The Lancet: “Covid-19 blijft duren, maar het einde van de pandemie is nabij”

De transmissie-intensiteit van Omikron is zo hoog dat beleidsmaatregelen – uitbreiden van het dragen van maskers, uitbreiden van de vaccinatiegraad bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn, of in de komende weken een derde dosis vaccins toedienen – een beperkte impact zullen hebben op het verloop van de Omikrongolf. Dat schrijft de Amerikaanse arts en gezondheidsonderzoeker Christopher Murray in het vakblad The Lancet. 

Murray is professor aan de Universiteit van Washington in Seattle. Daar is hij voorzitter van Health Metrics Science en directeur van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Murray baseert zich o.a. op ramingen van dat IHME. Daaruit komt naar voren dat een verhoging van het gebruik van maskers tot 80% van de bevolking de cumulatieve infecties in de komende 4 maanden met slechts 10% zou verminderen. 

“Opvoeren maatregelen heeft nog weinig zin”

The Lancet: “Het opvoeren van vaccinboosters of het vaccineren van mensen die nog niet gevaccineerd zijn, zal waarschijnlijk geen substantiële invloed hebben op de Omikrongolf, omdat tegen de tijd dat deze interventies worden opgeschaald de omikrongolf grotendeels voorbij zal zijn.”

Murray maakt wel voorbehoud voor landen waar de Omikrongolf nog niet is begonnen. Daar kan een uitbreiding van het gebruik van maskers een substantiëler effect hebben. Volgens hem werken deze interventies nog steeds om personen tegen Covid-19 te beschermen. Wel is de snelheid van de Omikrongolf van dat niveau dat beleidsmaatregelen die de komende 4-6 weken wereldwijd worden genomen weinig effect zullen hebben op het verloop ervan. 

De Omikrongolven bereikten volgens zijn berekeningen op 17 januari 2022 een piek in 25 landen. Dat in vijf WHO-regio’s en in 19 staten in de VS. Verwacht wordt dat de Omikronpiek in de meeste landen tussen nu en de tweede week van februari 2022 zal plaatsvinden. Met landen waar de golf nog niet is begonnen – in Oost-Europa en Zuidoost-Azië – achteraan in de rij.

Maatregelen om bijvoorbeeld meer Covid-tests uit te voeren, zullen waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen. Omdat meer mensen van het werk of van school worden uitgesloten, terwijl die amper invloed zullen hebben op het verloop van de Omikrongolf zelf.

“Tijd om de bestrijdingsmaatregelen tegen Covid-19 te herbekijken”

“In het tijdperk van de Omikron geloof ik dat de Covid-19 bestrijdingsstrategieën moeten worden herbekeken. Gezien de snelheid en intensiteit van de Omikrongolf lijken pogingen om contacten op te sporen naar mijn mening zinloos.”

Murray besluit dat tegen maart 2022 een groot deel van de wereld besmet zal zijn met de Omikronvariant. Door de toename van de vaccinatie, het gebruik in veel landen van een derde vaccindosis en de hoge niveaus van immuniteit die door besmetting is verworven, zou de immuniteit tegen SARS-CoV-2 wereldwijd gedurende enige tijd op een ongekend hoog niveau moeten liggen. Daarom mag de wereld gedurende enkele weken of maanden lage niveaus van virusoverdracht verwachten.” (kg)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.