Uitbreiding Londense ultralage emissiezone gaat door; stadsbestuur laat zich niet door juridische dreigementen afschrikken

In Londen zal de ultralage emissiezone (ulez) in augustus tot het hele grondgebied van de stad, ondanks allerhande juridische dreigementen, worden uitgebreid. Dat heeft Sadiq Khan, burgemeester van Londen, gezegd. Hij wijst er daarbij op dat de uitlaatgassen van het autoverkeer een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Khan heeft een budget van 110 miljoen pond voorzien voor een sloopregeling, die eigenaars van vervuilende voertuigen moeten helpen een zich een duurzamer alternatief aan te schaffen.

Sadiq Khan wil de ulez uitbreiden tot het hele grondgebied van Greater London. Een aantal deelgemeenten in de rand van de stad verzetten zich echter tegen de plannen. Vier lokale besturen hebben gedreigd met juridische stappen.

Sloopregeling

Bestuurders van vervuilende voertuigen moeten in Londen 12,50 pond per dag betalen om zich in de ulez-zone van de Britse hoofdstad te mogen begeven. Ongeveer 15 procent van de voertuigen uit de buitenwijken zou voor de heffing in aanmerking komen. 

Opgemerkt wordt dat de eigenaars van ongeveer 30.000 voertuigen in aanmerking zouden kunnen komen voor een uitbetaling door de sloopregeling. Onder meer Londenaars met een handicap of een lager inkomen komen voor de slooppremie – die tot 2.000 pond kan oplopen – in aanmerking.

Liefdadigheidsinstellingen, eenmanszaken en kleine bedrijven kunnen tot 9.500 pond ontvangen om hun oude, vervuilende voertuigen te vervangen of aan te passen. Transport for London, het openbare vervoerbedrijf van de stad, zal ook grotere stimulansen bieden om inwoners aan te zetten van het autobezit af te zien. Onder meer worden kortingen aangeboden op de huur van auto’s en fietsen, terwijl ook goedkopere tickets voor het openbaar vervoer ter beschikking worden gesteld.

“Het is echt belangrijk dat er niet wordt getreuzeld en dat doorgedrongen inspanningen worden gedaan om de Londense luchtkwaliteit te verbeteren”, stipte Khan aan. “We hebben de voordelen gezien in het centrum en de binnenstad van Londen.”

“Duizenden chauffeurs zijn naar een alternatieve mobiliteit overgestapt of hebben een auto met een minder zware ecologische voetafdruk gekocht. Ik wil niet dat er iemand naar onze stad komt en giftige lucht inademt.”

Brede steun

Ongeveer 94 procent van de voertuigen die in de Londense ulez-zone rondrijden, voldoen aan de voorschriften en betalen dan ook geen heffing, vergeleken met slechts 35 procent zes jaar geleden, toen de regeling werd aangekondigd.

Een aantal gemeenten hebben echter hun bezorgdheid geuit over de plannen. Vier Londense gemeenten – Bexley, Bromley, Hillingdon en Harrow – hebben aangekondigd juridische stappen tegen de uitbreiding van de ulez-zone te zullen ondernemen. Een aantal andere lokale besturen hebben gedreigd om de plaatsing van camera’s om de ulez-zone te bewaken, te zullen blokkeren.

Khan stelde dat de vier onwillige gemeenten belastinggeld gebruiken om hun juridische acties te organiseren en voegde eraan toe erop te vertrouwen dat hij zich in elke rechtszaak zou kunnen verdedigen. “Het is onaanvaardbaar dat er 4.000 doden per jaar vallen”, wierp de burgemeester op. “Het zou gemakkelijk zijn om de zaak op de lange baan te schuiven, maar ik ben niet bereid tot uitstel.”

Khan voegde er nog aan dat peilingen aantonen dat een zwijgende meerderheid de uitbreiding van de ulez-zone ondersteunt. Er is volgens hem bovendien ook een vergelijking met de controverse rond het rookverbod in openbare gebouwen vijftien jaar geleden. “Over enkele jaren zullen we terugkijken en opwerpen dat het belachelijk was dat er in de stad voertuigen rondreden die giftige stoffen uitstootten”, stipte de burgemeester nog aan.

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20