We zitten nog altijd in een situatie waarbij je met verschillende mensen samen mag sporten, maar winkelen met twee opeens gevaarlijk is’, stelt Van Assche, verwijzend naar de tegenvallende soldenperiode. ‘Of het feit dat publieke evenementen 200 bezoekers mogen ontvangen, maar privé-activiteiten beperkt zijn tot 10 personen. Veel economische schade, maar weinig virologisch nut.’

Unizo pleit dus nogmaals voor ‘het nieuwe normaal’. ‘Het is duidelijk dat we moeten samenleven met het virus. We houden het niet lang meer vol om met de handrem opgetrokken verder te doen. Dat geldt zowel sociaal als economisch. Een evenwicht tussen medische en andere belangen is de boodschap, maar dan is een goede vertegenwoordiging cruciaal. Met twee economische profielen op twaalf experts raken we er absoluut niet.’

Meer