Trumps handelsoorlog is nefast voor de VS, maar goed voor zijn herverkiezing

Handelsconflicten zijn slecht voor het bedrijfsleven van de Verenigde Staten, maar zouden wel eens cruciaal kunnen blijken voor de herverkiezing van Amerikaanse president Donald Trump. Dat zegt politiek commentator Ramesh Ponnuru in een column voor het persbureau Bloomberg. In het kader van een herverkiezing zou Trump er volgens Ponnuru dan ook mogelijk goed aan doen om de klachten over de negatieve gevolgen van de handelsoorlog met China te negeren.

“Ook in zijn eigen republikeinse partij is Trump al vaak gewaarschuwd dat zijn handelsbeleid de sterke Amerikaanse economie – één van de belangrijkste politieke troeven van de president – in het gedrang brengt,” zegt Ramesh Ponnuru. “Bovendien wijzen ze erop dat het protectionisme op zich ook niet populair is. De publieke steun voor de vrijhandel neemt immers toe.”

“Toch blijft Trump op zijn standpunten staan. Dat is wellicht uit een persoonlijke overtuiging. Trump gelooft in het protectionisme. Buitenlandse bedrijven die aan Amerikanen producten verkopen, proberen volgens hem de grote rijkdom van het land te plunderen. Hij ziet de inkomsten uit de tarieven, maar niet de lasten die daarbij aan de Amerikaanse consument worden doorgerekend.”

Politieke logica

“Tarieven veroorzaken doorgaans meer kosten dan baten,” benadrukt de columnist. “Dat was ook het geval met de heffingen van George W. Bush en Barack Obama op respectievelijk de invoer van staal en Chinese banden, waardoor in de Verenigde Staten uiteindelijk in de verwerkende industrie meer banen verdwenen dan in de productie konden worden gewonnen.”

“Uiteindelijk moest echter worden vastgesteld dat bij die protectionistische maatregelen dezelfde politieke logica werd gehanteerd. De kosten worden immers verspreid, terwijl de voordelen worden geconcentreerd. Bovendien kunnen de voordelen ook geografisch zijn geconcentreerd, met belangrijke electorale baten.”

Ramesh Ponnuru benadrukt daarbij dat Donald Trump voor een herverkiezing op de steun van het industriële Midwest zal moeten rekenen. “Trump zal de steun van de arbeiders uit Michigan, Wisconsin en Pennsylvania nodig hebben,” zegt hij.

“Deze doelgroep heeft immers kunnen profiteren van de invoertarieven die de president heeft geïntroduceerd. Ook de invoertarieven op staal van George W. Bush werden in het algemeen als een economische mislukking bestempeld, maar bezorgden hem wel een overwinning in de staat Ohio, waardoor hij op een herverkiezing kon rekenen.”

Tegenstrijdig

“Een handelsoorlog zou de Amerikaanse economie aanzienlijke schade kunnen toebrengen, maar tegelijkertijd Trump helpen over twee jaar herkozen te worden,” beklemtoont Ponnuru. “Bovendien zou een gunstiger uitkomst van de handelsoorlog voor de economie uiteindelijk slechter kunnen zijn voor Trump.”

“Indien heffingen op Chinese invoer ertoe zouden leiden dat de intellectuele eigendommen van Amerikaanse bedrijven sterker worden beschermd, zou economisch van een grote overwinning voor Donald Trump gewag worden gemaakt, maar dat zou vooral banen helpen creëren in Hollywood en Silicon Valley. Fabrieksarbeiders uit Wisconsin zouden daarvan weinig profijt ervaren.”

“Wanneer naar de handel wordt gekeken, sluit het politieke streven van de president niet naadloos aan bij de economische belangen van de Verenigde Staten en de investeerders,” besluit de columnist. “Het slechte nieuws voor de markt is niet alleen dat Trump zichzelf heeft geholpen door een handelsoorlog te beginnen, want bovendien moet worden vastgesteld dat het niet noodzakelijk in het belang van de president is om dat conflict te winnen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20