Waarom we best wennen aan hogere inflatie, ondanks wat centrale bankiers volhouden

“We zullen eraan moeten wennen dat centrale bankiers blijven zeggen geschokt te zijn door inflatie die de verwachtingen steeds opnieuw overtreft. […] Ze willen per se de fouten van vorige crisissen vermijden, toen ze de rente voortijdig verhoogden. Toch is er nu geen sprake van bezuinigingen, maar van een agressiever fiscaal beleid op ruime schaal.” Dat schrijft Wolfgang Münchau, de directeur van EuroIntelligence, in zijn eindejaarsbriefing. Münchau leidt een gespecialiseerde dienst voor nieuws en analyse omtrent de EU en de eurozone.

Volgens hem breekt wel degelijk een inflatoire periode aan. Omdat de meeste structurele drijvende krachten achter de lage inflatie die de voorbije jaren kenmerkten, nu tegen hun grenzen aanbotsen. Hij geeft daarbij drie voorbeelden:

  • Het vrije verkeer van personen heeft zijn hoogtepunt bereikt nu landen de immigratie beperken. 
  • De globalisering van productie heeft een hoogtepunt bereikt nu Europese bedrijven hun toeleveringsketens opnieuw nationaliseren
  • Een schijnbaar eindeloos arbeidsaanbod was een van de oorzaken van de desinflatoire druk in de wereldeconomie. De dominerende factor voor de komende periode zal echter de demografische krimp zijn, die de loonkosten onder druk zal zetten. (Duitsland registreerde dit jaar een daling van 150.000 werknemers en zal de netto-immigratie tot ongeveer 400.000 moeten optrekken, alleen al om het huidige niveau van de werknemers en de loonstijgingen constant te houden.) 

Verder verwijst Münchau in zijn eindejaarsbriefing ook naar de energieproblematiek. “Normaal gesproken maken wij ons geen zorgen over de energieprijzen. Maar “er zijn scenario’s waarin extreme stijgingen van de energieprijzen een kettingreactie op gang kunnen brengen die tot aanhoudende inflatie leidt. Een Russische invasie van Oekraïne bijvoorbeeld”.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20