Een inflatie van meer dan 6 procent verwacht in het eerste kwartaal van 2022

In zijn prognose voor 2022 kondigt het Federaal Planbureau aan dat de inflatie in februari haar hoogtepunt zal bereiken. Het zal dan met 6,77 procent zijn gestegen ten opzichte van februari 2021. De spilindex zou dan opnieuw worden overschreden, met (opnieuw) een loonindexering als gevolg.

Het Federaal Planbureau heeft zijn inflatieverwachtingen voor 2022 uit de doeken gedaan. Verwacht wordt dat de inflatie in februari zal stijgen tot 6,77 procent. In januari zal de inflatie waarschijnlijk al de kaap van 6 procent ronden en stijgen tot 6,67 procent. De inflatie zal dan weer dalen, maar zal pas in mei onder de grens van 6 procent duiken. Daarna zal het verder dalen tot 2,32 procent in november. Dat betekent dus dat het mandje van duizenden producten dat wordt gebruikt om de consumentenprijsindex te berekenen 2,32 procent duurder zal zijn dan in november 2021, toen de inflatie uitkwam op 5 procent.

In 2022 zal het jaarlijkse inflatiepercentage 5 procent bedragen. In 2021 was dat 2,44 procent, en in 2020 0,74 procent. Over het jaar 2022 zal de gezondheidsindex dus met 4,9 procent stijgen. Deze index wordt gebruikt voor de berekening van de indexering van lonen, huurprijzen en sociale uitkeringen. De gezondheidsindex wordt op dezelfde wijze berekend als de inflatie, aan de hand van de gemiddelde prijsontwikkeling van duizenden goederen (consumentenprijsindex), maar waaruit producten als tabak, alcohol en brandstof zijn verwijderd.

Overschrijding spilindex

De spilindex is een maatstaf om de ontwikkeling van de prijzen te bepalen. Als die wordt overschreden, worden de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen met 2 procent verhoogd. Het wordt als volgt berekend: als de gezondheidsindex over drie maanden meer dan 2 procent bedraagt, worden deze lonen en uitkeringen verhoogd.

Vorig jaar werd de spilindex al twee keer overschreden: in december en augustus. Verwacht wordt dat het in februari opnieuw gebeurt. Drie keer in minder dan 12 maanden. In maart zullen de salarissen van de ambtenaren met 2 procent worden verhoogd en in april zullen de uitkeringen worden verhoogd, aldus het Federaal Planbureau in een persmededeling. De lonen van de werknemers volgen gewoonlijk iets later de trend, waardoor de kasstroom van de bedrijven onder druk komt te staan. Het goede nieuws voor de ondernemingen is dat de spilindex in 2022 niet voor een tweede keer zal worden overschreden.

Prognose

Deze prognoses zijn gebaseerd op verschillende cijfers. Ten eerste zijn ze gebaseerd op de waarnemingen van Statbel van vorig jaar tot december 2021. Ten tweede zijn zij gebaseerd op een olieprijs van 77 dollar per vat voor het jaar 2022 en een euro ter waarde van 1,14 dollar.

Vanzelfsprekend kan de actualiteit een impact hebben op die cijfers. Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het planbureau zijn prognoses.

De ECB verwacht nog steeds dat de tijdelijke inflatie zal worden aangewakkerd door de energieprijzen en de problemen met de bevoorradingsketens. Evenals het Planbureau voorspelt de Europese Centrale Bank een daling na een piek in het eerste kwartaal. Intussen zien de spaarders hun spaargeld wegsmelten als gevolg van de hoge inflatie in combinatie met de lage spaarrente.

(ns, lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20