Uitkeringen gaan omhoog in februari: dit zijn de bedragen

De spilindex zal in februari worden overschreden. Dit betekent dat de ambtenarenlonen worden geïndexeerd, maar dat geldt ook voor de kinderbijslag.

Dat is althans wat het Federaal Planbureau verwacht als gevolg van de sterk oplopende inflatie. Dit is de derde overschrijding van de “gezondheidsindex” in zes maanden. Deze spilindex wordt onder meer gebruikt voor de berekening van de indexering van de lonen en de sociale uitkeringen, maar ook van de huurprijzen.

Na augustus en december vorig jaar voorspelt het Federaal Planbureau een nieuwe overschrijding voor februari, waarin de inflatie meer dan 6 procent zou moeten bedragen, alvorens geleidelijk af te nemen. Voor het jaar 2022 voorspelt het Federaal Planbureau een gemiddelde inflatie van 5 procent, tegenover 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020.

Geen verdere stijgingen

Hoewel de indexering van lonen en uitkeringen slecht nieuws is voor de begrotingen van de bedrijven en de staat, zullen veel gezinnen deze toeslag verwelkomen als een meevaller in het licht van de stijgende energiekosten.

Concreet zullen de ambtenarensalarissen en -uitkeringen in maart en april 2022 worden verhoogd. Hier zijn de veronderstelde bedragen van de volgende uitkeringen.

Voor kinderen geboren vóór 1 januari 2020:

  • 101,67 euro voor het eerste kind (tegenover 99,67 euro voorheen)
  • 188,11 voor het tweede kind (tegenover 184,43 voorheen)
  • 280 euro voor het derde kind (tegenover 275 euro voorheen)

Voor kinderen geboren na 1 januari 2020:

  • 164,49 euro (tegen 161,49 euro voorheen)

Het Federaal Planbureau verwacht dit jaar geen verdere stijgingen van de gezondheidsindex. De instelling zet, net als de ECB, in op een overgangsinflatie, die volgend jaar tot rust zou komen door een voorspelde daling van de energieprijzen en het einde van de crisis in de bevoorradingsketen.

Dit is echter niet de mening van veel economen, die op langere termijn een hoge inflatie voorspellen. Die zou aangemoedigd zijn door een monetair beleid van gratis geld, waarbij regeringen naar believen kunnen lenen om hun steunbeleid te financieren en zich in de schulden te steken.

(am/mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.