Turkije: “Duitse democratie mag ons dankbaar zijn”

“De Duitse democratie mag ons dankbaar zijn. Indien wij geen 3 miljoen vluchtelingen hadden tegengehouden dan bevonden die zich nu allemaal in Europa. Dan zou extreem-rechts en extreem-links in Duitsland nog een pak verder hebben gestaan dan afgelopen zondag al is gebleken.” Dat heeft Ömer Çelik, de Turkse minister voor Europese Zaken, gezegd. Çelik maakte de opmerkingen ter gelegenheid van een conferentie die werd georganiseerd door het Real Instituto Elcano in Madrid.

“Turkije is geen vluchtelingenkamp, maar een bondgenoot die het algemeen welzijn en de democratie verdedigt. Indien de EU Turkije niet als een bondgenoot beschouwt wordt samenwerking op andere vlakken onmogelijk.”

Volgens Çelik kunnen de akkoorden omtrent de vluchtelingen niet worden gerespecteerd indien de toetredingsgesprekken tot de EU worden stopgezet. De Turk refereerde daarbij naar een recent verkiezingsdebat in Duitsland. Daarin hadden zowel Angela Merkel als haar uitdager Martin Schulz zich voorstander getoond van het stopzetten van de toetredingsgesprekken. “Omdat Turkije  zich niet in staat toont lid van de EU te worden,” had de bondskanselier gezegd.

Net als president Erdogan vorige week in New York, herinnerde Çelik er aan dat de EU haar deel van de overeenkomst niet is nagekomen. In plaats van de toegezegde 3 miljard euro hebben de Turken tot nog toe slechts 820 miljoen euro ontvangen. Hij verwittigde Europa nogmaals voor de gevolgen van het eventuele stopzetten van de akkoorden. “De immigratie naar Europa is blijvend en Turkije speelt daarin een sleutelrol.” Enkel Oostenrijk zit vandaag op dezelfde golflengte als de Duitsers, aldus de minister.

De vooruitgang van extreem-rechts in Duitsland zal de onderhandelingen met Turkije over EU-toetreding verder bemoeilijken, denkt Çelik.Maar hij voegde er aan toe dat ‘als de EU niet buiten haar grenzen kijkt, het geen vooruitgang kan maken en niet in staat zal zijn de hervormingen door te voeren die nodig zijn om haar status in de wereld te bestendigen. ”In haar relatie met Turkije weerspiegelt de EU vooral haar interne crisis.”

Meer