Toegang tot Venetië wordt betalend

De Italiaanse stad Venetië voert een belasting in voor dagtoeristen. De bezoekers zullen een heffing tussen 2,5 euro en 10 euro per persoon moeten betalen. De betalende toegang tot het historische stadscentrum moet het gemeentebestuur toelaten om de aanzienlijke kosten van het onderhoud van een toeristische trekpleister te helpen dragen.

Luigi Brugnaro, burgemeester van Venetië, benadrukte dat de nieuwe belasting de mogelijkheid zal bieden om de stad beter te beheren en proper te houden en bovendien ook een aangename leefomgeving te kunnen garanderen aan de lokale bevolking.

Onderhoud

De gemeenteraad van Venetië moet nu de hoogte van de heffing bepalen en moet ook aangeven op welke manier de taksen zullen worden geheven. Er zijn vrijstellingen voorzien voor de bewoners van de regio en voor personen die in Venetië komen werken of studeren. Bezoekers die meerdere dagen in Venetië doorbrengen, zullen de taks evenmin moeten betalen.

Die groep betaalt momenteel al een verblijfsbelasting per nacht. Die heffing varieert naargelang het seizoen, de locatie en de leeftijd van de bezoeker. Geraamd wordt dat jaarlijks 30 miljoen mensen Venetië bezoeken. Ongeveer een vijfde van die groep brengt minstens één nacht door in het historische centrum van de stad.

Burgemeester Brugnaro beklemtoonde dat de aanzienlijke kosten voor het reinigen, het onderhoud en de beveiliging tot nu toe uitsluitend door de Venetianen werd betaald. Bovendien zijn vele inwoners door de hoge kosten van het onderhoud naar de omliggende regio uitgeweken. De grote toeristische populariteit van Venetië, onder meer bij cruises, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de slijtage van de delicate architectuur van de stad.

Daarnaast wordt de stad ook geteisterd door frequente overstromingen en harde winden. Het stadsbestuur benadrukt dat de kosten voor het onderhoud van de openbare gebouwen in Venetië veel duurder is dan in andere steden.

“Materialen moeten immers per boot moeten aangevoerd en zelfs met handkarren door de nauwe doolhof van straten ter plaatse worden afgeleverd,” zegt de gemeenteraad. “Ook de schoonmaak moet met de hand gebeuren.”

“De inkomsten uit de nieuwe heffing zullen tevens worden gebruikt voor de dekking van de beveiligingskosten. Elke zondag moeten in Venetië honderdvijftig politiemensen worden ingezet. Tijdens de vakantieperiodes moet zelfs op driehonderdvijftig agenten beroep worden gedaan. Tenslotte zal de opbrengst van de belastingen ook worden gebruikt om tijdens periodes van overstromingen de nodige loopbruggen aan te leggen.”

Privé-woningen

Dario Nardella, de burgemeester van Firenze, heeft opgeroepen een wet te stemmen die alle grote Italiaanse toeristische bestemmingen zou toelaten een heffing in te voeren. Ook Firenze is een Italiaanse kunststad die met het probleem van het overtoerisme worden geconfronteerd.

“Een dergelijke wet zal toeristen aanmoedigen om een alternatief te overwegen voor de traditionele blitzbezoeken, waarbij de bezoekers amper enkele uren in de stad doorbrengen zonder iets wezenlijk te consumeren,” aldus Nardella. “Dat soort toerisme bezorgt de stad en haar bewoners uitsluitend ongemakken, die niet door inkomsten worden gecompenseerd.”

Firenze kan volgens Nardella momenteel bij overnachtende toeristen maximaal 5 euro per nacht recupereren.

Hij zei ook ontgoocheld te zijn dat de toelating voor Venetië geen betrekking heeft op het gebruik van privé-woningen als toeristische accommodatie. Die activiteiten vormen volgens Nardella een bedreiging voor het residentiële karakter van de historische centra van alle Italiaanse kunststeden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20