Deze 12 mensen beslissen vanaf nu over de bubbel

De GEES is niet meer, lang leve het expertenpanel. Deze 12 mensen zullen de Nationale Veiligheidsraad bijstaan in het maken van beslissingen over de coronacrisis.

 • Tom Auwers: voorzitter van het Celeval en ook voorzitter van het directiecomite van de FOD Volksgezondheid.
 • Erika Vlieghe: diensthoofd Infectieziekten aan het UZA. Als zij er niet kan zijn, wordt ze vervangen door Marc Van Ranst.
 • Carine Moykens: federaal verantwoordelijk voor de contacttracing.
 • Lieven Annemans: gezondheidseconoom. Hij moet bewaken of de voorgestelde maatregelen ook mentaal haalbaar zijn voor de bevolking.
 • Bart Raeymaekers: directeur-generaal van het Crisiscentrum.
 • Pedro Facon: topman bij de FOD Volksgezondheid.
 • Sophie Quoilin: hoofd van gezondheidsinstituut Sciensano.
 • Christian Wouters: afgevaardigde van de minister van Binnenlandse Zaken.
 • Ariane Bazan: hoofd klinische psychologie aan de ULB.
 • Vinciane Morel: woordvoerder van sectororganisatie Belgian Events Federations.
 • Frederique Jacobs: hoofd Infectieziekten aan het Brusselse Erasmusziekenhuis.
 • Marius Gilbert: hoofdonderzoeker aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de ULB.

Deze twaalf wijzen, of apostelen zo u wil, moeten samen beslissen welke evenementen er kunnen doorgaan, of we uit onze bubbel mogen komen en welke voorzorgsmaatregelen er getroffen moeten worden. Daarbij wordt er onder andere rekening gehouden met de haalbaarheid.

De Celeval is op deze manier vernieuwd nadat zowat alle experts aan de alarmbel trokken. Er zou onder de bevolking geen animo meer zijn om zich aan de regels te houden. Hoewel mensen nog voorzichtig zijn, moet premier Wilmes samen met de Nationale Veiligheidsraad en de Celeval dus een langetermijnstrategie uittekenen.

Lees ook: Premier Wilmès wil concept van sociale bubbels ‘herbekijken’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20